Статус виконання рішень Національної ради реформ

Датасортувати за зростанням Прийняті рішення Статус
29.08.16 Рекомендувати Верховній Раді України активізувати роботу з розгляду та прийняття законів, пов'язаних з дерегуляцією підприємницької діяльності, зокрема шляхом першочергового включення до порядку денного засідань Верховної Ради України проектів законів, перелік яких представлено Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим на засіданні Національної ради реформ  
29.08.16 Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити належне супроводження у Верховній Раді України законопроектів, пов'язаних з дерегуляцією підприємницької діяльності, зокрема проектів законів, перелік яких представлено Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим на засіданні Національної ради реформ  
29.08.16 Вжити заходів щодо опрацювання висловлених під час засідання Національної ради реформ пропозицій стосовно подальших кроків здійснення реформи дерегуляції в Україні для вироблення консолідованого бачення та визначення переліку нормативно-правових актів, які потребують розгляду та затвердження Урядом, за результатами проведення відповідної робочої зустрічі та щодо прийняття необхідних рішень на засіданні Кабінету Міністрів України.  
29.08.16 Забезпечити доопрацювання проекту Закону України "Про Український культурний фонд", зокрема, із врахуванням пропозицій, висловлених під час обговорення концептуальних засад функціонування відповідного Фонду на засіданні Національної ради реформ, з метою забезпечення його внесення на розгляд Верховної Ради України Президентом України  
29.08.16 З метою активізації роботи із розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України підтримати пропозиції щодо започаткування діяльності Національної інвестиційної ради та призначення її секретарем Б.Є.Ложкіна.  
29.08.16 Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів для реалізації запропонованої Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим Концепції ефективного регулювання у сфері господарської діяльності  
29.08.16 Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів для реалізації Концепції подальшого об’єднання дозвільної системи з системою надання адміністративних послуг  
29.08.16 Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів для реалізації запропонованих Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим підходів щодо створення Служби фінансових розслідувань як органу протидії фінансовим злочинам з метою забезпечення консолідації повноважень, якими наразі наділені податкова міліція, Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ України  
29.08.16 Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити належне супроводження у Верховній Раді України законопроектів "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо деяких об'єктів сільськогосподарської та транспортної галузей" (реєстр. № 4536) і «Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення підприємств паливно-енергетичного комплексу з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані» (реєстр. № 4799)  
29.08.16 Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо деяких об'єктів сільськогосподарської та транспортної галузей" (реєстр. № 4536) і «Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення підприємств паливно-енергетичного комплексу з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані» (реєстр. № 4799) з метою забезпечення підвищення ефективності управління підприємствами у відповідних сферах.  
07.06.16 Вжити заходів для забезпечення ротації членів Національної ради реформ, які є представниками громадських об'єднань, шляхом проведення публічного добору та за його результатами внести Голові Національної ради реформ пропозиції щодо включення до персонального складу Національної ради реформ представників громадських об'єднань.  
07.06.16 Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підготувати та надати Секретаріату Національної ради реформ інформаційно-аналітичні матеріали про результати реалізації пілотного проекту щодо впровадження системи дистанційного зчитування показів з лічильників з обґрунтованими пропозиціями стосовно доцільності застосування такої системи на всій території України.  
07.06.16 Рекомендувати Міністерству енергетики та вугільної промисловості України і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вжити заходів щодо підвищення енергоефективності у паливно-енергетичному комплексі, зокрема прискорити реалізацію проектів з розбудови гідроакумулюючих електростанцій, реконструкції (продовження термінів експлуатації) наявних блоків атомних електростанцій, проектів, спрямованих на зменшення витрат на передачу та розподіл енергії, а також активізувати роботу із забезпечення зростання частки атомної енергії у загальному балансі енергоресурсів.  
07.06.16 Вжити заходів стосовно включення до діючої системи надання житлових субсидій стимулюючої до інвестування в енергоефективність складової, забезпечивши, зокрема, розроблення механізмів використання на цілі енергоефективності залишку коштів відповідних субсидій на рахунках постачальників.  
07.06.16 Вжити заходів щодо врегулювання питання підвищення ефективності перерозподілу та використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів з урахуванням необхідності реалізації пріоритетних програм, зокрема енергоефективних проектів, насамперед щодо бюджетних установ сфери освіти і охорони здоров'я.  
07.06.16 Опрацювати питання щодо оптимізації пільг з оплати житлово-комунальних послуг та їх монетизації і за результатами вжити відповідних заходів реагування.  
07.06.16 Підготувати та надати Президенту України та Прем'єр-міністру України інформаційно-аналітичні матеріали щодо скорочення споживання природного газу за два останні опалювальні сезони в розрізі категорій споживачів та видів економічної діяльності з деталізованою оцінкою впливу на відповідні показники факторів, що зумовили таке скорочення.  
07.06.16 Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Кабінету Міністрів України підготувати дорожню карту впровадження положень Закону України "Про ринок електричної енергії України" у двотижневий строк після його прийняття Верховною Радою України з урахуванням необхідності максимального наближення кінцевого терміну імплементації положень зазначеного Закону та пропозиції для якнайшвидшого врегулювання наявних проблем, пов'язаних з приєднанням споживачів до електричних мереж.  
07.06.16 Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду проекту Закону України "Про ринок електричної енергії України" (реєстр. № 4493) з метою його прийняття.  
07.06.16 Рекомендувати Кабінету Міністрів України прискорити розгляд на засіданні Уряду концепції та плану дій із створення Фонду енергоефективності з метою запровадження оптимальної моделі фінансування та реалізації енергоефективних проектів.  
25.05.16 Опрацювати питання щодо встановлення нормативно-правовими актами граничних строків проведення ліквідаційних процедур стосовно ліквідації державних органів.  
25.05.16 Рекомендувати НАБУ проаналізувати наявність фактів необґрунтованого затягування здійснення ліквідаційних процедур під час ліквідації центральних органів виконавчої влади, стан додержання законодавства під час здійснення операцій з майном, що перебувало в оперативному управлінні таких органів, та вжити відповідно до законодавства необхідних заходів реагування.  
