Статус виконання рішень Національної ради реформ

Дата засідання Прийняті рішення Статус
31.03.2017 Невідкладно поінформувати Президента України про причини виникнення проблем із забезпеченням доступу до інформації відповідно до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною фіскальною службою України та Адміністрацією Президента України від 23 листопада 2015 року та вжити заходів щодо їх усунення.
 
31.03.2017 Невідкладно поінформувати Президента України про причини виникнення порушених у виступі голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Н.П.Южаніної проблем, пов'язаних із неправомірним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість і бюджетним відшкодуванням цього податку, та шляхи їх вирішення
 
31.03.2017 Вжити вичерпних заходів для забезпечення, починаючи з 1 квітня 2017 року, безперебійної роботи публічного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість з автоматичним наповненням його відповідною інформацією та оприлюдненням такого Реєстру в установленому порядку на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
 
31.03.2017 Рекомендувати Кабінету Міністрів України під час підготовки щорічної доповіді про становище дітей в Україні приділити особливу увагу питанню дотримання прав дітей в інтернатних закладах із здійсненням ґрунтовного аналізу причин влаштування дітей в такі заклади, а також наслідків інституційного виховання як для самої дитини, так і для суспільства в цілому.
 
31.03.2017 "Рекомендувати Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо зміни механізму фінансування інтернатних закладів, у тому числі шляхом запровадження принципу ""гроші ходять за дитиною""."
 
31.03.2017 Кабінету Міністрів України опрацювати питання та вжити заходів з метою забезпечення потреб у спеціальних шкільних автобусах, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.
 
31.03.2017 Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям із залученням органів місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення можливості безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами до першого поверху кожної української середньої школи
 
31.03.2017 Обласним і Київській міській державним адміністраціям вжити заходів з метою утворення у складі департаментів (управлінь) освіти і науки підрозділів інклюзивної освіти для розвитку та координації інклюзивної освіти в регіоні та громадах.
 
31.03.2017 Впровадити спільно з Міністерством фінансів України електронну програму прозорого фінансування послуг для дітей з особливими потребами за принципом “гроші за дитиною” з метою створення інформаційно-аналітичної бази та ведення Єдиного реєстру дітей з особливими освітніми потребами
 
31.03.2017 Увести з 1 вересня 2017 року до навчальної програми підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів усіх спеціальностей курсу “Корекційна педагогіка та інклюзивна компетенція”
 
31.03.2017 Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення законодавчого врегулювання питань щодо інклюзивної освіти
 
31.03.2017 Рекомендувати Кабінету Міністрів України здійснювати особливий контроль щодо питання забезпечення реабілітації дітей, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, стану розслідування справ за фактами загибелі та поранення дітей внаслідок збройного конфлікту і доведення таких справ до українських та міжнародних судів
 
31.03.2017 Підтримати пропозицію Прем'єр-міністра України щодо розгляду на одному із найближчих засідань Національної ради реформ підготовленого Урядом законопроекту про Службу фінансових розслідувань у разі необхідності пошуку компромісних рішень щодо окремих його норм
 
31.03.2017 Підтримати пропозицію Прем'єр-міністра України щодо розгляду на одному із найближчих засідань Національної ради реформ питання реформування системи охорони здоров'я
 
31.03.2017 "Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду проекту Закону України ""Про освіту"" (реєстр. № 3491-д) з метою його прийняття"
 
31.03.2017 "Рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути і затвердити План впровадження реформи середньої освіти ""Нова українська школа"""
 
31.03.2017 "Підтримати представлені Міністром освіти і науки України Л.М.Гриневич концептуальні засади реформування середньої освіти ""Нова українська школа""."
 
25.10.2016 Підтримати пропозицію щодо розгляду на одному із найближчих засідань Національної ради реформ проекту Стратегії реформи української митниці.
 
25.10.2016 "Підтримати пропозицію щодо розгляду на одному із найближчих засідань Національної ради реформ проекту ""Сashless economy"", спрямованого на популяризацію та розвиток безготівкових платежів в Україні."
 
