5

Реформа фінансового сектору

Короткий опис реформи: 

Фінансовий сектор – є одним із найважливіших ринкових сегментів взаємодії суб’єктів економіки, в результаті функціонування якого реалізовується механізм трансформації фінансових ресурсів в активно діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому розвитку економіки. У фінансовому секторі відбувається акумуляція та перерозподіл фінансових ресурсів на засадах збалансованості економічних інтересів між його учасниками з метою капіталізації фінансових ресурсів і формування доданої вартості в економіці.

Реформа фінансового сектору забезпечить умови ефективного функціонування та розвитку фінансового сектору на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. Це дасть можливість у подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у європейський фінансовий простір. Реалізація реформи фінансового сектору буде здійснюватись відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», тощо.

З метою досягнення мети та реалізації завдань Програми, а також, визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для забезпечення сталого економічного розвитку, будуть реалізовані програми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнародними фінансовими організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.

Мета Програми та принципи реформ

Етапи та складові реалізації програми

Фінансовий сектор:
•Повноцінно конкурентний
•Інвестиційно привабливий
•Інноваційний
•Відповідає стандартам ЄС
•Здатний забезпечувати сталий економічний розвиток

Фінансова стабільність та динамічний розвиток досягнуті

Створено рівні умови для конкуренції у фінансовому секторі

Створено умови для вільного руху капіталу

Посилено контроль та відповідальність за операції з пов’язаними особами

Посилено вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового сектору

Упроваджено спеціальні вимоги щодо капіталу, ліквідності та інших показників системно важливих банків та інших фінансових установ

Удосконалено систему регулювання та нагляду за фінансовим сектором

Забезпечено прозорість діяльності та звітності  учасників фінансового сектору

Підвищено ефективність системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

Забезпечено подальший розвиток безготівкових розрахунків, інфраструктури фінансового  ринку та оверсайта

Підвищено рівень корпоративного управління учасників фінансового сектору

Розроблено комплексну стратегію розвитку державних банків та забезпечено її виконання

Упроваджено ефективний механізм захисту прав кредиторів

Розбудовано інфраструктуру для ефективного управління проблемними активами

Упроваджено нові та розвинуто наявні фінансові інструменти фінансового сектору

Забезпечено розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

Забезпечено розвиток інфраструктури фінансового сектору

Забезпечено розвиток інституту посередників фінансового сектору

Розбудовано інфраструктуру, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

Запроваджено комплексний розвиток ринку страхових послуг

Забезпечено модернізацію, консолідацію і розвиток біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури ринків капіталу

Забезпечено розвиток інституту рейтингових агентств

Забезпечено податкове стимулювання та гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового сектору

Підвищено продуктивність банківської системи

Інституційний потенціал регуляторів зміцнений

Забезпечено інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

Посилено інституційний контроль роботи регуляторів

Підвищено ефективність інструментів впливу регуляторів на учасників фінансового сектору

Проведено трансформацію регуляторів

Розроблено стратегію виходу Національного банку на міжнародний ринок з виробництва грошових одиниць

Проведено перерозподіл функцій  регуляторів

Реалізовано поетапний перехід до нагляду на основі оцінки ризику

Посилено внутрішній контроль регуляторів

Налагоджено комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового сектору

Підвищено ефективність протидії зловживанням у фінансовому секторі

Підвищено ефективність регуляторів та ФГВФО у частині роботи з проблемними учасниками фінансового сектору

Посилено координацію між регуляторами фінансового сектору

Поліпшено координацію між саморегулюючими організаціями та регуляторами

Упроваджено єдині стандарти звітності та обміну інформацією

Збільшено використання новітніх ІТ-технологій учасниками фінансового сектору

Захист прав споживачів та інвесторів забезпечений

Підвищено рівень фінансової обізнаності, рівень культури заощаджень населення та застосування інноваційних платіжних інструментів

Підвищено стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність реалізації прав інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність  захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторів

 

Руслан Демчак про альтернативу державній судовій системі або «Як захистити споживача від фінансової установи?»

На сьогодні в Україні відсутні органи досудового врегулювання спорів між фінансовими установами та споживачами. Хоча такі органи функціонують у всіх країнах ЄС та багатьох інших країнах світу. Створення інституту фінансового омбудсмена може стати доступною альтернативою державній судовій системі.

На сторожі захисту прав споживачів

Верховна Рада розглянула пакет законопроектів спрямованих на захист прав споживачів: №2455 про споживче кредитування,  яким передбачається вдосконалення процедури видачі споживчих кредитів – прийнято в першому читанні та пов'язаний законопроект № 2456, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг, нажаль на який не вистачило голосів і він був відправлений на повторне перше читання, але буде найближчим часом доопрацьовано та винесено до зали Верховної Ради.

Чи потрібен інститут фінансового омбудсмена?

Руслан Демчак, народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності, про створення інституту фінансового омбудсмена в Україні

Комплексною програмою розвитку фінансового сектора на період 2015-2020 рр., яка була затверджена Національною радою реформ пропонується ініціювати створення в Україні інституту фінансового омбудсмена.

Проблема захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні – не нова, але підхід до створення фінансового омбудсмена завжди був фрагментарним.

Парламент має підтримати консолідацію функцій з регулювання та нагляду за ринками фінпослуг

В рамках реформування фінансового сектору України та реалізації розробленої представниками регуляторів фінансового та банківського ринків «Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року», нагальними для розгляду та прийняття Парламентом є два законопроекти №2413а та № 2414а щодо консолідації функцій з регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг.

На 1 вересня міжнародні резерви НБУ становили 12.6 млрд. доларів

Дайджест подій реформи фінансового сектору: тиждень 31.08-04.09

Серед багатьох заходів, які здійснюються на виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року (Комплексною програмою) за тиждень 31.08-04.09 розповімо про такі:

Електронні складські свідоцтва як емісійні цінні папери: нові фінансові інструменти для розвитку аграрних ринків

«Комісія з цінних паперів та фондового ринку має збудувати сучасний фондовий ринок з прозорим регулюванням» - Тимур Хромаєв, голова НКЦПФР.

Зміни у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є невід’ємною частиною реформи фінансового сектору. Розпочавши масштабне очищення фондового ринку, голова НКЦПФР вирішив пояснити логіку подій та наступні кроки реформи під час брифінгу.

НБУ посилить функцію нагляду за фінансовими послугами

20 липня 2015 Президент України подав до Парламенту Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг.

Відповідно до пропозицій законопроекту, до Нацбанку буде передана функція регулювання та нагляду за страховими компаніями, кредитними спілками, ломбардами. До НКЦПФР перейдуть повноваження щодо регулювання та нагляду у системі пенсійного забезпечення,  за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів й управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю.

Іноземна спільнота підтримує розвиток ринків капіталів в Україні

14-18 червня 2015 року Тимур Хромаєв, Голова Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) брав участь у Конференції Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), що мала місце в Лондоні.

Як свідчать результати конференції іноземна спільнота вірить в розвиток ринків капіталів в Україні та готова надати відповідну підтримку.

Відбулось чергове засідання цільової команди реформи фінансового сектору

15 червня 2015 року відбулось чергове засідання цільової команди реформи фінансового сектору (ЦКР).

На засіданні члени ЦКР розглянули організаційну структуру (спонсорів та лідерів), порядок роботи проектних груп та форми проектної документації для реалізації Комплексної програми розвитку фінансово сектору до 2020 року (Комплексна програма). У найближчі три тижні планується сформувати персональні склади проектних та робочих груп та провести переговори з донорами щодо підтримки за відповідними напрямами Комплексної програми.