25.05.16 Забезпечити підготовку статистичної інформації щодо показників, що впливають на формування доходів бюджету Пенсійного фонду України (зокрема щодо кількості працюючих за групами залежно від обсягу відрахувань до Пенсійного фонду, що здійснюються їх роботодавцями) та на обсяг видатків Пенсійного фонду України (відповідні дані щодо пенсіонерів) з представленням отриманих результатів також у графічному вигляді. Відповідні матеріали надати Президенту України та публічно представити громадськості.  
25.05.16 Забезпечити прискорення нормативно-правового врегулювання питання передачі повноважень зі здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці органам влади на місцях.  
25.05.16 Забезпечити організацію під головуванням Президента України за участі Прем'єр-міністра України, інших представників Уряду, Голови НБУ зустрічі з лідерами українського бізнесу та міжнародних компаній, які працюють в Україні, з метою публічного представлення Урядом результатів проведеної роботи в контексті вирішення проблем, що турбують бізнес, та запланованих пріоритетних дій.  
25.05.16 Рекомендувати КМУ розглянути на найближчому засіданні Уряду доопрацьований План дій на 2016 рік з урахуванням висловлених на засіданні НРР пропозицій, у тому числі щодо необхідності розвитку умов для інклюзивної освіти, з метою його затвердження.  
25.05.16 Підготувати для Президента України та Прем'єр-міністра України інформаційні матеріали щодо проблемної ситуації, яка склалася в енергетичній сфері, зокрема пов'язаної із блокуванням рахунків енергетичних підприємств та скороченням частки атомної енергії у загальному балансі енергоресурсів  
25.05.16 Забезпечити розроблення ефективних механізмів вирішення проблеми із забезпеченням житлом військовослужбовців, включаючи пільгові умови довгострокового кредитування відповідних осіб для придбання житла, які б, зокрема, передбачали списання частини одержаного кредиту залежно від вислуги років на військовій службі, а також надання службового житла поблизу полігонів, тренінгових центрів тощо, без можливості зміни такого його статусу та подальшої приватизації. Підготувати та внести в установленому порядку проекти необхідних нормативно-правових актів.  
19.04.16 Рекомендувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України забезпечити проведення ефективного кваліфікаційного оцінювання суддів з інформуванням Секретаріату Національної ради реформ про результати щоквартально.  
19.04.16 Забезпечити на постійній основі в межах компетенції сприяння та інформаційну підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України під час проведення нею кваліфікаційного оцінювання суддів.  
19.04.16 Подати на розгляд Президента України підготовлені Радою з питань судової реформи законопроекти щодо змін до процесуального законодавства (проект Господарського процесуального кодексу України в новій редакції, зміни до Цивільного процесуального кодексу України) з метою внесення їх до Верховної Ради України та прийняття.  
19.04.16 Подати на розгляд Президента України підготовлений Радою з питань судової реформи проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з метою внесення його до Верховної Ради України та прийняття.  
19.04.16 Розробити та подати на розгляд Президента України проекти законів України, прийняття яких є необхідним для імплементації змін до Конституції України (щодо правосуддя) з метою внесення їх до Верховної Ради України та прийняття.  
19.04.16 Опрацювати питання, підготувати та подати на розгляд Національної ради реформ проекти необхідних рішень щодо зміни моделі роботи та підпорядкування Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ з метою забезпечення взаємодії Проектного офісу з Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Секретаріатом Національної ради реформ з урахуванням ініціатив донорів відповідного проекту.  
19.04.16 Провести консультації з громадськими об'єднаннями та за результатами таких консультацій внести пропозиції щодо включення до персонального складу Національної ради реформ представників громадських об'єднань.  
19.04.16 Опрацювати підготовлені Секретаріатом Національної ради реформ пропозиції до плану першочергових дій щодо реформування країни в найближчі 100 днів, пропозиції до плану дій з реформ на 2016 рік, переліки найбільш пріоритетних й інших законопроектів, прийняття яких є необхідним у 2016 році в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом та для впровадження інших реформ в Україні, і надати пропозиції до них Кабінету Міністрів України для узагальнення.  
19.04.16 Доопрацювати з урахуванням обґрунтованих пропозицій членів Національної ради реформ проекти плану першочергових дій щодо реформування країни в найближчі 100 днів, плану дій з реформ на 2016 рік, переліків найбільш пріоритетних й інших законопроектів, прийняття яких є необхідним у 2016 році в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом та для впровадження інших реформ в Україні, і подати доопрацьовані відповідні документи Національній раді реформ.  
19.04.16 Вжити заходів щодо удосконалення формату роботи Уряду з підготовки законопроектів, забезпечивши, зокрема, залучення до їх розробки народних депутатів України та представників громадськості, з метою внесення на розгляд Верховної Ради України концептуально узгоджених проектів законодавчих актів.  
19.04.16 З метою унеможливлення використання нерезидентів, що мають офшорний статус, для мінімізації податкових зобов'язань підготувати із залученням міжнародних і вітчизняних експертів, представників громадських об'єднань проект плану заходів щодо протидії зменшенню податкової бази і виведенню прибутку за кордон з урахуванням міжнародних ініціатив, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку, та подати Національній раді реформ.  
19.04.16 Опрацювати питання щодо забезпечення участі України в обміні з іншими країнами інформацією про фінансові рахунки нерезидентів шляхом приєднання до відповідної міжнародної багатосторонньої угоди та вжити з цією метою необхідних заходів.  
19.04.16 Забезпечити проведення консультацій з Організацією економічного співробітництва та розвитку стосовно долучення України до міжнародної ініціативи щодо протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з метою унеможливлення використання громадянами України офшорних компаній для мінімізації сплати податків в Україні  
19.04.16 Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду попередньо схваленого проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (реєстр. № 3524) та проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судоустрою і статусу суддів" (реєстр. № 4180), доопрацювавши його до другого читання, з метою їх прийняття.  