25.10.2016 Висловити підтримку діяльності Національного банку України, спрямованій на забезпечення фінансової стабільності в державі, та осуд розгорнутої політично заангажованої інформаційної кампанії проти Голови Національного банку України В.О.Гонтаревої
 
29.08.2016 З метою активізації роботи із розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України підтримати пропозиції щодо започаткування діяльності Національної інвестиційної ради та призначення її секретарем Б.Є.Ложкіна.
 
07.06.2016 Вжити заходів для забезпечення ротації членів Національної ради реформ, які є представниками громадських об'єднань, шляхом проведення публічного добору та за його результатами внести Голові Національної ради реформ пропозиції щодо включення до персонального складу Національної ради реформ представників громадських об'єднань.
 
07.06.2016 Вжити заходів стосовно включення до діючої системи надання житлових субсидій стимулюючої до інвестування в енергоефективність складової, забезпечивши, зокрема, розроблення механізмів використання на цілі енергоефективності залишку коштів відповідних субсидій на рахунках постачальників.
 
07.06.2016 Підготувати та надати Президенту України та Прем'єр-міністру України інформаційно-аналітичні матеріали щодо скорочення споживання природного газу за два останні опалювальні сезони в розрізі категорій споживачів та видів економічної діяльності з деталізованою оцінкою впливу на відповідні показники факторів, що зумовили таке скорочення.
 
07.06.2016 "Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду проекту Закону України ""Про ринок електричної енергії України"" (реєстр. № 4493) з метою його прийняття. "
 
19.04.2016 Опрацювати питання, підготувати та подати на розгляд Національної ради реформ проекти необхідних рішень щодо зміни моделі роботи та підпорядкування Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ з метою забезпечення взаємодії Проектного офісу з Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Секретаріатом Національної ради реформ з урахуванням ініціатив донорів відповідного проекту.
 
19.04.2016 Опрацювати підготовлені Секретаріатом Національної ради реформ пропозиції до плану першочергових дій щодо реформування країни в найближчі 100 днів, пропозиції до плану дій з реформ на 2016 рік, переліки найбільш пріоритетних й інших законопроектів, прийняття яких є необхідним у 2016 році в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом та для впровадження інших реформ в Україні, і надати пропозиції до них Кабінету Міністрів України для узагальнення.
 
19.04.2016 Доопрацювати з урахуванням обґрунтованих пропозицій членів Національної ради реформ проекти плану першочергових дій щодо реформування країни в найближчі 100 днів, плану дій з реформ на 2016 рік, переліків найбільш пріоритетних й інших законопроектів, прийняття яких є необхідним у 2016 році в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом та для впровадження інших реформ в Україні, і подати доопрацьовані відповідні документи Національній раді реформ.
 
19.04.2016 Забезпечити проведення консультацій з Організацією економічного співробітництва та розвитку стосовно долучення України до міжнародної ініціативи щодо протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з метою унеможливлення використання громадянами України офшорних компаній для мінімізації сплати податків в Україні
 
19.04.2016 "Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду попередньо схваленого проекту Закону України ""Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)"" (реєстр. № 3524) та проекту Закону України ""Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судоустрою і статусу суддів"" (реєстр. № 4180), доопрацювавши його до другого читання, з метою їх прийняття."
 
19.04.2016 Рекомендувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України забезпечити проведення ефективного кваліфікаційного оцінювання суддів з інформуванням Секретаріату Національної ради реформ про результати щоквартально.
 
19.04.2016 Подати на розгляд Президента України підготовлені Радою з питань судової реформи законопроекти щодо змін до процесуального законодавства (проект Господарського процесуального кодексу України в новій редакції, зміни до Цивільного процесуального кодексу України) з метою внесення їх до Верховної Ради України та прийняття.
 
19.04.2016 "Подати на розгляд Президента України підготовлений Радою з питань судової реформи проект Закону України ""Про внесення змін до Закону України ""Про адвокатуру та адвокатську діяльність"" з метою внесення його до Верховної Ради України та прийняття."
 
19.04.2016 Розробити та подати на розгляд Президента України проекти законів України, прийняття яких є необхідним для імплементації змін до Конституції України (щодо правосуддя) з метою внесення їх до Верховної Ради України та прийняття.
 
