5

Реформа управління державною власністю

Короткий опис реформи: 

Держава є найбільшим власником господарських активів в Україні. Головним завданням Уряду України є забезпечення процесу ефективного управління активів на користь їх основного власника – Українського народу. Держава повинна бути професійним та відповідальним власником підприємств і має зосередити свої зусилля на збільшенні вартості їх активів.

Для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) реформа держпідприємств залишається одним із головних пріоритетів. Основною метою Реформи є підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що буде досягнута за допомогою наступних заходів:

 • Поліпшення бюджетного нагляду
 • Розробки комплексної державної політики управління суб’єктами господарювання (політика власності)
 • Посилення корпоративного управління суб’єктів господарювання
 • Реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання
 • Прозорого та комплексного процесу приватизації

Реформа держпідприємств вже розпочата в Україні. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі створено цільову робочу групу. Концепція реформи була розроблена і представлена в ОЕСР і МВФ та була загалом схвалена.

Контакти проектного менеджера: 

Сергій Гайда
e-mail: soereforms.in.ua

Коаліційна угода

Реформа управління державною власністю та приватизація:

 • Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 • Передача ФДМУ повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу;
 • Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу;
 • Здійснення продажу інвестиційно привабливих об’єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об’єктів до продажу у відповідності з кращими міжнародними практиками;
 • Розмежування функцій формування та реалізації державної політики з функцією управління об’єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств та відомств). Передача функцій з управління об’єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від ЦОВВ із запровадженням холдингового управління;
 • Запровадження інституту незалежних директорів;
 • Обов’язкова корпоратизація усіх державних підприємств, крім казенних підприємств;
 • Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна України на офіційному порталі усіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов’язань за всіма об’єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації.

Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ:

 • Реформа сільського господарства;
 • Реформа енергетики та енергонезалежність;
 • Інфраструктура та транспорт;

Програма діяльності КМУ

Нова політика управління державною власністю:

 • Впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях:
  • Запровадження ефективного управління об’єктами державної власності;
  • Залучення міжнародних компаній до проведення аудиту ключових державних підприємств;
 • Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов:
  • Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об’єктів);
  • Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації;
  • Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах;
  • Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації.
 • Зміна системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління;

Більше...

Досягти ефективної діяльності держпідприємств шляхом покращення бюджетного нагляду, політики власності Уряду щодо держпідприємств та розвитку інших державних активів, посилення ролі корпоративного управління держпідприємств, завершення реструктуризації та реорганізації держпідприємств, впровадження прозорого процесу приватизації
ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ
Сектор держпідприємств прозорий, а стандарти розкриття звітності вдосконалені
Принципи прозорості та стандарти розкриття інформації розроблені та прийняті

Обов'язковий зовнішній аудит впроваджено

Вимоги щодо обов'язкової звітності сектору держпідприємств виконуються

Веб-сторінка щодо діяльності сектору держпідприємств розроблена

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ ТА СТАНДАРТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стратегічні цілі та принципи управління держпідприємствами, короткострокові та довгострокові цілі та основні принципи корпоративного управління розроблені за принципами методологічних рекомендацій ОЕСР та найкращих іноземних практик
Закон про корпоративне управління та механізми призначення незалежних членів рад прийняті

Наглядові ради на унітарних держлідприємствах створені

Кодекс корпоративного управління виконується

Процес корпоратизаціі держпідприємств запущений

Стандарти стратегічного планування вдосконалені

Чіткі цілі діяльності держпідприємств встановлені

Система управління некомерційною діяльністю держпідприємств впроваджена

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИНАГОРОДА КЕРІВНИКІВ
Керівники держпідприємств призначаються згідно з прозорою процедурою , а умовою їх контрактів є справедлива винагорода, що сприятиме уникненню розкрадання та задовольнить інтереси власника та керівника
Процедура призначення керівників та членів рад виконується

Політика винагороди керівників та членів рад впроваджена

Відбір директорату та процедура винагороди втілена

ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
Прозорість та достовірність процесу приватизації підвищена. Портфель держпідприємств реструктуризований
Список об'єктів на приватизацію та зміни до Закону про приватизацію, що дозволять залучати радників до процесу приватизації схвалені

Реструктуризація неприбуткових та неперспективних ДП проведена

Усі збиткові держлідприємства, що не мають перспективи розвитку ліквідовані

Комітет з призначень визначився з кандидатами на посади керівників «Укрзалізниці» та «Електроважмашу»

11 квітня 2016 року члени Комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначили кандидатів на посади керівників ПАТ «Українська залізниця» та ДП «Завод «Електроважмаш»». На посаду очільника “Укрзалізниці” Комітет рекомендуватиме Кабінету Міністрів України призначити Войцеха Бальчуна, а на посаду керівника “Електроважмашу” - Жана-Андре Барбозу.