19.04.16 Рекомендувати Уряду України забезпечити виконання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки в межах компетенції. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально.  
14.12.15 Рекомендувати Верховній Раді України та Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики сприяти пришвидшенню прийняття рішень, спрямованих на розблокування процесу приватизації, зокрема прискоренню розгляду та схвалення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (реєстраційний № 2319а).  
14.12.15 Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України вжити заходів з метою забезпечення якнайшвидшого визначення оптимального переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема шляхом доопрацювання та сприяння прискоренню розгляду і схвалення проекту Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об’єктів, що виключаються з такого переліку" (реєстраційний № 1567), передбачивши при визначенні згаданого переліку віднесення до таких об'єктів ДП "Укрхімтрансаміак" і ПАТ "Українська залізниця".  
08.12.15 Рекомендувати Кабінету Міністрів України спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики доопрацювати законопроект щодо реалізації податкової реформи та пов'язані з ним проекти законів з урахуванням підтриманої концепції для внесення його на розгляд Верховної Ради України.  
08.12.15 Сприяти прискоренню розгляду та прийняття проекту Закону України щодо реалізації податкової реформи та пов'язаних з ним проектів законів.  
08.12.15 Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів з метою недопущення монополізму на ринку реєстраторів розрахункових операцій та пов'язаних з їх обслуговуванням послуг, а також створення умов для застосування під час здійснення реєстрації розрахункових операцій сучасних зручних та мобільних пристроїв, включаючи у разі необхідності підготовку та ініціювання у встановленому порядку змін до чинного законодавства.  
08.12.15 Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити і впровадити механізми для забезпечення прозорості використання надходжень до державного бюджету від військового збору, у тому числі запровадження підготовки щомісячних окремих звітів про напрями витрачання відповідних коштів з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.  
04.12.15 Створити робочу групу при Національній раді реформ з представників Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України для розробки Стратегії реформи державних комунікацій за участі представників усіх гілок влади та громадськості з метою забезпечення активізації та координації роботи з інформування громадськості про хід реалізації реформ. Рекомендувати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, а також Адміністрації Президента України делегувати до цієї робочої групи своїх представників для узгодження концепції та наступних кроків у розробці згаданої Стратегії та механізмів її впровадження.  
04.12.15 Підтримати ініціативу народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Г.М.Гопко та організувати проведення під головуванням Президента України за участі народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади та голів місцевих державних адміністрацій нараду з метою обговорення проблем у практичному впровадженні реформи децентралізації. Рекомендувати голові Комітету Верховної Ради України у закордонних справах долучитися до підготовки згаданої наради.  
04.12.15 Сприяти прискоренню розгляду та прийняття проекту ЗУ "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (реєстраційний № 2966).  
04.12.15 Сприяти прискоренню розгляду та прийняття Верховною Радою України проектів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстраційний № 2413а) та Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстраційний № 2414а).  
04.12.15 Виробити узгоджену позицію щодо реформування засад державного регулювання у сфері електронних комунікацій та створення механізмів, спрямованих на забезпечення прозорості та конкуренції на відповідному ринку, а також прозорості фінансування діяльності регулятора у зазначеній сфері з метою підготовки проекту Закону України "Про електронні комунікації", із врахуванням необхідності встановлення у ньому конкретного розміру ставок внесків на регулювання, для подальшого внесення такого проекту на розгляд Верховної Ради України.  
04.12.15 Забезпечити доопрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зокрема, із врахуванням необхідності створення механізмів, спрямованих на забезпечення прозорості фінансування діяльності відповідної Національної комісії, у тому числі шляхом встановлення законом конкретного розміру ставок внесків на регулювання, та недоцільності справляння таких внесків з обсягу вчинених правочинів щодо цінних паперів з метою внесення його на розгляд Верховної Ради України Президентом України.  
04.12.15 Вжити додаткових заходів з метою збільшення показників вибірки та підвищення ефективності використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, зокрема: посилити контроль координаторів проектів за їх підготовкою та реалізацією; підвищити інституційну спроможність бенефіціарів та відповідальних виконавців проектів; активізувати роботу української сторони, у тому числі обласних державних адміністрацій, з ідентифікації та ініціювання пріоритетних для України спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів; запровадити ефективний щомісячний моніторинг стану ініціювання, підготовки, реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів.  
09.11.15 Доопрацювати проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру".  
09.11.15 Провести експертне обговорення проектів законів України про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства  
09.11.15 Підготувати проект структурної оптимізації судової системи  
09.11.15 Забезпечити сприяння та інформаційну підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України під час проведення нею кваліфікаційного оцінювання суддів  
09.11.15 Забезпечити належне проведення кваліфікаційного оцінювання суддів. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально  
09.11.15 Рекомендувати Верховній Раді України у разі необхідності розглянути питання щодо внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з метою усунення перешкод у реалізації процесу кваліфікаційного оцінювання суддів.  
09.11.15 Рекомендувати Уряду України забезпечити виконання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки в межах компетенції, у тому числі підготовку законопроектів, прийняття яких пов'язано із запропонованими змінами до Конституції України в частині правосуддя. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально  
09.11.15 Забезпечити публічну презентацію запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя, а також інформаційну підтримку процесу їх розгляду і прийняття.  
09.11.15 Рекомендувати Верховній Раді України розглянути попередньо схвалений законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя з метою його прийняття  
09.11.15 Рекомендувати Верховній Раді України після отримання висновку Конституційного Суду України невідкладно розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя з метою його попереднього схвалення  
09.11.15 Рекомендувати Верховній Раді України невідкладно розглянути питання щодо направлення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.  