14.12.2015 "Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України вжити заходів з метою забезпечення якнайшвидшого визначення оптимального переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема шляхом доопрацювання та сприяння прискоренню розгляду і схвалення проекту Закону України ""Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об’єктів, що виключаються з такого переліку"" (реєстраційний № 1567), передбачивши при визначенні згаданого переліку віднесення до таких об'єктів ДП ""Укрхімтрансаміак"" і ПАТ ""Українська залізниця"". "
 
08.12.2015 Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів з метою недопущення монополізму на ринку реєстраторів розрахункових операцій та пов'язаних з їх обслуговуванням послуг, а також створення умов для застосування під час здійснення реєстрації розрахункових операцій сучасних зручних та мобільних пристроїв, включаючи у разі необхідності підготовку та ініціювання у встановленому порядку змін до чинного законодавства.
 
04.12.2015 "Сприяти прискоренню розгляду та прийняття проекту ЗУ ""Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"" (реєстраційний № 2966)."
 
04.12.2015 "Виробити узгоджену позицію щодо реформування засад державного регулювання у сфері електронних комунікацій та створення механізмів, спрямованих на забезпечення прозорості та конкуренції на відповідному ринку, а також прозорості фінансування діяльності регулятора у зазначеній сфері з метою підготовки проекту Закону України ""Про електронні комунікації"", із врахуванням необхідності встановлення у ньому конкретного розміру ставок внесків на регулювання, для подальшого внесення такого проекту на розгляд Верховної Ради України."
 
09.11.2015 "Доопрацювати проект Закону України про внесення змін до Закону України ""Про адвокатуру"". "
 
09.11.2015 Підготувати проект структурної оптимізації судової системи
 
09.11.2015 Забезпечити сприяння та інформаційну підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України під час проведення нею кваліфікаційного оцінювання суддів
 
09.11.2015 Забезпечити належне проведення кваліфікаційного оцінювання суддів. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально
 
09.11.2015 "Рекомендувати Верховній Раді України у разі необхідності розглянути питання щодо внесення змін до Закону України ""Про судоустрій і статус суддів"" з метою усунення перешкод у реалізації процесу кваліфікаційного оцінювання суддів."
 
09.11.2015 Рекомендувати Уряду України забезпечити виконання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки в межах компетенції, у тому числі підготовку законопроектів, прийняття яких пов'язано із запропонованими змінами до Конституції України в частині правосуддя. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально
 
09.11.2015 Забезпечити публічну презентацію запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя, а також інформаційну підтримку процесу їх розгляду і прийняття.
 
09.11.2015 Рекомендувати Верховній Раді України розглянути попередньо схвалений законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя з метою його прийняття
 
09.11.2015 Рекомендувати Верховній Раді України після отримання висновку Конституційного Суду України невідкладно розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя з метою його попереднього схвалення
 
09.11.2015 Рекомендувати Верховній Раді України невідкладно розглянути питання щодо направлення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
 
09.11.2015 Рекомендувати Президенту України невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України проект змін до Конституції України щодо правосуддя
 
19.10.2015 Надати звіт Президенту України (через секретаріат НРР) про виконання відповідних заходів плану дій з лібералізації візового режиму України та ЄС
 
19.10.2015 Розглянути проект Трудового кодексу України у 1-му читанні
 
19.10.2015 Розробити План дій щодо реформування системи правоохоронних органів
 
19.10.2015 Підготувати до 2-го читання законопроекти про створення системи виявлення, розшуку та управління конфіскованим майном (№3040, 3041, 2540а, 2541а), узгодивши позиції щодо спірних питань та врахувавши вимоги Європейського Союзу щодо Плану дій з лібералізації візового режиму України з ЄС
 
19.10.2015 Опрацювати та надати секретаріату НРР пропозиції щодо проекту «Єдиної комплексної стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій до 2020 року»
 
19.10.2015 Розробити ІТ систему для моніторингу виконання Угоди про асоціацію України з ЄС та Порядку денного асоціації України з ЄС (на прикладі системи моніторингу виконання плану дій по лібералізації візового режиму)
 
19.10.2015 Надати пропозиції Апарату ВРУ щодо забезпечення проведення експертизи законопроектів та інших правових актів на відповідність праву ЄС та міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (у тому числі про визначення відповідального органу)
 
