5

Реформа управління державною власністю

Короткий опис реформи: 

Держава є найбільшим власником господарських активів в Україні. Головним завданням Уряду України є забезпечення процесу ефективного управління активів на користь їх основного власника – Українського народу. Держава повинна бути професійним та відповідальним власником підприємств і має зосередити свої зусилля на збільшенні вартості їх активів.

Для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) реформа держпідприємств залишається одним із головних пріоритетів. Основною метою Реформи є підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що буде досягнута за допомогою наступних заходів:

 • Поліпшення бюджетного нагляду
 • Розробки комплексної державної політики управління суб’єктами господарювання (політика власності)
 • Посилення корпоративного управління суб’єктів господарювання
 • Реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання
 • Прозорого та комплексного процесу приватизації

Реформа держпідприємств вже розпочата в Україні. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі створено цільову робочу групу. Концепція реформи була розроблена і представлена в ОЕСР і МВФ та була загалом схвалена.

Контакти проектного менеджера: 

Сергій Гайда
e-mail: soereforms.in.ua

Коаліційна угода

Реформа управління державною власністю та приватизація:

 • Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 • Передача ФДМУ повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу;
 • Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу;
 • Здійснення продажу інвестиційно привабливих об’єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об’єктів до продажу у відповідності з кращими міжнародними практиками;
 • Розмежування функцій формування та реалізації державної політики з функцією управління об’єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств та відомств). Передача функцій з управління об’єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від ЦОВВ із запровадженням холдингового управління;
 • Запровадження інституту незалежних директорів;
 • Обов’язкова корпоратизація усіх державних підприємств, крім казенних підприємств;
 • Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна України на офіційному порталі усіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов’язань за всіма об’єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації.

Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ:

 • Реформа сільського господарства;
 • Реформа енергетики та енергонезалежність;
 • Інфраструктура та транспорт;

Програма діяльності КМУ

Нова політика управління державною власністю:

 • Впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях:
  • Запровадження ефективного управління об’єктами державної власності;
  • Залучення міжнародних компаній до проведення аудиту ключових державних підприємств;
 • Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов:
  • Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об’єктів);
  • Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації;
  • Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах;
  • Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації.
 • Зміна системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління;

Більше...

Досягти ефективної діяльності держпідприємств шляхом покращення бюджетного нагляду, політики власності Уряду щодо держпідприємств та розвитку інших державних активів, посилення ролі корпоративного управління держпідприємств, завершення реструктуризації та реорганізації держпідприємств, впровадження прозорого процесу приватизації
ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ
Сектор держпідприємств прозорий, а стандарти розкриття звітності вдосконалені
Принципи прозорості та стандарти розкриття інформації розроблені та прийняті

Обов'язковий зовнішній аудит впроваджено

Вимоги щодо обов'язкової звітності сектору держпідприємств виконуються

Веб-сторінка щодо діяльності сектору держпідприємств розроблена

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ ТА СТАНДАРТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стратегічні цілі та принципи управління держпідприємствами, короткострокові та довгострокові цілі та основні принципи корпоративного управління розроблені за принципами методологічних рекомендацій ОЕСР та найкращих іноземних практик
Закон про корпоративне управління та механізми призначення незалежних членів рад прийняті

Наглядові ради на унітарних держлідприємствах створені

Кодекс корпоративного управління виконується

Процес корпоратизаціі держпідприємств запущений

Стандарти стратегічного планування вдосконалені

Чіткі цілі діяльності держпідприємств встановлені

Система управління некомерційною діяльністю держпідприємств впроваджена

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИНАГОРОДА КЕРІВНИКІВ
Керівники держпідприємств призначаються згідно з прозорою процедурою , а умовою їх контрактів є справедлива винагорода, що сприятиме уникненню розкрадання та задовольнить інтереси власника та керівника
Процедура призначення керівників та членів рад виконується

Політика винагороди керівників та членів рад впроваджена

Відбір директорату та процедура винагороди втілена

ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
Прозорість та достовірність процесу приватизації підвищена. Портфель держпідприємств реструктуризований
Список об'єктів на приватизацію та зміни до Закону про приватизацію, що дозволять залучати радників до процесу приватизації схвалені

Реструктуризація неприбуткових та неперспективних ДП проведена

Усі збиткові держлідприємства, що не мають перспективи розвитку ліквідовані

Советник министра экономики рассказал, как заставить "совковые" украинские госкомпании приносить прибыль в казну

Адомас Аудицкас, в прошлом успешный инвестбанкир и член правительства Литвы, а теперь — советник министра экономики Украины, рассказывает, как он посредством приватизации превратит здешние госкомпании из дойных коров в несущих золотые яйца кур

Абромавичус: номінаційний комітет обрав кандидатуру керівника «Укрнафти» – іноземця

Номінаційний комітет з призначення керівника «Укрнафти» запропонує Кабмінові кандидатуру іноземця, але це не російський підприємець Євген Чичваркін, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

«Відбувся Номінаційний комітет з призначення керівника «Укрнафти». Одноголосно обрали класного професіонала. Іноземця. Але не Чичваркіна», – написав він у Twitter.