09.11.15 Рекомендувати Президенту України невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України проект змін до Конституції України щодо правосуддя  
19.10.15 Розробити План дій щодо реформування системи правоохоронних органів  
19.10.15 Підготувати до 2-го читання законопроекти про створення системи виявлення, розшуку та управління конфіскованим майном (№3040, 3041, 2540а, 2541а), узгодивши позиції щодо спірних питань та врахувавши вимоги Європейського Союзу щодо Плану дій з лібералізації візового режиму України з ЄС  
19.10.15 Опрацювати та надати секретаріату НРР пропозиції щодо проекту «Єдиної комплексної стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій до 2020 року»  
19.10.15 Розробити ІТ систему для моніторингу виконання Угоди про асоціацію України з ЄС та Порядку денного асоціації України з ЄС (на прикладі системи моніторингу виконання плану дій по лібералізації візового режиму)  
19.10.15 Надати пропозиції Апарату ВРУ щодо забезпечення проведення експертизи законопроектів та інших правових актів на відповідність праву ЄС та міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (у тому числі про визначення відповідального органу)  
19.10.15 Розглянути зміни до регламенту Верховної Ради України про необхідність проведення експертизи законопроектів, що розглядаються у ВРУ, на відповідність праву ЄС та міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (законопроект №2046а Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС)  
19.10.15 Розробити план дій на виконання комунікаційної стратегії щодо донесення до громадськості Нідерландів інформації про переваги укладення Угоди про асоціацію з Україною  
19.10.15 Надати пропозиції змін до законодавства щодо спрощення процедури приватизації державного майна (щодо продажу 5%, процедури оцінки і скорочення переліку підприємств, які заборонені до приватизації)  
19.10.15 Розглянути запропоновані законопроекти та надати рекомендації щодо подальшого направлення їх на розгляд Кабінету міністрів України та Верховної Ради України  
19.10.15 Надати звіт Президенту України (через секретаріат НРР) про виконання відповідних заходів плану дій з лібералізації візового режиму України та ЄС  
19.10.15 Розглянути проект Трудового кодексу України у 1-му читанні  
05.10.15 Розробити та прийняти поправки до кодексу законів про працю щодо переведення на контракт вчителів пенсійного віку  
05.10.15 Забезпечити фінансування участі України у дослідженні PISA у 2018 році (180 тис. євро на 4 роки)  
05.10.15 Затвердити нові санітарні правила та норми для дошкільних начальних закладів  
05.10.15 Забезпечити можливість закупівлі Українським центром оцінювання якості освіти програмного забезпечення та оновлення ІТ-інфраструктури для проведення зовнішнього незалежного тестування у 2016 р за прискореною процедурою (розробити та підтримати зміни до Закону «Про здійснення державних закупівель» для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році)  
05.10.15 Провести громадські обговорення реформ освіти та науки із залученням всіх зацікавлених сторін  
05.10.15 Опрацювати та надати секретаріату НРР пропозиції проекту навчання державних службовців у кращих світових навчальних закладах за грантові кошти  
05.10.15 Визначити день розгляду законопроектів з реформи освіти та науки у Верховній Раді України  
05.10.15 Врахувати у бюджеті на 2016 рік: митні пільги для ВНЗ, евакуйованих з окупованих територій (№2813); пільги з оренди для недержавних садочків (№1327); фінансування оборонних наукових розробок (№2188а)  
05.10.15 Створити міжвідомчу робочу групу з розробки освітніх стандартів на основі професійних  
05.10.15 Рекомендувати підтримати проект закону №2244а «Про наукову та науково-технічну діяльність»  
05.10.15 Забезпечити невідкладний розгляд проекту закону «Про професійну освіту»  
18.09.15 Підтримати пакет законопроектів щодо повернення вкрадених активів та процедур арешту і спецконфіскації (№ 3040, 3041, 2540а, 2541а) та визначити їх, як невідкладні від Президента  
18.09.15 Рекомендувати прийняти у другому читанні проект закону щодо фінансування політичних партій (№ 2123а)  
18.09.15 Видати розпорядження з надання приміщення СК «Олімпійський» для проведення антикорупційної конференції 16 листопада  
18.09.15 Рекомендувати ВРУ ухвалити проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового слідства» (№ 2542а).  
18.09.15 Затвердити Стратегію реформування державного управління  
18.09.15 Рекомендувати ВРУ ухвалити проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності Національного антикорупційного бюро України» (№ 2183а)  
18.09.15 Сприяти розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування поправок до проекту Закону України «Про державну службу» та поданню його на розгляд у 2-му читанні у Верховній раді України  
18.09.15 Забезпечити відкриття онлайн-реєстрів рухомого майна та земельних ділянок із можливістю пошуку за суб'єктом (прізвищем особи)  
18.09.15 Внести законопроекти про автономію лікарень для розгляду у сесійній залі як пріоритетні на найближчий пленарний тиждень  
18.09.15 Звітувати НРР із статусу з передачі закупівлі ліків міжнародним організаціям  
18.09.15 Надати секретаріату НРР план затвердження єдиних державних стандартів надання соціальних послуг та послуг у сферах охорони здоров'я і освіти  
18.09.15 Підтримати пропозицію громадських організацій щодо проведення структурно-функціонального аналізу системи центральних органів виконавчої влади та розробки законопроекту «Про внесення змін до законів України, що визначають повноваження та відповідальність ЦОВВ»  
18.09.15 Затвердити план проведення наступних засідань НРР: 1 жовтня 2015 провести засідання по реформі освіти, 15 жовтня – по реформі управління державною власністю, 30 жовтня – по судовій реформі.  
18.09.15 Розробити план реалізацій проекту розробки та впровадження кодексу етичної поведінки державних службовців  
18.09.15 Внести на розгляд ВРУ на наступному пленарному тижні законопроект про відміну застави за корупційні злочини  
18.09.15 Розглянути питання про забезпечення можливості реалізації права органами державної влади (зокрема Антимонопольним комітетом України) звертатися з позовами до суду з урахуванням необхідності сплати судового збору.  
18.09.15 Створити робочу групу з представників Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Судової адміністрації України та інших органів для розгляду практики застосування загального судового збору та внесення необхідних змін.  
18.09.15 Представити детальний план-графік відбору голови та формування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, встановивши граничний термін для обрання керівника та адмінпосад до кінця жовтня 2015 року.  