19.10.2015 "Розглянути зміни до регламенту Верховної Ради України про необхідність проведення експертизи законопроектів, що розглядаються у ВРУ, на відповідність праву ЄС та міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (законопроект №2046а Проект Закону про внесення змін до Закону України ""Про Регламент Верховної Ради України"" щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС)"
 
19.10.2015 Розробити план дій на виконання комунікаційної стратегії щодо донесення до громадськості Нідерландів інформації про переваги укладення Угоди про асоціацію з Україною
 
19.10.2015 Надати пропозиції змін до законодавства щодо спрощення процедури приватизації державного майна (щодо продажу 5%, процедури оцінки і скорочення переліку підприємств, які заборонені до приватизації)
 
19.10.2015 Розглянути запропоновані законопроекти та надати рекомендації щодо подальшого направлення їх на розгляд Кабінету міністрів України та Верховної Ради України
 
05.10.2015 Провести громадські обговорення реформ освіти та науки із залученням всіх зацікавлених сторін
 
05.10.2015 Опрацювати та надати секретаріату НРР пропозиції проекту навчання державних службовців у кращих світових навчальних закладах за грантові кошти
 
05.10.2015 Створити міжвідомчу робочу групу з розробки освітніх стандартів на основі професійних
 
05.10.2015 Рекомендувати підтримати проект закону №2244а «Про наукову та науково-технічну діяльність»
 
05.10.2015 Забезпечити невідкладний розгляд проекту закону «Про професійну освіту»
 
05.10.2015 Розробити та прийняти поправки до кодексу законів про працю щодо переведення на контракт вчителів пенсійного віку
 
05.10.2015 Забезпечити фінансування участі України у дослідженні PISA у 2018 році (180 тис. євро на 4 роки)
 
05.10.2015 Забезпечити можливість закупівлі Українським центром оцінювання якості освіти програмного забезпечення та оновлення ІТ-інфраструктури для проведення зовнішнього незалежного тестування у 2016 р за прискореною процедурою (розробити та підтримати зміни до Закону «Про здійснення державних закупівель» для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році)
 
18.09.2015 Затвердити Стратегію реформування державного управління
 
18.09.2015 Сприяти розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування поправок до проекту Закону України «Про державну службу» та поданню його на розгляд у 2-му читанні у Верховній раді України
 
18.09.2015 Внести законопроекти про автономію лікарень для розгляду у сесійній залі як пріоритетні на найближчий пленарний тиждень
 
18.09.2015 Затвердити план проведення наступних засідань НРР: 1 жовтня 2015 провести засідання по реформі освіти, 15 жовтня – по реформі управління державною власністю, 30 жовтня – по судовій реформі.
 
18.09.2015 Розробити план реалізацій проекту розробки та впровадження кодексу етичної поведінки державних службовців
 
18.09.2015 Внести на розгляд ВРУ на наступному пленарному тижні законопроект про відміну застави за корупційні злочини
 
18.09.2015 Розглянути питання про забезпечення можливості реалізації права органами державної влади (зокрема Антимонопольним комітетом України) звертатися з позовами до суду з урахуванням необхідності сплати судового збору.
 
18.09.2015 Створити робочу групу з представників Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Судової адміністрації України та інших органів для розгляду практики застосування загального судового збору та внесення необхідних змін.
 
18.09.2015 Представити детальний план-графік відбору голови та формування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, встановивши граничний термін для обрання керівника та адмінпосад до кінця жовтня 2015 року.
 
18.09.2015 Затвердити персональний склад Національної ради з антикорупційної політики
 
18.09.2015 Підтримати пакет законопроектів щодо повернення вкрадених активів та процедур арешту і спецконфіскації (№ 3040, 3041, 2540а, 2541а) та визначити їх, як невідкладні від Президента
 
18.09.2015 Рекомендувати прийняти у другому читанні проект закону щодо фінансування політичних партій (№ 2123а)
 
18.09.2015 Видати розпорядження з надання приміщення СК «Олімпійський» для проведення антикорупційної конференції 16 листопада
 
18.09.2015 Рекомендувати ВРУ ухвалити проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового слідства» (№ 2542а).
 
