5

Реформа державного управління

Короткий опис реформи: 

Мета реформи державного управління - посилення загальної управлінської та адміністративної спроможності державного апарату на основі принципів належного врядування та кращого досвіду країн-членів ЄС, перетворення його на ефективний інструмент безперервного і сталого розвитку нашої держави, а також задоволення потреб громадян України.

Реформа має запровадити нові принципи формування і координації державної політики; стандарти стратегічного планування, що базуються на аналізі політики; забезпечити підзвітність органів державного управління та розвиток професійної й політично неупередженої державної служби.

Комплексне реформування системи державного управління здійснюватиметься у державних органах паралельно за трьома ключовими напрямками:

 • оптимізація процедур: підвищення ефективності діяльності Уряду, міністерств та інших ЦОВВ;

 • побудова ефективних структур: впорядкування загальної системи ЦОВВ та оптимізація організаційних структур ЦОВВ;

 • розвиток людських ресурсів: посилення кадрового потенціалу в державних органах.

Комплексне реформування державного управління здійснюється у тісному зв’язку з реформою децентралізації та реформою системи управління публічними фінансами.  

Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки визначає наступні пріоритети реформування:

1. Стратегічні засади реформування державного управління.

2. Стратегічне планування, формування і координація політики.  

3. Державна служба та управління людськими ресурсами.

4. Підзвітність – організація, прозорість, нагляд.

5. Надання послуг та адміністративна процедура.

Забезпечення впровадження реформи здійснює Координаційна рада з питань реформування державного управління під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнко.

Контакти проектного менеджера: 
 • Координаційна Рада (склад)
 • Проектний менеджер реформи державного управління

Офісу реформ КМУ

Іван Хілобок

e-mail: par@reforms.in.ua

Сторінка на Facebook

План графік реформи: 

Коаліційна угода

Реформа публічного адміністрування.
Реформа публічної служби:

Прийняття нової редакції Закону «Про державну службу», що передбачатиме:

 • Інституційно посилити систему управління державною службою;
 • Прийняти нову редакцію Закону про службу в органах місцевого самоврядування, побудованої на європейських принципах публічної служби;
 • Провести функціональний аналіз і організаційну реструктуризацію (оптимізацію) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців, оптимізацію витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Реформа КМУ, інших державних органів:

Внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та інших законодавчих актів щодо:

 • закріплення загальних принципів процесу прийняття рішень КМУ, у тому числі з метою посилення відповідальності профільного міністра;
 • запровадження посади Державного секретаря КМУ;
 • запровадження колегіальності та прозорості діяльності КМУ.

Внести зміни до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та інших законодавчих актів щодо:

 • запровадження інституту Державних секретарів міністерств;
 • скорочення політичних посад заступників міністра;
 • укрупнення департаментів міністерств із посиленням відповідальності та збільшенням повноважень їх керівників, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконання.

Програма діяльності КМУ

Нова політика державного управління:

 • Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави;
 • Децентралізація та регіональний розвиток;
 • Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати;
 • Оновлення державних кадрів:
  • Забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади»;
  • Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону «Про державну службу»;
  • Конкурсний відбір на новій основі;
  • Запровадження персональної відповідальності державних службовців.
 • Запровадження електронного урядування.
Система показників: 

Показники реформи державного управління: pdf

Додаткові ресурси: 

Звіт про виконання у 2016 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки

Положення про цільову команду реформи: 

Оптимальна система державного управління ефективно забезпечує потреби громадян та реалізує цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики
Професійні державні службовці орієнтовані на захист суспільного інтересу та досягнення цілей уряду
Державні службовці мають високий професійний рівень, орієнтовані на досягнення результатів та є політично незалежними

Державні службовці мають справедливу, прозору і адекватну винагороду, яка забезпечує належну мотивацію

Сучасні інструменти управління людськими ресурсами впроваджені та ефективно працюють в державних органах

Раціональна система державних органів ефективно розробляє та реалізує державну політику
Державні органи забезпечують підзвітність, відповідальність і прозорість у своїй діяльності

Кожен державний орган має чітку сферу відповідальності та необхідні функції з оптимальною організаційною структурою

Державні органи прозоро та ефективно використовують державні фінансові ресурси для досягнення стратегічних цілей

Державні органи ефективно виконують всі процедури для послідовного і компетентного формування державної політики, узгодженої зі стратегічним плануванням

Громадяни отримують якісні публічні послуги
Публічні послуги є доступними для всіх громадян

Громадяни отримують високоякісні та зручні послуги, орієнтовані на задоволення їх потреб

Державна політика спрямована на зниження адміністративного тиску та справедливе та своєчасне вирішення адміністративних справ. Громадяни задоволені рівнем адміністративного навантаження.