18.09.15 Затвердити персональний склад Національної ради з антикорупційної політики  
18.09.15 Передбачити в проекті Бюджету 2016 кошти, необхідні для ефективного функціонування НАБ, НАЗК, антикорупційної прокуратури та інституції з повернення активів, отриманих злочинним шляхом  
03.09.15 Створити робочу групу по доопрацюванню концепції податкової реформи, до якої мають увійти представники Міністерства фінансів України, комітету Верховної ради України з питань податкової та митної політики, Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, фракцій коаліції Верховної ради України, позафракційні депутати, експерти та представники громадянського суспільства. Погодити ключові параметри та розробити єдину концепцію податкової реформи.  
23.07.15 Провести наступне засідання НРР 27 серпня 2015 року, на якому розглянути Податкову реформу  
23.07.15 Рекомендувати включити пакет законопроектів про автономізацію лікарень до списку пріоритетних, включити розгляд пакету законопроекту до порядку денного Парламенту  
23.07.15 Розробити єдиний пакет законопроектів про автономізацію лікарень  
23.07.15 Визначити відповідальним за програму Просування інтересів України в світі Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. Зробити відповідні зміни на сайті reforms.in.ua. Передати матеріали програми від Адміністрації Президента України до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України  
23.07.15 Включити Южаніну Ніну Петрівну до складу Цільової команди реформ за податкової реформи співголовою Цільової команди реформ  
23.07.15 Затвердити рішенням КМУ Стратегію реформування державного управління України на 2015-2020 та план її впровадження. Погодити основні умови отримання та використання фінансової допомоги ЄС на впровадження реформи державного управління.  
23.07.15 Розглянути поправки до законопроекту Про державну службу у профільному комітеті ВРУ. Підготувати Законопроект до голосування у другому читанні. Створити міжфракційну групу для опрацювання законопроекту Про державну службу.  
23.07.15 Розглянути законопроект про державні закупівлі 2087а у другому читанні  
23.07.15 За підсумками 3-го кварталу провести оцінку показників сприйняття  
23.07.15 Рекомендувати направити до складу Ради економічного розвитку Одеської області і сприяти її ефективній діяльності керівників: Державної фіскальної служби, Одеської обласної прокуратури, Одеської митниці, Державним підприємствам (залізниця, порти), органам місцевого самоврядування міста Одеси та іншим представникам місцевого самоврядування  
23.07.15 Презентувати результати моніторингу за 3 квартал і за 1 рік на засіданнях НРР, звітувати про реформи на засіданнях НРР, використовуючи формат моніторингу прогресу реформ  
23.07.15 Сприяти створенню Ради економічного розвитку Одеської області  
23.07.15 Внести на розгляд ВРУ законопроекти про спрощення адміністрування податків і зборів, скасування надмірних дозвільних процедур і актів, децентралізація надання послуг держави  
23.07.15 Включити Міністра інфраструктури України та заступника, що відповідає за залізничний транспорт, до підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки  
23.07.15 Підготувати пропозиції щодо спрощення процедур скорочення та прийняття на державну службу  
23.07.15 Підготувати пропозиції змін до регламенту КМУ про прискорений розгляд та узгодження відповідними міністерствами ініціатив, пов’язаних із дерегуляцією  
23.07.15 Затвердити Базові принципи реформування економіки як частину Стратегії сталого розвитку «Україна 2020»  
23.06.15 Запровадити обов'язковий персональний супровід міністрами законопроектів, що розроблені відповідними міністерствами, у Верховній Раді України  
23.06.15 Визначити виконання вже прийнятих рішень (законопроектів на виконання стратегічних документів: Стратегії сталого розвитку «Україна -2020», Коаліційної угоди, Програми діяльності КМУ, Плану законодавчого забезпечення реформ ВРУ, Плану виконання Коаліційної угоди та програми діяльності КМУ, Порядку денного асоціації між Україною та ЄС) пріоритетним. Прискорити розробку підзаконних актів, запровадити супровід їх виконання та моніторинг їх ефективності  
23.06.15 Запровадити звітування відповідальних міністрів Раді Коаліції фракцій у Верховній Раді України про стан виконання Коаліційної угоди та Програми дій Уряду не рідше ніж один раз на два тижні  
23.06.15 Визначити Міністерство інформаційної політики відповідальним координатором комунікаційної підтримки реформ, роз'яснення реформ та висвітлення результатів їх впровадження  
23.06.15 Внести до порядку денного одного з наступних засідань НРР статус по реформі Кабінету Міністрів України та Центральних органів виконавчої влади  
23.06.15 Привести у відповідність концептуальні засади реформування систем освіти, охорони здоров'я та соціального захисту до основних положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.14 р. № 333-р.  
23.06.15 Розробити та затвердити в установленому порядку державні стандарти (нормативи) якості адміністративних, соціальних, послуг у сфері охорони здоров’я та освіти.  
23.06.15 Визначити Міністерство інформаційної політики відповідальним координатором комунікаційної підтримки реформи Децентралізації. Розробити єдиний комунікаційний план підтримки реформи Децентралізації  
23.06.15 Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним державним адміністраціям визначити уповноважених осіб, відповідальних за формування та розповсюдження інформації про стан реалізації реформ у засобах масової інформації та надати зазначену інформацію Міністерству регіонального розвитку та будівництва та Міністерству інформаційної політики.  
23.06.15 Підготувати та надати звіт секретаріату Національної ради реформ про можливості використання інфраструктури «Укрпошти» для надання адміністративних послуг.  
23.06.15 Визначити відповідальних за впровадження реформ, зокрема за виконання Коаліційної угоди, у Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України. Визначити керівників комітетів ВРУ відповідальними за окремими напрямами Коаліційної угоди.  