18.09.2015 Рекомендувати ВРУ ухвалити проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності Національного антикорупційного бюро України» (№ 2183а)
 
18.09.2015 Забезпечити відкриття онлайн-реєстрів рухомого майна та земельних ділянок із можливістю пошуку за суб'єктом (прізвищем особи)
 
18.09.2015 Звітувати НРР із статусу з передачі закупівлі ліків міжнародним організаціям
 
23.07.2015 Рекомендувати направити до складу Ради економічного розвитку Одеської області і сприяти її ефективній діяльності керівників: Державної фіскальної служби, Одеської обласної прокуратури, Одеської митниці, Державним підприємствам (залізниця, порти), органам місцевого самоврядування міста Одеси та іншим представникам місцевого самоврядування
 
23.07.2015 Сприяти створенню Ради економічного розвитку Одеської області
 
23.07.2015 Включити Міністра інфраструктури України та заступника, що відповідає за залізничний транспорт, до підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки
 
23.07.2015 Підготувати пропозиції щодо спрощення процедур скорочення та прийняття на державну службу
 
23.07.2015 Підготувати пропозиції змін до регламенту КМУ про прискорений розгляд та узгодження відповідними міністерствами ініціатив, пов’язаних із дерегуляцією
 
23.07.2015 Затвердити Базові принципи реформування економіки як частину Стратегії сталого розвитку «Україна 2020»
 
23.07.2015 Провести наступне засідання НРР 27 серпня 2015 року, на якому розглянути Податкову реформу
 
23.07.2015 Рекомендувати включити пакет законопроектів про автономізацію лікарень до списку пріоритетних, включити розгляд пакету законопроекту до порядку денного Парламенту
 
23.07.2015 Розробити єдиний пакет законопроектів про автономізацію лікарень
 
23.07.2015 Визначити відповідальним за програму Просування інтересів України в світі Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. Зробити відповідні зміни на сайті reforms.in.ua. Передати матеріали програми від Адміністрації Президента України до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
 
23.07.2015 Включити Южаніну Ніну Петрівну до складу Цільової команди реформ за податкової реформи співголовою Цільової команди реформ
 
23.07.2015 Затвердити рішенням КМУ Стратегію реформування державного управління України на 2015-2020 та план її впровадження. Погодити основні умови отримання та використання фінансової допомоги ЄС на впровадження реформи державного управління.
 
23.07.2015 Розглянути поправки до законопроекту Про державну службу у профільному комітеті ВРУ. Підготувати Законопроект до голосування у другому читанні. Створити міжфракційну групу для опрацювання законопроекту Про державну службу.
 
23.07.2015 Розглянути законопроект про державні закупівлі 2087а у другому читанні
 
23.07.2015 За підсумками 3-го кварталу провести оцінку показників сприйняття
 
23.07.2015 Презентувати результати моніторингу за 3 квартал і за 1 рік на засіданнях НРР, звітувати про реформи на засіданнях НРР, використовуючи формат моніторингу прогресу реформ
 
23.06.2015 Розробити та затвердити в установленому порядку державні стандарти (нормативи) якості адміністративних, соціальних, послуг у сфері охорони здоров’я та освіти.
 
23.06.2015 Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним державним адміністраціям визначити уповноважених осіб, відповідальних за формування та розповсюдження інформації про стан реалізації реформ у засобах масової інформації та надати зазначену інформацію Міністерству регіонального розвитку та будівництва та Міністерству інформаційної політики.
 
23.06.2015 Підготувати та надати звіт секретаріату Національної ради реформ про можливості використання інфраструктури «Укрпошти» для надання адміністративних послуг.
 
23.06.2015 Визначити відповідальних за впровадження реформ, зокрема за виконання Коаліційної угоди, у Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України. Визначити керівників комітетів ВРУ відповідальними за окремими напрямами Коаліційної угоди.
 