Мінекономрозвитку пропонує скоротити перелік державних підприємств, які не підлягають приватизації

Уряд затвердив проект Закону “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, запропонований Мінекономрозвитку.

Законопроект був розроблений з метою оптимізації переліку державних підприємств, які не підлягають приватизації. Сьогодні такий перелік, затверджений 1999 року, налічує 1478 підприємств, 497 з яких уже ліквідовані.

Реформа управління державною власністю у 2015-му році

На основі найкращого іноземного досвіду та згідно з рекомендаціями ОЕСР розроблено концепцію Національної холдингової компанії. Затверджено перелік державних підприємств, які можуть бути приватизовані у 2015 році.

У сфері здійснення реформи управління державною власністю у 2015 році вдалося досягнути таких результатів:

Успіхи реформування Укргазвидобування

Стан компанії на момент приходу нової команди

На момент приходу нової команди стан провідного національного виробника газу було досить сумним. Залишок на її рахунках склав всього 500 тис. грн. Зате справно працювала система виведення коштів з компанії за рахунок непрозорих тендерів. Тільки за травень - червень так було витрачено понад 100 млн. грн.

Окрема проблема - закредитованість. Загальна сума банківських кредитів, які колишні керівники повісили на компанію, склала 3,1 млрд. грн. Одні тільки відсотків припадало виплачувати 700 млн. грн. на рік.

56% українців вважають, що стан доріг покращився за останній рік

Проте все ж більшість опитаних вважає, що стан доріг в їхньому населеному пункті є незадовільним, такі результати он-лайн дослідження «Моніторинг сприйняття прогресу реформ», який TNS проводить спільно з Національною радою реформ.

Жителі Києва в середньому вище оцінюють стан доріг, ніж вибірка в цілому.

При цьому 56% опитаних вказали, що за останній рік стан доріг трохи чи суттєво покращився.

Мешканці невеликих міст (менше 50 тис. населення) частіше вказують, що стан доріг в їхньому місті суттєво погіршився (13%).

Які державні підприємства знають українці?

Серед 55% респондентів, які змогли назвати державне підприємство, найбільш відомими є Укрзалізниця та НАК Нафтогаз України. 13% називали підприємства житлово-комунального господарства. Кожен п'ятий опитаний називав державні установи, медичні, освітні, культурні, правоохоронні та інші заклади, такі результати он-лайн дослідження «Моніторинг сприйняття прогресу реформ», який TNS проводить спільно з Національною радою реформ.

Комітет з призначень визначив кандидата на посаду генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Після співбесід із кандидатами та розгляду їхніх пропозицій стосовно розвитку аеропорту члени Комітету віддали перевагу Юрію Солончуку. На посаду директора аеропорту «Бориспіль» претендувало четверо кандидатів, які пройшли перший етап конкурсу в Міністерстві інфраструктури України, а саме: Валентин Візант, Піотр Іканович, Сергій Гомболевський та Юрій Солончук.

Держава очікує перетворення держпідприємств на ефективні та конкурентоспроможні компанії, - Руслан Корж

За підсумками минулого року загальні збитки держпіприємств перевищили 100 млрд грн., ще стільки склав недоотриманий прибуток. 200 млрд гривень - це нереалізований потенціал додаткової вартості для держави та суспільства. Ми почали процес зміни керівників держкомпаній. Управлінцям українських держкомпаній знань і вмінь катастрофічно не вистачає. Ця освітня програма має на меті впровадити сучасні стандарти менеджменту, змінити корпоративну культуру та перетворити держкомпанії на ефективні та конкурентноспроможні підприємства.

Комітет з призначень обрав кандидата на посаду керівника ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” ім. Данила Галицького”

У понеділок першого грудня у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відбулося засідання Комітету з призначень для визначення кандидатури на посаду генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького». Члени Комітету розглянули презентації та пропозиції щодо розвитку аеропорту п’яти претендентів, які пройшли перший етап конкурсу у Міністерстві інфраструктури України, а саме: Павла Прусака, Олега Горєлова, Олександра Лісовика, Володимира Костенко, Тетяни Романовської.

Советник министра экономики: «Все госкомпании из-под крыла министерств нужно убрать»

Адомас Аудицкас приехал в Украину по приглашению министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абрамавичуса. В прошлом он – инвестбанкир, успевший поработать на должности замминистра экономики Литвы. В Литве Аудицкас занимался реформой государственных предприятий. Похожие реформы он с командой главы украинского МЭРТ пытается внедрить и в Украине.