03.06.15 Забезпечити виконання погоджених зі стороною ЄС заходів, спрямованих на виконання рекомендацій технічного звіту ЄК  
03.06.15 Розробити та представити модель первинної ідентифікації громадян  
03.06.15 Розробити та подати до Верховної Ради України пакет законопроектів про дерегуляцію  
03.06.15 Узгодити та подати до КМУ концепцію реформування державного управління  
03.06.15 Надати пропозиції щодо налагодження ефективної взаємодії між КМУ, Міністерствами КМУ і ВРУ  
03.06.15 Провести наступне засідання НРР 23 червня. Внести до порядку денного децентралізацію та реформу освіти  
03.06.15 Внести Прем'єр-міністру пропозиції щодо нових уповноважених Антимонопольного комітету. Сформувати повноцінний склад Антимонопольного комітету  
03.06.15 Представити результати комплексного дослідження енергетичного сектору у сферах, що відносяться до компетенції Антимонопольного комітету.  
03.06.15 За результатами досліджень надати перелік компаній, які несуть найбільшу загрозу монополізації ринків  
03.06.15 Оприлюднити вимоги до документації, яка подається до Антимонопольного комітету  
03.06.15 Представити план реформування територіальної та організаційної структури та оновлення кадрів Антимонопольного комітету  
03.06.15 Розробити план імплементації Закону України «Про державну допомогу»  
03.06.15 Представити на зустрічі з Президентом узгоджені і скоординовані плани-графіки щодо виконання завдань по чотирьох блоках по забезпеченню безвізового режиму. Надати пропозиції відповідальних по кожному блоку  
03.06.15 Погодити зі стороною ЄС перелік конкретних заходів, спрямованих на виконання рекомендацій технічного звіту ЄК  
15.05.15 Розробити пропозиції та план впровадження системи електронного оскарження при здійсненні електронних закупівель  
15.05.15 Подати на розгляд Президенту України законопроекти про зниження бар’єрів у державних закупівлях та про електронні закупівлі  
15.05.15 Надіслати листи до зацікавлених сторін про приєднання до відкритих безкоштовних реєстрів Міністерства юстиції.  
15.05.15 Підтримати пропозиції законодавчих змін НБУ згідно представленої програми розвитку фінансового ринку: • Розбудова інституційної спроможності НБУ (№2742, зареєстрований 27.04.2015 та №2743 зареєстрований 27.04.2015), • Про страхування (№1797-1, зареєстрований 06.02.2015), • Про впровадження накопичувальної недержавної пенсійної системи (№2767 зареєстрований 30.04.2015), • Про удосконалення процедур на ринку цінних паперів (№0956 зареєстрований 27.11.2014).  
15.05.15 Включити питання по прогрес у реформі охорони здоров’я (в тому числі щодо електронних закупівель в Міністерстві) до порядку денного одного з наступних засідань НРР. В рамках підготовки розробити спільний план та підходи по координації дій у реформі охорони здоров’я Міністерства та комітету ВРУ. Надати апарату НРР інформацію про результати зустрічі  
15.05.15 Підготувати проекти законів у рамках затвердженої програми у напрямку розбудови інституційної спроможності регуляторів щодо консолідації функцій з регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг та у встановленому порядку подати їх на розгляд ВРУ.  
15.05.15 Підготувати та надіслати лист-звернення за підписом Прем’єр-міністра України до Європейського комісара з питань розширення стосовно можливості надання Україні фінансової допомоги Європейського Союзу для реформування державного управління.  
15.05.15 Підготувати проект Стратегії реформування державного управління на період 2015-2020 років  
15.05.15 Завершити розробку і провести оцінку за підсумками 1-го кварталу карт індикаторів моніторингу прогресу виконання планів реформ  
15.05.15 Надіслати пропозиції щодо реформи культури для розгляду Виконавчому комітету Національної ради реформ, за результатами розгляду внести до порядку денного одного з наступних засідань реформу культури.  
15.05.15 Забезпечити виконання технічних вимог щодо лібералізації візового режиму з ЄС  
15.05.15 Затвердити план виконання технічних вимог щодо лібералізації візового режиму з ЄС  
15.05.15 Визначити представників фракцій коаліції, які будуть займатися виключно координацією питань по лібералізації візового режиму з ЄС  
15.05.15 На засіданні ради Коаліції обговорити питання виконання Коаліційної угоди щодо запровадження в уряді позиції Віце-прем’єр міністра з європейської інтеграції  
15.05.15 Визначити представників фракцій Коаліції для вироблення спільної позиції по впровадженню реформи фінансового сектору.  
15.05.15 Розробити пропозиції та визначити необхідні умови для скорочення терміну впровадження реформи державних закупівель.  
15.05.15 Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроект щодо приєднання міністерств та інших ЦОВВ до пілотного проекту з надпорогових електронних закупівель для вартості закупівель, що узгоджується із вимогами ЄС.  
16.04.15 Доопрацювати та узгодити пропозиції про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» та вийти з єдиним законопроектом  
16.04.15 Провести нараду щодо узгодження пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про Прокуратуру» за участі лідерів фракцій коаліції та представників Генеральної прокуратури 17 квітня о 12.00 у голови ВРУ  
16.04.15 Розробити детальну пропозицію тимчасового механізму доплати на державній службі та організації Фонду фінансування державної служби на період до завершення повноцінної реформи державної служби та погодити ключові питання  
16.04.15 Представити доопрацьовану концепцію реформи системи охорони здоров’я з урахуванням пропозицій представників фракцій Коаліції та профільного комітету ВРУ  
16.04.15 Делегувати представників фракцій Коаліції до робочої групи з доопрацювання концепції реформи системи охорони здоров’я під керівництвом Міністерства охорони здоров’я  
16.04.15 Провести аналіз завантаженості спеціалізованого діагностичного обладнання у відомчих медичних закладах  
16.04.15 Відкрити реєстр референтних цін на медичні препарати  
16.04.15 Запровадити практику просування інформації про продукцію українських виробників через дипломатичні представництва України та підчас дипломатичних візитів.  
16.04.15 Надати до Виконавчого комітету реформ пропозиції щодо розвитку туризму в Україні, та просування окремих українських міст як осередків туризму.  
