5

Судова реформа

Короткий опис реформи: 

Метою судової реформи є реальна реалізація права кожного на справедливий судовий розгляд його справи незалежним професійним та неупередженим судом та забезпечення такого рівня правової культури в суспільстві, який гарантуватиме практичну реалізацію принципу верховенства права в Україні. Зазначена мета досягається як через створення дієвих механізмів очищення судової системи від непрофесійних, корумпованих та політично заангажованих суддів, так і через реформування існуючої системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів та підвищення рівня правової культури громадян України.

Українські суди мають захищати права та свободи людини, відстоювати європейські цінності, провадити неупереджене судочинство з належною якістю, ефективністю та у розумні строки. Результатами реформи стануть незалежність суддів, подолання корупції в судах, впровадження ефективних судових процедур та їх належне виконання, що в свою чергу, забезпечить відновлення довіри суспільства до судової гілки влади.

Для старту реформи Указом Президента було створено Раду з питань судової реформи. До неї увійшли 32 експерти, включаючи представників Ради Європи, ОБСЄ, проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», РПР, Нової Країни. Експерти Ради – це представники наукових кіл, кращих українських університетів, які займаються підготовкою спеціалістів у галузі права, юристи-практики, адвокати, судді, представники міжнародних організацій та українські експерти з громадських ініціатив. Рада з питань судової реформи є консультативно-дорадчим органом при Президенті України.

Перший крок на шляху судової реформи вже зроблено – 12 лютого 2015 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», який був підписаний Президентом України 24 лютого 2015 року. Закон спрямований на спрощення доступу громадян до правосуддя, запроваджує прозорі конкурсні процедури добору суддів, передбачає посилення відповідальності суддів та антикорупційні механізми для очищення суддівського корпусу.

Наступними кроками стануть зміни процесуального законодавства, вдосконалення законодавства про адвокатуру та прокуратуру, безоплатну правову допомогу, законодавство про виконання судових рішень.

Паралельно в Україні стартувала конституційна реформа, невід’ємною складової якої є реформування системи судоустрою, судочинства та інших суміжних правових інститутів

План графік реформи: 

Переглянути план дій щодо реалізації Стратегії судової реформи у форматі pdf

Коаліційна угода

 Судова реформа:

 • Здійснення добору на суддівські посади в судах всіх рівнів лише за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, політичні органи не братимуть участь у вирішенні питань кар’єри судді;
 • Удосконалення діяльності Вищої ради юстиції та кваліфікаційної комісії суддів (Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), шляхом забезпечення формування вказаних органів з авторитетів у галузі права з бездоганною репутацією на підставі прозорого відбору;
 • Зменшення кількості рівнів суддівського самоврядування, повноваження органів суддівського самоврядування не дублюватимуться;
 • Чітке визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, буде розширено перелік дисциплінарних стягнень;
 • Вдосконалення процесуального законодавства;
 • Забезпечення реального виконання судових рішень;
 • Відведення адвокатам важливої ролі у функціонуванні системи правосуддя;
 • Започаткування демократичних процесів реформування прокуратури;
 • Внесення змін до Конституції.

 Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ:

 • Конституційна реформа.
 • Реформа системи органів правопорядку:
  • Створення судової поліції.
 • Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції:
  • Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням суду.

Програма діяльності КМУ

 Нова антикорупційна політика:

 • Нова система правосуддя:
  • Створення правової основи для реформування судової системи шляхом сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про судоустрій і статус суддів;
  • Забезпечення доступу до правосуддя - спрощений порядок розгляду цивільних та господарських справ;
  • Ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи (запровадження трирівневої системи судів, переатестація всіх суддів, скасування суддівської недоторканності, усунення політичного впливу на процеси добору, кар’єри та відповідальності суддів, оновлення судової системи та суддівського корпусу);
  • Повернення Верховному Суду України повноважень вищої судової інстанції (внесення змін до всіх процесуальних кодексів).

Більше...

Олексій Філатов: «Ми приймаємо закони не для того, щоб освоїти гроші європейців»

Вступление в силу конституционных изменений в части судоустройства 31 сентября – лишь начало внедрения судебной реформы. Сопутствующие ей ключевые законопроекты: «О Высшем совете правосудия», «О Конституционном Суде», «Об Высшем Антикоррупционном суде» - Верховной Радой пока не приняты. Изменения в процессуальное законодательство также не утверждены.

Президент вніс на розгляд Парламенту законопроекти щодо реформування системи виконання судових рішень

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної ради України законопроекти щодо реформування системи виконання судових рішень та рішень інших органів, які спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень та забезпечення належної реалізації завершальної стадії судового розгляду.

Судова реформа має відновити довіру суспільства до суддів - Президент

Президент Петро Порошенко провів засідання Ради з питань судової реформи. Глава держави заявив, що реалізація судової реформи має забезпечити право кожного громадянина на справедливий суд та відновити довіру суспільства до суддів, суддівської гілки влади.

"Всім хочеться сьогодні справедливі, чесні, стабільні правила гри, захищати які буде чесний, неупереджений і незалежний суддя. Ключове, чого маємо досягти, - довіри суспільства до судді, який здійснює судочинство", - сказав Глава держави.

Президент затвердив Стратегію судової реформи

Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 276, яким затвердив Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, розроблену Радою з питань судової реформи.

Судебная реформа в Украине —заметки по закону о справедливом суде

Судебная реформа в Украине реально начата с принятием закона о справедливом суде. Такое мнение высказал на страницах БИЗНЕСа Алексей Филатов, заместитель главы Администрации Президента, координатор Совета по вопросам судебной реформы 

 

Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» відкриває шлях для перезавантаження судової системи — Олексій Філатов

Сьогодні Верховна Рада України прийняла законопроект № 1656 «Про забезпечення права на справедливий суд», який після його підписання Президентом України та опублікування у відповідності до вимог чинного законодавства стане першим кроком на шляху реалізації в Україні повномасштабної судової реформи. За вказаний законопроект в другому читанні віддали свої голоси 251 народний обранець. «Сьогодні Верховна рада України прийняла вкрай важливий для країни закон «Про забезпечення права на справедливий суд», відкривши тим самим шлях для перезавантаження судової системи.

Для развития государства необходимы здоровая конкуренция и справедливый суд

В украинском обществе сегодня много говорят о судебной реформе. Ее справедливо относят к числу приоритетов. На реформировании судов настаивают наши европейские партнеры. Но главное — этого ждут граждане Украины. В необходимости реформы судебной системы никто не сомневается. Все понимают, что суды должны быть независимыми, а судьи — добропорядочными и профессиональными. Но как этого достичь? Что нужно изменить в судебной системе, чтобы она стала понятной и доступной для граждан, а ее решения были справедливыми и выполнялись на сто процентов?

Убить дракона: как побороть коррупцию в судах

Все двадцать три года независимости Украина не выходит из процесса реформирования судебной системы. Меняются полномочия, меняется количество и названия инстанций, а результат остается прежним. В чем системная ошибка? "Этот суд позволяет могуществу денег бессовестно попирать право; это он истощает состояния, терпение, мужество, надежду". Почти каждый гражданин, сталкивавшийся с украинским судом, может подтвердить хотя бы частичную справедливость этой характеристики. Тем не менее, цитата принадлежит перу Чарльза Диккенса и описывает Канцлерский суд в Англии.