5

Реформа фінансового сектору

Короткий опис реформи: 

Фінансовий сектор – є одним із найважливіших ринкових сегментів взаємодії суб’єктів економіки, в результаті функціонування якого реалізовується механізм трансформації фінансових ресурсів в активно діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому розвитку економіки. У фінансовому секторі відбувається акумуляція та перерозподіл фінансових ресурсів на засадах збалансованості економічних інтересів між його учасниками з метою капіталізації фінансових ресурсів і формування доданої вартості в економіці.

Реформа фінансового сектору забезпечить умови ефективного функціонування та розвитку фінансового сектору на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. Це дасть можливість у подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у європейський фінансовий простір. Реалізація реформи фінансового сектору буде здійснюватись відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», тощо.

З метою досягнення мети та реалізації завдань Програми, а також, визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для забезпечення сталого економічного розвитку, будуть реалізовані програми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнародними фінансовими організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.

Мета Програми та принципи реформ

Етапи та складові реалізації програми

Фінансовий сектор:
•Повноцінно конкурентний
•Інвестиційно привабливий
•Інноваційний
•Відповідає стандартам ЄС
•Здатний забезпечувати сталий економічний розвиток

Фінансова стабільність та динамічний розвиток досягнуті

Створено рівні умови для конкуренції у фінансовому секторі

Створено умови для вільного руху капіталу

Посилено контроль та відповідальність за операції з пов’язаними особами

Посилено вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового сектору

Упроваджено спеціальні вимоги щодо капіталу, ліквідності та інших показників системно важливих банків та інших фінансових установ

Удосконалено систему регулювання та нагляду за фінансовим сектором

Забезпечено прозорість діяльності та звітності  учасників фінансового сектору

Підвищено ефективність системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

Забезпечено подальший розвиток безготівкових розрахунків, інфраструктури фінансового  ринку та оверсайта

Підвищено рівень корпоративного управління учасників фінансового сектору

Розроблено комплексну стратегію розвитку державних банків та забезпечено її виконання

Упроваджено ефективний механізм захисту прав кредиторів

Розбудовано інфраструктуру для ефективного управління проблемними активами

Упроваджено нові та розвинуто наявні фінансові інструменти фінансового сектору

Забезпечено розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

Забезпечено розвиток інфраструктури фінансового сектору

Забезпечено розвиток інституту посередників фінансового сектору

Розбудовано інфраструктуру, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

Запроваджено комплексний розвиток ринку страхових послуг

Забезпечено модернізацію, консолідацію і розвиток біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури ринків капіталу

Забезпечено розвиток інституту рейтингових агентств

Забезпечено податкове стимулювання та гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового сектору

Підвищено продуктивність банківської системи

Інституційний потенціал регуляторів зміцнений

Забезпечено інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

Посилено інституційний контроль роботи регуляторів

Підвищено ефективність інструментів впливу регуляторів на учасників фінансового сектору

Проведено трансформацію регуляторів

Розроблено стратегію виходу Національного банку на міжнародний ринок з виробництва грошових одиниць

Проведено перерозподіл функцій  регуляторів

Реалізовано поетапний перехід до нагляду на основі оцінки ризику

Посилено внутрішній контроль регуляторів

Налагоджено комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового сектору

Підвищено ефективність протидії зловживанням у фінансовому секторі

Підвищено ефективність регуляторів та ФГВФО у частині роботи з проблемними учасниками фінансового сектору

Посилено координацію між регуляторами фінансового сектору

Поліпшено координацію між саморегулюючими організаціями та регуляторами

Упроваджено єдині стандарти звітності та обміну інформацією

Збільшено використання новітніх ІТ-технологій учасниками фінансового сектору

Захист прав споживачів та інвесторів забезпечений

Підвищено рівень фінансової обізнаності, рівень культури заощаджень населення та застосування інноваційних платіжних інструментів

Підвищено стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність реалізації прав інвесторів фінансового сектору

Підвищено ефективність  захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторів

 

Національний банк ініціює оновлення Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року

Національний банк ініціює оновлення Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року та оголосив про створення робочої групи з її оновлення. Про це заявив директор департаменту стратегії та реформування НБУ Михайло Відякін під час чергового засідання Цільової команди реформ.

Проект закону "Про валюту" № 8152

Сьогодні у Верховній Раді України було зареєстровано, оприлюднено та направлено на розгляд Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності проект закону "Про валюту" № 8152, розроблений Національним банком і поданий Президентом України як невідкладний.
Прийняття цього проекту єдиного рамкового закону у площині валютного регулювання уможливить перехід України до вільного руху капіталу, що є однією з семи пріоритетних цілей відповідно до Стратегії Національного банку на найближчі роки.

Чи відбулося реформування банківського сектору

Олена Коробкова, виконавчий директор НАБУ

За останні декілька років з ринку виведено 93 банки. Зараз вони знаходяться у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - хто на ліквідації, хто з тимчасовою адміністрацією.

За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам понад 65 млрд гривень. З 2012 року сума сягнула 80 млрд. Це гарантовані державою "заспокійливі" 200 тис. гривень. Кошти ФГВФО були запозичені у держави під відсотки.

Верховна Рада підтримала створення і ведення кредитного реєстру НБУ

Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7114-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" у другому читанні та в цілому. Це рішення підтримали 226 народніх депутатів.

 

Про Законопроект №7114-Д

Сьогодні, 6 лютого 2017 р., на порядку денному Верховної Ради України – законопроект № 7114-д щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків. Національний банк сподівається на його ухвалення у повторному другому читанні. 

У разі схвалення цей нормативно-правовий акт передбачить створення та ведення Кредитного реєстру Національним банком, що у свою чергу:

• створить механізм для уникнення банками ризиків під час надання кредитів

Три з половиною роки реформи фінансового сектору – яким є результат?

Підписана у березні 2014 року та затверджена в 2017 році, Угода про асоціацію України з Європейським Союзом відкрила новий етап у співпраці України та ЄС та стала поштовхом до проведення суттєвих реформ як у політичній, так і у економічній сферах. У лютому 2015 року Національна рада реформ визначила 18 пріоритетних напрямків реформ, серед яких був передбачений і комплекс заходів з реформування фінансового сектору України і вже у травні цього ж року схвалила Комплексну програму розвитку фінансового сектора до 2020 року.

Що таке XBRL і чому держава хоче перевести фінсектор на електронний формат подання звітності

Катерина Рафальська, Директор департаменту систематизації і аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу і пруденційного нагляду, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Аналіз міжнародного досвіду функціонування накопичувального рівня пенсійної системи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонує Вашій увазі аналіз міжнародного досвіду щодо діяльності накопичувальних пенсійних систем різних країн світу.