5

Реформа фінансового сектору

Короткий опис реформи: 

Фінансовий сектор – є одним із найважливіших ринкових сегментів взаємодії суб’єктів економіки, в результаті функціонування якого реалізовується механізм трансформації фінансових ресурсів в активно діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому розвитку економіки. У фінансовому секторі відбувається акумуляція та перерозподіл фінансових ресурсів на засадах збалансованості економічних інтересів між його учасниками з метою капіталізації фінансових ресурсів і формування доданої вартості в економіці.

Реформа фінансового сектору забезпечить умови ефективного функціонування та розвитку фінансового сектору на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. Це дасть можливість у подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у європейський фінансовий простір. Реалізація реформи фінансового сектору буде здійснюватись відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», тощо.

З метою досягнення мети та реалізації завдань Програми, а також, визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для забезпечення сталого економічного розвитку, будуть реалізовані програми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнародними фінансовими організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.

Мета Програми та принципи реформ

Етапи та складові реалізації програми

Фінансовий сектор:
•Повноцінно конкурентний
•Інвестиційно привабливий
•Інноваційний
•Відповідає стандартам ЄС
•Здатний забезпечувати сталий економічний розвиток

Фінансова стабільність та динамічний розвиток досягнуті

Створено рівні умови для конкуренції у фінансовому секторі

Створено умови для вільного руху капіталу

Посилено контроль та відповідальність за операції з пов’язаними особами

Посилено вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового сектору

Упроваджено спеціальні вимоги щодо капіталу, ліквідності та інших показників системно важливих банків та інших фінансових установ

Удосконалено систему регулювання та нагляду за фінансовим сектором

Забезпечено прозорість діяльності та звітності  учасників фінансового сектору

Підвищено ефективність системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

Забезпечено подальший розвиток безготівкових розрахунків, інфраструктури фінансового  ринку та оверсайта

Підвищено рівень корпоративного управління учасників фінансового сектору

Розроблено комплексну стратегію розвитку державних банків та забезпечено її виконання

Упроваджено ефективний механізм захисту прав кредиторів

Розбудовано інфраструктуру для ефективного управління проблемними активами

Упроваджено нові та розвинуто наявні фінансові інструменти фінансового сектору

Забезпечено розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

Забезпечено розвиток інфраструктури фінансового сектору

Забезпечено розвиток інституту посередників фінансового сектору

Розбудовано інфраструктуру, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

Запроваджено комплексний розвиток ринку страхових послуг

Забезпечено модернізацію, консолідацію і розвиток біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури ринків капіталу

Забезпечено розвиток інституту рейтингових агентств

Забезпечено податкове стимулювання та гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового сектору

Підвищено продуктивність банківської системи

Інституційний потенціал регуляторів зміцнений

Забезпечено інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

Посилено інституційний контроль роботи регуляторів

Підвищено ефективність інструментів впливу регуляторів на учасників фінансового сектору

Проведено трансформацію регуляторів

Розроблено стратегію виходу Національного банку на міжнародний ринок з виробництва грошових одиниць

Проведено перерозподіл функцій  регуляторів

Реалізовано поетапний перехід до нагляду на основі оцінки ризику

Посилено внутрішній контроль регуляторів

Налагоджено комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового сектору

Підвищено ефективність протидії зловживанням у фінансовому секторі

Підвищено ефективність регуляторів та ФГВФО у частині роботи з проблемними учасниками фінансового сектору

Посилено координацію між регуляторами фінансового сектору

Поліпшено координацію між саморегулюючими організаціями та регуляторами

Упроваджено єдині стандарти звітності та обміну інформацією

Збільшено використання новітніх ІТ-технологій учасниками фінансового сектору

Захист прав споживачів та інвесторів забезпечений

Підвищено рівень фінансової обізнаності, рівень культури заощаджень населення та застосування інноваційних платіжних інструментів

Підвищено стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність реалізації прав інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність  захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторів

 

Мінекономрозвитку не планує зобов’язати усіх підприємців встановлювати платіжні термінали

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розпочало громадське обговорення Проекту Постанови КМУ «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)».

Ця постанова - один із кроків у рамках політики Уряду та Національного банку України щодо збільшення безготівкових розрахунків та наближення країни до європейських стандартів торговельного та банківського обслуговування.

На засіданні ЦКР розглянули Концепцію запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринку капіталу

Наприкінці грудня 2017 року відбулось чергове засіданні Цільової команди реформ фінансового сектору (ЦКР). Одним з ключових питань, яке розглядалося на засіданні – презентація Концепції запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринку капіталу.

3 роки реформ

Національний банк України продовжує реалізовувати проекти та заходи, передбачені Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Про це заявив заступник Голови Національного банку України Роман Борисенко під час інформаційного дня, присвяченого реформі фінансового сектору.

Аудиторські висновки та річні фінансові звітності державних підприємств за 2015 рік

Одним з найважливіших напрямків реформи системи управління державними компаніями є підвищення рівня розкриття держкомпаніями інформації та її достовірності.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності", який вступив в силу 25 червня 2016, державні компанії відтепер зобов’язані оприлюднювати серед іншого, аудировану річну фінансову звітність та висновок незалежних зовнішніх аудиторів.

Коментар НКЦПФР щодо звернення представників фондової спільноти з приводу ухвалення парламентом законопроекту №3498 (щодо регульованих ринків та деривативів)

Представники фондової спільноти виступили з критикою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр. №3498), який винесено на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. Ми вдячні всім учасникам ринку, які висловлювали свої думки з приводу проекту закону, а також брали участь в засіданнях робочої групи з розробки проекту закону, і хочемо внести роз'яснення щодо деяких положень законопроекту.

Год финансовых реформ: маленькие победы и большие ожидания

Чего удалось достичь за год проведения реформы финансового сектора.

15 мая 2015 Национальный совет реформ одобрил Комплексную программу развития финансового сектора до 2020 года. Именно эта программа стала дорожной картой для реформы финансового сектора и была одобрена регуляторами. 

Нацкомфінпослуг оголосила попередні підсумки діяльності небанківського фінансового ринку у 2015 році: зростання кількості фінустанов на 7%, страхових премій– на 13%, страхових виплат – на 60%, кредитного портфелю – на 29%

За результатами 2015 року кількість компаній, що знаходяться у Державному реєстрі фінансових установ у порівнянні з 2014 роком збільшилася на 7%, або на 152 установи і складала 2239 суб'єкти. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, спостерігається заінтересованість інвесторів у діяльності на ринку фінансових послуг.

У 2015 році реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг здійснювалось за чотирма напрямками – Олександр Залєтов

Протягом 2015 року оновлена Нацкомфінпослуг здійснювала реформу державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг за основними чотирма напрямами. Про це повідомив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов під час звітної прес-конференції регулятора за минулий рік, що відбулася 24 березня 2016 року в агенції Укрінформ.  

6 кроків до стабілізації курсу

Руслан Демчак, заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності 

Про стратегічні заходи щодо оптимізації монетарного регулювання, зниження інфляції та створення монетарних передумов економічного зростання.

За підсумками 2015 року маємо: значний дефіцит державного бюджету, зростання зовнішнього боргу, дворазова девальвація гривні, інфляція на рівні 43,3% (що є максимум за останні 20 років!) і рецесія більш як 11%. У цьому році, експерти прогнозують інфляцію на рівні 20-25% (НБУ заявлено 12%).