5

Реформа державного управління

Короткий опис реформи: 

Мета реформи державного управління - посилення загальної управлінської та адміністративної спроможності державного апарату на основі принципів належного врядування та кращого досвіду країн-членів ЄС, перетворення його на ефективний інструмент безперервного і сталого розвитку нашої держави, а також задоволення потреб громадян України.

Реформа має запровадити нові принципи формування і координації державної політики; стандарти стратегічного планування, що базуються на аналізі політики; забезпечити підзвітність органів державного управління та розвиток професійної й політично неупередженої державної служби.

Комплексне реформування системи державного управління здійснюватиметься у державних органах паралельно за трьома ключовими напрямками:

 • оптимізація процедур: підвищення ефективності діяльності Уряду, міністерств та інших ЦОВВ;

 • побудова ефективних структур: впорядкування загальної системи ЦОВВ та оптимізація організаційних структур ЦОВВ;

 • розвиток людських ресурсів: посилення кадрового потенціалу в державних органах.

Комплексне реформування державного управління здійснюється у тісному зв’язку з реформою децентралізації та реформою системи управління публічними фінансами.  

Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки визначає наступні пріоритети реформування:

1. Стратегічні засади реформування державного управління.

2. Стратегічне планування, формування і координація політики.  

3. Державна служба та управління людськими ресурсами.

4. Підзвітність – організація, прозорість, нагляд.

5. Надання послуг та адміністративна процедура.

Забезпечення впровадження реформи здійснює Координаційна рада з питань реформування державного управління під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнко.

Контакти проектного менеджера: 
 • Координаційна Рада (склад)
 • Проектний менеджер реформи державного управління

Офісу реформ КМУ

Іван Хілобок

e-mail: par@reforms.in.ua

Сторінка на Facebook

План графік реформи: 

Коаліційна угода

Реформа публічного адміністрування.
Реформа публічної служби:

Прийняття нової редакції Закону «Про державну службу», що передбачатиме:

 • Інституційно посилити систему управління державною службою;
 • Прийняти нову редакцію Закону про службу в органах місцевого самоврядування, побудованої на європейських принципах публічної служби;
 • Провести функціональний аналіз і організаційну реструктуризацію (оптимізацію) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців, оптимізацію витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Реформа КМУ, інших державних органів:

Внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та інших законодавчих актів щодо:

 • закріплення загальних принципів процесу прийняття рішень КМУ, у тому числі з метою посилення відповідальності профільного міністра;
 • запровадження посади Державного секретаря КМУ;
 • запровадження колегіальності та прозорості діяльності КМУ.

Внести зміни до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та інших законодавчих актів щодо:

 • запровадження інституту Державних секретарів міністерств;
 • скорочення політичних посад заступників міністра;
 • укрупнення департаментів міністерств із посиленням відповідальності та збільшенням повноважень їх керівників, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконання.

Програма діяльності КМУ

Нова політика державного управління:

 • Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави;
 • Децентралізація та регіональний розвиток;
 • Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати;
 • Оновлення державних кадрів:
  • Забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади»;
  • Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону «Про державну службу»;
  • Конкурсний відбір на новій основі;
  • Запровадження персональної відповідальності державних службовців.
 • Запровадження електронного урядування.
Система показників: 

Показники реформи державного управління: pdf

Додаткові ресурси: 

Звіт про виконання у 2016 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки

Положення про цільову команду реформи: 

Оптимальна система державного управління ефективно забезпечує потреби громадян та реалізує цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики
Професійні державні службовці орієнтовані на захист суспільного інтересу та досягнення цілей уряду
Державні службовці мають високий професійний рівень, орієнтовані на досягнення результатів та є політично незалежними

Державні службовці мають справедливу, прозору і адекватну винагороду, яка забезпечує належну мотивацію

Сучасні інструменти управління людськими ресурсами впроваджені та ефективно працюють в державних органах

Раціональна система державних органів ефективно розробляє та реалізує державну політику
Державні органи забезпечують підзвітність, відповідальність і прозорість у своїй діяльності

Кожен державний орган має чітку сферу відповідальності та необхідні функції з оптимальною організаційною структурою

Державні органи прозоро та ефективно використовують державні фінансові ресурси для досягнення стратегічних цілей

Державні органи ефективно виконують всі процедури для послідовного і компетентного формування державної політики, узгодженої зі стратегічним плануванням

Громадяни отримують якісні публічні послуги
Публічні послуги є доступними для всіх громадян

Громадяни отримують високоякісні та зручні послуги, орієнтовані на задоволення їх потреб

Державна політика спрямована на зниження адміністративного тиску та справедливе та своєчасне вирішення адміністративних справ. Громадяни задоволені рівнем адміністративного навантаження.

Оплата праці держслужбовця має відповідати ступеню обсягу його відповідальності

Про це говорили учасники публічної дискусії, яку організувала Київська обласна державна адміністрація на тему «Реформування державної служби: Достойні зарплати vs Корупція».

Виконавча гілка влади запрацює ефективніше

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (№  2354а). Законопроект покликаний виконати пункт 7.2.2. «Реформа Кабінету Міністрів, системи інших державних органів» Коаліційної угоди, що є невід’ємною частиною Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Важливий етап реформи державного управління в руках парламентарів

Закон про Державну Службу, який був ухвалений у першому читанні є надважливою складовою реформи, яка покликана змінити підхід до державного управління та набору чиновників.

Нова редакція Закону пропонує, окрім інших, два засадничі принципи.