23.06.2015 Запровадити звітування відповідальних міністрів Раді Коаліції фракцій у Верховній Раді України про стан виконання Коаліційної угоди та Програми дій Уряду не рідше ніж один раз на два тижні
 
23.06.2015 Визначити Міністерство інформаційної політики відповідальним координатором комунікаційної підтримки реформ, роз'яснення реформ та висвітлення результатів їх впровадження
 
23.06.2015 Внести до порядку денного одного з наступних засідань НРР статус по реформі Кабінету Міністрів України та Центральних органів виконавчої влади
 
15.05.2015 Підготувати та надіслати лист-звернення за підписом Прем’єр-міністра України до Європейського комісара з питань розширення стосовно можливості надання Україні фінансової допомоги Європейського Союзу для реформування державного управління.
 
15.05.2015 Підготувати проект Стратегії реформування державного управління на період 2015-2020 років
 
15.05.2015 Завершити розробку і провести оцінку за підсумками 1-го кварталу карт індикаторів моніторингу прогресу виконання планів реформ
 
15.05.2015 Надіслати пропозиції щодо реформи культури для розгляду Виконавчому комітету Національної ради реформ, за результатами розгляду внести до порядку денного одного з наступних засідань реформу культури.
 
15.05.2015 Забезпечити виконання технічних вимог щодо лібералізації візового режиму з ЄС
 
15.05.2015 Затвердити план виконання технічних вимог щодо лібералізації візового режиму з ЄС
 
15.05.2015 Визначити представників фракцій коаліції, які будуть займатися виключно координацією питань по лібералізації візового режиму з ЄС
 
15.05.2015 На засіданні ради Коаліції обговорити питання виконання Коаліційної угоди щодо запровадження в уряді позиції Віце-прем’єр міністра з європейської інтеграції
 
15.05.2015 Визначити представників фракцій Коаліції для вироблення спільної позиції по впровадженню реформи фінансового сектору.
 
15.05.2015 Розробити пропозиції та визначити необхідні умови для скорочення терміну впровадження реформи державних закупівель.
 
15.05.2015 Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроект щодо приєднання міністерств та інших ЦОВВ до пілотного проекту з надпорогових електронних закупівель для вартості закупівель, що узгоджується із вимогами ЄС.
 
15.05.2015 Розробити пропозиції та план впровадження системи електронного оскарження при здійсненні електронних закупівель
 
15.05.2015 Подати на розгляд Президенту України законопроекти про зниження бар’єрів у державних закупівлях та про електронні закупівлі
 
15.05.2015 Надіслати листи до зацікавлених сторін про приєднання до відкритих безкоштовних реєстрів Міністерства юстиції.
 
15.05.2015 Включити питання по прогрес у реформі охорони здоров’я (в тому числі щодо електронних закупівель в Міністерстві) до порядку денного одного з наступних засідань НРР. В рамках підготовки розробити спільний план та підходи по координації дій у реформі охорони здоров’я Міністерства та комітету ВРУ. Надати апарату НРР інформацію про результати зустрічі
 
16.04.2015 Доопрацювати та узгодити пропозиції про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» та вийти з єдиним законопроектом
 
16.04.2015 Провести нараду щодо узгодження пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про Прокуратуру» за участі лідерів фракцій коаліції та представників Генеральної прокуратури 17 квітня о 12.00 у голови ВРУ
 
16.04.2015 Розробити детальну пропозицію тимчасового механізму доплати на державній службі та організації Фонду фінансування державної служби на період до завершення повноцінної реформи державної служби та погодити ключові питання
 
16.04.2015 Делегувати представників фракцій Коаліції до робочої групи з доопрацювання концепції реформи системи охорони здоров’я під керівництвом Міністерства охорони здоров’я
 
16.04.2015 Провести аналіз завантаженості спеціалізованого діагностичного обладнання у відомчих медичних закладах
 
16.04.2015 Запровадити практику просування інформації про продукцію українських виробників через дипломатичні представництва України та підчас дипломатичних візитів.
 
16.04.2015 Надати до Виконавчого комітету реформ пропозиції щодо розвитку туризму в Україні, та просування окремих українських міст як осередків туризму.
 