16.04.15 Включити до порядку денного наступного засідання НРР такі питання: a. Реформа державних закупівель – Міністерство економічного розвитку та торгівлі b. Реформа фінансового сектору – Національний Банк України c. План дій щодо підвищення безпеки дорожнього руху  
16.04.15 Замінити представника від Реанімаційного пакету реформ Д.Котляра на І.Коліушко за поданням Реанімаційного пакету реформ  
16.04.15 На наступному засіданні НРР заслухати звіти Міністерств, які не запровадять до того часу електронні допорогові закупівлі  
30.03.15 Проведення регулярного моніторингу виконання рішень НРР  
30.03.15 Підготовка та публікацію чергового звіту Уряду щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Звіт має бути конкретним та зрозумілим, він має чітко визначати досягнутий прогрес в імплементації Угоди.  
30.03.15 Підготовка переліку проблемних питань у сфері євроінтеграції  
30.03.15 Проведення Конференції міжнародної підтримки України  
30.03.15 Публікація аудиту фінансової звітності НАК Нафтогаз України як окремої юридичної особи на основі МСФЗ за 2014 рік  
30.03.15 Опублікування консолідованої аудованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз» за 2014 рік  
30.03.15 Проведення окремого обговорення щодо питання ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні з представниками усіх фракцій Коаліції та прийняття політичного рішення за результатом обговорення.  
30.03.15 Розпочати прозорий процес приватизації шляхом ухвалення проекту Закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Врахування зауважень усіх фракцій Коаліції щодо виключення певних об’єктів з переліку тих, що підлягатимуть приватизації згідно із проектом закону.  
30.03.15 Розглянути на наступному засіданні питання реформи системи охорони здоров’я та програми популяризації України в світі.  
30.03.15 На одному з наступних засідань Національної ради реформ розглянути питання комплексної реформи у сфері безпеки дорожнього руху.  
04.03.15 Ухвалення законопроектів 2171 та 2172 щодо доступу до публічної інформації у вигляді відкритих даних у другому читанні, та законопроекту 2299 щодо електронних звернень та петицій громадян.  
04.03.15 Ухвалення та підписання законопроекту № 1580 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»  
04.03.15 Запровадження електронних допорогових закупівель в усіх міністерствах.  
04.03.15 Ознайомлення з концепцією та планом діяльності НАБУ представників фракцій та профільних комітетів ВРУ.  
04.03.15 Ухвалення законопроекту Про державне бюро розслідувань (ДБР). Встановлення “перехідного періоду” щодо підпорядкування ДБР Генеральній прокуратурі, доки не запрацює НАБУ.  
04.03.15 Включення представників грузинської експертної групи Innovations and Development Foundation до складу робочої групи (цільової команди реформ) з антикорупційної реформи.  
04.03.15 Розглянути на наступному засіданні питання енергонезалежності та реформи НАК “Нафтогаз”.  
04.03.15 Підтримати підписання проекту закону 1317 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.  
04.03.15 Розгляд на Урядовому комітеті та внесення до ВРУ проекту закону “Про державну службу”  
04.03.15 Реформування антимонопольного законодавства та зміни до Закону "Про захист економічної конкуренції".  
04.03.15 Доопрацювання проекту Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні з урахуванням коментарів голів фракцій коаліції, КМУ та Адміністрації Президента. Узгодження ініціатив Плану з міжнародними зобов’язаннями України, зокрема перед МВФ та Світовим банком.  
04.03.15 Включення в План законодавчого забезпечення реформ законопроектів щодо скасування реєстрації ліків, які вже пройшли реєстрацію в одній з визначених країн (наприклад, “Велика сімка”, США, Євросоюз) та щодо передачі державних закупівель міжнародним організаціям (законопроекти 2150 та 2151).  
04.03.15 Затвердження відповідним рішенням Уряду Плану дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.  
04.03.15 Доручення Президента Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, переписати правила приєднання електроустановок до електричних мереж в частині суттєвого спрощення процедури. Звітування НКРЕКП з цього питання.  
17.02.15 Ухвалення стратегії реструктуризації сектору державних підприємств  
17.02.15 Забезпечення прогресу у впровадженні антикорупційного законодавства для успішного проведення місії ЄС з 23 по 27 березня  
17.02.15 Ухвалення в Парламенті змін до Закону "Про Національний банк України" з метою посилення автономії Національного банку  
17.02.15 Схвалення усіх планів імплементації відповідно до графіку Угоди про Асоціацію з ЄС в рамках компетенції профільних міністерств  
17.02.15 Повідомлення банків про будь-які розбіжності у звітах про ризики, пов’язані з кредитуванням пов’язаних сторін.  
17.02.15 Інформування Єврокомісії про заходи, проведені щодо безвізового режиму України з ЄС.  
17.02.15 Ухвалення закону, що посилюватиме положення цивільно-процесуального кодексу щодо порядку оплати за здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на банківські рахунки.  
17.02.15 Внести до Верховної ради України проектів Законів України «Про органи внутрішніх справ» та «Про національну поліцію».  
17.02.15 Ухвалення Закону Про вибіркове підвищення судового збору, що має на меті подвоєння доходів від судового збору в реальному вимірі впродовж 12 місяців.  
17.02.15 Проведення засідання Ради національної безпеки та оборони щодо різкого зростання рівня злочинності.  
17.02.15 Ухвалення законодавства, що дозволить створити незалежне Антикорупційне агентство з широкими повноваженнями щодо провадження розслідувань – подання на підпис Президенту проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України", яким вносяться зміни до законодавства, спрямованого на запобігання легалізації коштів отриманих незаконним шляхом (AML), та Карного Кодексу, що впровадить ключові елементи стандартів FATF на підтримку зусиль уряду з протидії корупції, та приводиться у відповідність з рекомендаціями експертів Місії МВФ Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України».  