На міжнародній конференції обговорили досягнення та виклики реформи державного управління в Україні

16 листопада представники Уряду, центральних органів виконавчої влади, Верховної ради, Європейського Союзу, спільної ініціативи ЄС та ОЕСР SIGMA, експертного середовища, громадських організацій та міжнародних проектів обговорили досягнення та виклики реформи державного управління в Україні.

Уряд розпочинає конкурси на нові посади в міністерствах, - Олександр Саєнко

На засіданні КМУ 18 серпня Уряд затвердив низку нормативних актів, що відкривають наступний етап реформи державного управління. Зокрема, в рамках реформи держслужби Уряд розпочинає відкритий конкурс на нові посади в 10 пілотних міністерствах, а також СКМУ, Нацдержслужбі, Національному агентстві електронного урядування.

Кожен п’ятий українець вважає заробітну плату держслужбовця вищою за середню

Більшість опитаних вважає, що новий Закон про державну службу, що вступив у дію  з 1 травня 2016 року, не полегшив вступ на держслужбу, такі дані «Моніторингу сприйняття прогресу реформ», який проводить Kantar TNS на замовлення Національної ради реформ.

Звіт Національної ради реформ: Україна зробила більший прогрес у реалізації реформ за останні два роки, ніж за попередні 23

Запуск платформи «Декорупція», ProZorro 2.0., реформа правоохоронної системи, судова реформа, децентралізація та нова українська школа – у Національній раді реформ поділилися результатами роботи в 2016 році та планами на 2017.

Уряд схвалив Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ

Для кадрового оновлення та посилення державної служби на засіданні Уряду схвалено Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ.

Прийняття даного рішення зумовлене відсутністю на державній службі спеціалістів, які здатні виконувати поставленні завдання з підготовки та реалізації ключових національних реформ. Така ситуація щодо кадрової неспроможності виникла через непрозору систему добору на посади державної служби, а також через  відсутність мотивації держслужбовців, у тому числі і фінансової.

Струс «мозку», або Перші кроки на шляху реформи державного управління

Малокомпетентний нечема, байдужий бюрократ, корумпований, бездіяльний, невідомо чим займається цілий день. Саме такий образ держслужбовця превалює в суспільній думці

Уряд оголосив перші конкурси на посади державних секретарів 8 міністерств

Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державних секретарів міністерств:

Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Міністерства внутрішніх справ України;

Міністерства екології та природних ресурсів України;

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

Міністерства інфраструктури України;

Міністерства інформаційної політики України;

Міністерства культури України.

 Документи приймаються до 18 години 28 жовтня 2016 року.

Утворено Комісію з питань вищого корпусу державної служби

8 липня у Національному агентстві України з питань державної служби відбувся завершальний етап обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, на якому шляхом відкритого голосування були обрані четверо представників до складу Комісії.

 А вже 13 липня Кабінет Міністрів України утворив Комісію з питань вищого корпусу державної служби та затвердив її персональний склад. Кабмін затвердив 11 з 12 членів комісії, оскільки Верховна Рада не визначилася зі своїм представником.

Кабмін схвалив Стратегію реформи державного управління

24 червня 2016 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України розглянув і схвалив Стратегію реформи державного управління на 2016-2020 роки та План заходів з її реалізації.

Розробка Стратегії РДУ тривала більше року із залученням широкого кола зацікавлених сторін – органів виконавчої влади, народних депутатів, представників громадянського суспільства та міжнародних експертів. а також у тісній співпраці з ЄС, який має стати основним партнером України у її впровадження. 

Працювати чи не працювати: що приваблює українців у держслужбі?

В рамках спільного проекту TNS та Національної ради реформ «Моніторинг сприйняття прогресу реформ» українців запитали чи хотіли б вони вступити на державну службу і кожен п’ятий зізнався, що має бажання працювати держслужбовцем. Та половина (51%) вказали, що такого бажання не мають.

Що ж видається привабливим для українців на державній службі? Більшість шукають там стабільність та вважають привабливою ідею служіння суспільству. 32% розраховують на додаткові пільги та достойну заробітну плату, а майже чверть опитаних вважають, що на державній службі можна знайти корисні зв’язки.