16.04.2015 Замінити представника від Реанімаційного пакету реформ Д.Котляра на І.Коліушко за поданням Реанімаційного пакету реформ
 
16.04.2015 На наступному засіданні НРР заслухати звіти Міністерств, які не запровадять до того часу електронні допорогові закупівлі
 
30.03.2015 Проведення регулярного моніторингу виконання рішень НРР
 
30.03.2015 Підготовка та публікацію чергового звіту Уряду щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Звіт має бути конкретним та зрозумілим, він має чітко визначати досягнутий прогрес в імплементації Угоди.
 
30.03.2015 Підготовка переліку проблемних питань у сфері євроінтеграції
 
30.03.2015 Проведення Конференції міжнародної підтримки України
 
30.03.2015 Публікація аудиту фінансової звітності НАК Нафтогаз України як окремої юридичної особи на основі МСФЗ за 2014 рік
 
30.03.2015 Опублікування консолідованої аудованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз» за 2014 рік
 
30.03.2015 Проведення окремого обговорення щодо питання ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні з представниками усіх фракцій Коаліції та прийняття політичного рішення за результатом обговорення.
 
30.03.2015 Розпочати прозорий процес приватизації шляхом ухвалення проекту Закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Врахування зауважень усіх фракцій Коаліції щодо виключення певних об’єктів з переліку тих, що підлягатимуть приватизації згідно із проектом закону.
 
30.03.2015 Розглянути на наступному засіданні питання реформи системи охорони здоров’я та програми популяризації України в світі.
 
04.03.2015 "Реформування антимонопольного законодавства та зміни до Закону ""Про захист економічної конкуренції""."
 
04.03.2015 Доопрацювання проекту Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні з урахуванням коментарів голів фракцій коаліції, КМУ та Адміністрації Президента. Узгодження ініціатив Плану з міжнародними зобов’язаннями України, зокрема перед МВФ та Світовим банком.
 
04.03.2015 Включення в План законодавчого забезпечення реформ законопроектів щодо скасування реєстрації ліків, які вже пройшли реєстрацію в одній з визначених країн (наприклад, “Велика сімка”, США, Євросоюз) та щодо передачі державних закупівель міжнародним організаціям (законопроекти 2150 та 2151).
 
04.03.2015 Затвердження відповідним рішенням Уряду Плану дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
 
04.03.2015 Доручення Президента Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, переписати правила приєднання електроустановок до електричних мереж в частині суттєвого спрощення процедури. Звітування НКРЕКП з цього питання.
 
04.03.2015 Ухвалення законопроектів 2171 та 2172 щодо доступу до публічної інформації у вигляді відкритих даних у другому читанні, та законопроекту 2299 щодо електронних звернень та петицій громадян.
 
04.03.2015 Ухвалення та підписання законопроекту № 1580 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»
 
04.03.2015 Ознайомлення з концепцією та планом діяльності НАБУ представників фракцій та профільних комітетів ВРУ.
 
04.03.2015 Ухвалення законопроекту Про державне бюро розслідувань (ДБР). Встановлення “перехідного періоду” щодо підпорядкування ДБР Генеральній прокуратурі, доки не запрацює НАБУ.
 
04.03.2015 Включення представників грузинської експертної групи Innovations and Development Foundation до складу робочої групи (цільової команди реформ) з антикорупційної реформи.
 
04.03.2015 Розглянути на наступному засіданні питання енергонезалежності та реформи НАК “Нафтогаз”.
 
04.03.2015 Підтримати підписання проекту закону 1317 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.
 
17.02.2015 Провести установчі засідання Цільових команд реформ
 
17.02.2015 Розробити Balanced Scorecard – набору із 20-30 позицій ключових показників ефективності для моніторингу прогресу реформ. Залучення до розробки Представництва Європейського Союзу в Україні. Винесення розроблених пропозицій на обговорення та затвердження Виконавчим комітетом реформ.
 
17.02.2015 Зняття обмежень щодо максимального рівня заробітної плати керівників державних підприємств.
 
17.02.2015 Проведення консультацій з міжнародними організаціями та експертами щодо аналізу ймовірних результатів та ризиків проведення Міжнародної конференції на підтримку реформ. За підсумками консультацій переглянути формат.
 
17.02.2015 Включення в порядок денний одного з наступних засідань Національної ради реформ питання реформи місцевого самоврядування
 
02.02.2015 Забезпечення ратифікації угоди про статус місії ЄС з питань реформування сектору цивільної безпеки Верховною Радою України.
 