За словами Абромавичуса, Чичваркін не брав участі в офіційній процедурі та не був одним із 68 кандидатів.

Щоб економіка зростала, Україна повинна підвищити рівень економічної свободи, - Айварас Абромавичус

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило стратегічні принципи економічного зростання України — «Шлях до процвітання». Документ визначає найбільш важливі принципи, за якими мають прийматися усі рішення щодо розбудови держави і виконання реформ.

Принципів п’ять: верховенство права, чесна конкуренція, захист майнових прав, повна нетерпимість до корупції та нечисленний, але ефективний державний апарат.

Золотые яйца вместо дойных коров. Как 32-летний советник министра превратит госкомпании в бизнес

Литовец Адомас Аудицкас, старший советник министра экономики Айвараса Абромавичуса, рассказывает, как заставить совковые украинские госкомпании приносить прибыль в казну, а не в чужие карманы

Пять месяцев назад литовский инвестбанкир и бывший вице-министр экономики Литвы Адомас Аудицкас по приглашению министра экономики Украины приехал в Киев ликвидировать одну из самых черных дыр местной экономики — неэффективность и коррупцию в госкомпаниях.

Потенціал прибутковості держпідприємств складає щонайменше 60 млрд грн щорічно за умови ефективного менеджменту

Звіт ТОП-100 – це помітний крок до прозорості державних компаній. Ця ініціатива була серйозним викликом, а тепер кожен громадянин має доступ до інформації, яку раніше не було можливості отримати. Окрім детальної інформації про сто найбільших держкомпаній в Україні, звіт дає рекомендації щодо підвищення їх ефективності та прибутковості. На цьому наголосив радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Адомас Аудіцкас 25 червня.

Потенціал прибутковості держпідприємств складає щонайменше 60 млрд грн щорічно за умови ефективного менеджменту

Звіт ТОП-100 – це помітний крок до прозорості державних компаній. Ця ініціатива була серйозним викликом, а тепер кожен громадянин має доступ до інформації, яку раніше не було можливості отримати. Окрім детальної інформації про сто найбільших держкомпаній в Україні, звіт дає рекомендації щодо підвищення їх ефективності та прибутковості. На цьому наголосив радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Адомас Аудіцкас 25 червня.

Громадськість п’яти міст надала пропозиції щодо реформи державних підприємств

 

Запровадження інституту незалежних директорів і нова політика у сфері управління державною власністю, що регламентуються запропонованим Мінекономрозвитку Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної власності», стали предметом обговорення на експертній зустрічі, яка відбулася 18 червня у Комунікативному центрі Уряду. Мета відеоконференції - оцінка регіонами положень проекту.

Користь і вигоду від роботи держпідприємств повинні отримувати громадяни України – Айварас Абромавичус

В Україні створена Спостережна рада реформи держпідприємств, що буде спостерігати за перебігом і якістю реформування, надаватиме консультації щодо стратегічних питань та просуватиме ідеї реформи не тільки в Україні, а й у світі. Про це розповів Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус під час брифінгу в Будинку Уряду 12 червня.

Уряд інтенсифікує впровадження реформи держпідприємств

Реформа держпідприємств - нагальна необхідність, оскільки існуючий стан цих компаній не дає можливості побороти корупцію у цій сфері та веде до подальшої втрати конкурентоспроможності держпідприємств. На цьому наголосив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус під час брифінгу в Будинку Уряду 12 червня.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сьогодні опублікувало перший огляд 100 найбільших державних підприємств

"Сучасні державні підприємства нагадують ракові пухлини, які розростаються все більшими темпами. Так, вони не злоякісні. Але якщо їх не видалити, може обірватися чиєсь життя. Тому потрібно все продати. Все, що можна. Лише тоді в України є шанс на здорове життя", – так категорично оцінив перспективи приватизації держпідприємств один з постійних учасників ТОП-100 найбагатших українців.

Звісно, це лише думка представника великого бізнесу, яка має мало спільного із інтересами держави.