5

Реформа фінансового сектору

Короткий опис реформи: 

Фінансовий сектор – є одним із найважливіших ринкових сегментів взаємодії суб’єктів економіки, в результаті функціонування якого реалізовується механізм трансформації фінансових ресурсів в активно діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому розвитку економіки. У фінансовому секторі відбувається акумуляція та перерозподіл фінансових ресурсів на засадах збалансованості економічних інтересів між його учасниками з метою капіталізації фінансових ресурсів і формування доданої вартості в економіці.

Реформа фінансового сектору забезпечить умови ефективного функціонування та розвитку фінансового сектору на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. Це дасть можливість у подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у європейський фінансовий простір. Реалізація реформи фінансового сектору буде здійснюватись відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», тощо.

З метою досягнення мети та реалізації завдань Програми, а також, визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для забезпечення сталого економічного розвитку, будуть реалізовані програми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнародними фінансовими організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.

Мета Програми та принципи реформ

Етапи та складові реалізації програми

Фінансовий сектор:
•Повноцінно конкурентний
•Інвестиційно привабливий
•Інноваційний
•Відповідає стандартам ЄС
•Здатний забезпечувати сталий економічний розвиток

Фінансова стабільність та динамічний розвиток досягнуті

Створено рівні умови для конкуренції у фінансовому секторі

Створено умови для вільного руху капіталу

Посилено контроль та відповідальність за операції з пов’язаними особами

Посилено вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового сектору

Упроваджено спеціальні вимоги щодо капіталу, ліквідності та інших показників системно важливих банків та інших фінансових установ

Удосконалено систему регулювання та нагляду за фінансовим сектором

Забезпечено прозорість діяльності та звітності  учасників фінансового сектору

Підвищено ефективність системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

Забезпечено подальший розвиток безготівкових розрахунків, інфраструктури фінансового  ринку та оверсайта

Підвищено рівень корпоративного управління учасників фінансового сектору

Розроблено комплексну стратегію розвитку державних банків та забезпечено її виконання

Упроваджено ефективний механізм захисту прав кредиторів

Розбудовано інфраструктуру для ефективного управління проблемними активами

Упроваджено нові та розвинуто наявні фінансові інструменти фінансового сектору

Забезпечено розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

Забезпечено розвиток інфраструктури фінансового сектору

Забезпечено розвиток інституту посередників фінансового сектору

Розбудовано інфраструктуру, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

Запроваджено комплексний розвиток ринку страхових послуг

Забезпечено модернізацію, консолідацію і розвиток біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури ринків капіталу

Забезпечено розвиток інституту рейтингових агентств

Забезпечено податкове стимулювання та гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового сектору

Підвищено продуктивність банківської системи

Інституційний потенціал регуляторів зміцнений

Забезпечено інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

Посилено інституційний контроль роботи регуляторів

Підвищено ефективність інструментів впливу регуляторів на учасників фінансового сектору

Проведено трансформацію регуляторів

Розроблено стратегію виходу Національного банку на міжнародний ринок з виробництва грошових одиниць

Проведено перерозподіл функцій  регуляторів

Реалізовано поетапний перехід до нагляду на основі оцінки ризику

Посилено внутрішній контроль регуляторів

Налагоджено комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового сектору

Підвищено ефективність протидії зловживанням у фінансовому секторі

Підвищено ефективність регуляторів та ФГВФО у частині роботи з проблемними учасниками фінансового сектору

Посилено координацію між регуляторами фінансового сектору

Поліпшено координацію між саморегулюючими організаціями та регуляторами

Упроваджено єдині стандарти звітності та обміну інформацією

Збільшено використання новітніх ІТ-технологій учасниками фінансового сектору

Захист прав споживачів та інвесторів забезпечений

Підвищено рівень фінансової обізнаності, рівень культури заощаджень населення та застосування інноваційних платіжних інструментів

Підвищено стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність реалізації прав інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність  захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторів

 

Національний банк спростив порядок набуття істотної участі в банку визнаними іноземними інвесторами

Постановою Національного банку України від червня 2015 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» НБУ встановив більш спрощений, порівняно із загальним порядком набуття істотної участі у банку визнаними інвесторами - юридичні особи, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу або є публічними компаніями.

Інститут приватних виконавців дозволить покращити управління проблемними активами

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року містить низку заходів (А11(iii), A12(ii)), пов'язаних із запровадженням в Україні інституту приватних виконавців. Включення зазначеного заходу до Програми покликане покращити процес управління проблемними активами банків. Також цей захід є вимогою відповідно до Програмної позики на реабілітацію фінансового сектора (ППРФС 2 компонент 3), отриманої від міжнародних донорів.

На стратегічній сесії НБУ проаналізовано Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020

23-24 травня 2015 року в Національному банку України відбулась Стратегічна сесія за участю членів Правління, Директорів департаментів, керівників окремих територіальних управлінь та структурних одиниць.

Метою проведення Стратегічної сесії було створення спільного розуміння ключовими керівниками Національного банку України перспектив розвитку НБУ: стратегічної ідеї та стратегічного плану дій, включаючи Візію, Місію та Цінності, що необхідні для реалізації Стратегії НБУ та Стратегії України в перспективі 2020+.