02.02.2015 Забезпечення прогресу у впровадженні антикорупційного законодавства для успішного проведення місії ЄС з 23 по 27 березня
 
02.02.2015 Схвалення усіх планів імплементації відповідно до графіку Угоди про Асоціацію з ЄС в рамках компетенції профільних міністерств
 
02.02.2015 Інформування Єврокомісії про заходи, проведені щодо безвізового режиму України з ЄС.
 
02.02.2015 Внести до Верховної ради України проектів Законів України «Про органи внутрішніх справ» та «Про національну поліцію».
 
02.02.2015 "Напрацювання єдиного проекту закону щодо судової реформи, який буде внесений до другого читання ВРУ. За основу взяти проект закону Президента ""Про забезпечення права на справедливий суд"" №1656 та внести до нього необхідні зміни та доповнення, у тому числі із проекту закону ""Про внесення змін до деяких актів законодавства"" №1497."
 
02.02.2015 "Підтримання проекту закону ""Про внесення змін до Конституції України"", реєстраційний № 1776, який розглядає питання вдосконалення інституту суддівської недоторканості та приведення його у відповідність з європейськими стандартами."
 
02.02.2015 Включення Оксани Сироїд до складу Конституційної комісії
 
02.02.2015 Проведення відбору та подання кандидатів на посаду директора НАБУ
 
02.02.2015 Включити питання податкової реформи до порядку денного одного з наступних чергових засідань НРР.
 
24.12.2014 Схвалити проект Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України на період до 2020 року» з урахуванням висловлених пропозицій представників громадських організацій. Підготовити та подати на підпис Президентові України остаточного проекту Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України на період до 2020 року».
 
24.12.2014 Схвалити запропоновані зміни до складу членів Виконавчого комітету реформ та внести зміни до Положення про Виконавчий комітет реформ. Підготовити та подати на підпис Президентові України відповідного проекту Указу Президента України.
 
24.12.2014 Створити Проектний офіс реформ згідно запропонованої під час засідання організаційної моделі. Підготовити та подати на підпис Президентові України відповідного проекту Указу Президента України.
 
24.12.2014 Схвалити звіт з виконання Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Запровадити практику проведення спільних засідань Уряду України із представниками урядів європейських країн. Прийняти в роботу проект Плану відновлення України на 2015-2017 роки для подальшого доопрацювання Кабінетом Міністрів України і презентації на спеціалізованій міжнародній конференції (“Конференції донорів”) у першому кварталі 2015 року.
 
24.12.2014 Розробити спільний план заходів з реалізації антикорупційної реформи, з урахуванням пропозицій, які пролунали під час засідання. Доопрацювати із залученням представників громадських організацій проекту змін до антикорупційного законодавства, зокрема щодо Антикорупційного бюро України, з урахуванням позицій Міністерства фінансів України, Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду.
 
24.12.2014 Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про забезпечення права на справедливий суд”.
 
24.12.2014 Підготовити проект змін до Конституції України в частині обмеження недоторканості суддів та розширення переліку підстав звільнення.
 
24.12.2014 Підготувати проект змін до процесуальних кодексів щодо зменшення кількості справ та відповідного навантаження на суддів, та підготувати розрахунок обґрунтованої кількості суддів, виходячи з нових обсягів навантаження.
 
24.12.2014 Прийняти бюджет на 2015 рік з метою стабілізації макроекономічної ситуації в Україні за виконання відповідних вимог Міжнародного валютного фонду.
 
24.12.2014 Створити робочі групи із залученням представників усіх профільних органів влади, бізнесу та громадськості з метою розробки перехідних положень в частині фінансового забезпечення реалізації нового ЗУ “Про державну службу”.
 
24.12.2014 Розпочати роботу над проведенням функціонального аналізу центральних органів виконавчої влади з метою подальшого їх реформування.
 
24.12.2014 Проводити регулярні засідання Національної ради реформ України. На наступні засідання Національної ради реформ виносити для розгляду та прийняття відповідних рішень пріоритетні для країни реформи. На наступні засідання Національної ради реформ запрошувати для розгляду окремих питань керівників фракцій парламентської коаліції.