17.02.15 Напрацювання єдиного проекту закону щодо судової реформи, який буде внесений до другого читання ВРУ. За основу взяти проект закону Президента "Про забезпечення права на справедливий суд" №1656 та внести до нього необхідні зміни та доповнення, у тому числі із проекту закону "Про внесення змін до деяких актів законодавства" №1497.  
17.02.15 Введення в дію Закону "Про ринок природного газу".  
17.02.15 Підтримання проекту закону "Про внесення змін до Конституції України", реєстраційний № 1776, який розглядає питання вдосконалення інституту суддівської недоторканості та приведення його у відповідність з європейськими стандартами.  
17.02.15 Подання на розгляд ВРУ поправок до законів, що допоможуть підвищити платіжну дисципліну боржників "Нафтогазу".  
17.02.15 Включення Оксани Сироїд до складу Конституційної комісії  
17.02.15 Створення цільових команд реформ (ЦКР) відповідальними за кожну з реформ, визначених у додатку №1 до Протоколу. Призначення керівника ЦКР та її складу відповідним нормативним документом Міністерства чи відомства, враховуючи принципи, зазначені у додатку №2 до Протоколу. Повідомлення Виконавчого комітету реформ про склад та керівництво ЦКР після їх створення  
17.02.15 Проведення незалежного аудиту всієї дебіторської заборгованості НАК "Нафтогаз".  
17.02.15 Проведення відбору та подання кандидатів на посаду директора НАБУ  
17.02.15 Провести установчі засідання Цільових команд реформ  
17.02.15 Схвалення ВРУ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб)».  
17.02.15 Включити питання податкової реформи до порядку денного одного з наступних чергових засідань НРР.  
17.02.15 Розробити Balanced Scorecard – набору із 20-30 позицій ключових показників ефективності для моніторингу прогресу реформ. Залучення до розробки Представництва Європейського Союзу в Україні. Винесення розроблених пропозицій на обговорення та затвердження Виконавчим комітетом реформ.  
17.02.15 Скасування пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»  
17.02.15 Виконання Українською Стороною попередніх заходів, необхідних для отримання першого траншу за Програмою  
17.02.15 Розробка законопроекту щодо “очищення” керівного складу державних підприємств та встановлення номінаційних вимог до кандидатів на такі посади.  
17.02.15 Виконання “структурних маяків”, визначених Програмою, для отримання наступних траншів  
17.02.15 Зняття обмежень щодо максимального рівня заробітної плати керівників державних підприємств.  
17.02.15 Підготовка плану реформування адміністрування доходів з метою докорінного вдосконалення Державної фіскальної служби.  
17.02.15 Проведення консультацій з міжнародними організаціями та експертами щодо аналізу ймовірних результатів та ризиків проведення Міжнародної конференції на підтримку реформ. За підсумками консультацій переглянути формат.  
17.02.15 Переведення усіх платників податків, що відповідають критеріям великих платників податків, до інспекції з обслуговування великих платників податків, і розробка стратегії та плана імплементації щодо посилення податкової дисципліни серед великих платників податків та фізичних осіб з високими доходами.  
17.02.15 Включення в порядок денний одного з наступних засідань Національної ради реформ питання реформи місцевого самоврядування  
17.02.15 Підготовкa Міністерством економічного розвитку та торгівлі в співпраці з Міністерством фінансів заяви про фіскальні ризики, що витікають з існування державних підприємств.  
17.02.15 Забезпечення ратифікації угоди про статус місії ЄС з питань реформування сектору цивільної безпеки Верховною Радою України.  
24.12.14 Підготовити проект змін до Конституції України в частині обмеження недоторканості суддів та розширення переліку підстав звільнення.  
24.12.14 Підготувати проект змін до процесуальних кодексів щодо зменшення кількості справ та відповідного навантаження на суддів, та підготувати розрахунок обґрунтованої кількості суддів, виходячи з нових обсягів навантаження.  
24.12.14 Прийняти бюджет на 2015 рік з метою стабілізації макроекономічної ситуації в Україні за виконання відповідних вимог Міжнародного валютного фонду.  
24.12.14 Створити робочі групи із залученням представників усіх профільних органів влади, бізнесу та громадськості з метою розробки перехідних положень в частині фінансового забезпечення реалізації нового ЗУ “Про державну службу”.  
24.12.14 Розпочати роботу над проведенням функціонального аналізу центральних органів виконавчої влади з метою подальшого їх реформування.  
24.12.14 Проводити регулярні засідання Національної ради реформ України. На наступні засідання Національної ради реформ виносити для розгляду та прийняття відповідних рішень пріоритетні для країни реформи. На наступні засідання Національної ради реформ запрошувати для розгляду окремих питань керівників фракцій парламентської коаліції.  
24.12.14 Схвалити проект Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України на період до 2020 року» з урахуванням висловлених пропозицій представників громадських організацій. Підготовити та подати на підпис Президентові України остаточного проекту Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України на період до 2020 року».  
24.12.14 Схвалити запропоновані зміни до складу членів Виконавчого комітету реформ та внести зміни до Положення про Виконавчий комітет реформ. Підготовити та подати на підпис Президентові України відповідного проекту Указу Президента України.  
24.12.14 Створити Проектний офіс реформ згідно запропонованої під час засідання організаційної моделі. Підготовити та подати на підпис Президентові України відповідного проекту Указу Президента України.  
24.12.14 Схвалити звіт з виконання Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Запровадити практику проведення спільних засідань Уряду України із представниками урядів європейських країн. Прийняти в роботу проект Плану відновлення України на 2015-2017 роки для подальшого доопрацювання Кабінетом Міністрів України і презентації на спеціалізованій міжнародній конференції (“Конференції донорів”) у першому кварталі 2015 року.  
24.12.14 Розробити спільний план заходів з реалізації антикорупційної реформи, з урахуванням пропозицій, які пролунали під час засідання. Доопрацювати із залученням представників громадських організацій проекту змін до антикорупційного законодавства, зокрема щодо Антикорупційного бюро України, з урахуванням позицій Міністерства фінансів України, Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду.  
24.12.14 Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про забезпечення права на справедливий суд”.