Про Національну раду реформ

Національна рада реформ (НРР)

Для успішної розробки та впровадження нагальних реформ в України необхідна консолідація зусиль та узгоджені дії всіх зацікавлених у реформах сторін: всіх гілок влади, громадянського суспільства, міжнародних донорів, експертного середовища та представників бізнесу. Ефективність взаємодії всіх сторін у процесі реформ забезпечить лише:

  • спільна командна робота на визначений результат;
  • чіткий розподіл відповідальності і повноважень;
  • дієвий координаційний механізм.

Для забезпечення політичного консенсусу у процесі проведення реформ створена Національна рада реформ, яка складається з представників всіх зацікавлених сторін та є майданчиком для пошуку консенсусу і прийняття рішень. Основними завданнями Національної ради реформ є визначення пріоритетів реформ, координація дій із реформування, моніторинг реалізації та досягнення цілей реформ. Рішення Національної ради реформ приймаються за умови консенсусу всіх учасників, що забезпечує узгодженість позицій у процесі реформ.

Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ надає Виконавчий комітет реформ, основними завданнями якого є підготовка у співпраці із відповідальними за окремі реформи пропозицій Національній раді реформ щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження, вирішення спірних питань, а також моніторинг реалізації реформ. Пропонується спільне головування у Виконавчому комітеті реформ: представниками Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Пропонується, що для розробки і впровадження реформ відповідальний за реформу створює Цільову команду реформ, призначає співголів, та затверджує персональний склад Цільової команди реформ. До відповідних цільових команд реформ мають увійти представники відповідного міністерства, суміжних міністерств, представники відповідних комітетів Верховної Ради України, представники громадських організацій та бізнесу, експерти, представники міжнародних організацій.

 

Що таке Проектний офіс?

Для підтримки процесу розробки та впровадження реформ, а також для організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної ради реформ створено Проектний офіс. Завданням Проектного офісу є надання координаційної, аналітичної та комунікаційної підтримки відповідальним за розробку та впровадження реформ Міністрам або іншим призначеним відповідальними за реформи особам. До проектного офісу залучені висококваліфіковані спеціалісти з досвідом проектного менеджменту, аналізу та інших необхідних для виконання визначених завдань навичок. Проектний офіс делегує проектних менеджерів до Цільових команд реформ.

Діяльність Проектного офісу фінансується за участі мульти-дорнорського аккаунту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та спеціального акціонерного фонду ЄБРР.

У своїй діяльності Проектний офіс керується процедурами і стандартами ЄБРР, які прописані угодою-меморандумом.

 

Директор з комунікацій Проектного офісу Національної ради реформ

Петро Іванов

М: +38-067-233-79-13
E-mail: petro.ivanov@reforms.in.ua
W: reforms.in.ua
Skype: petka.ivanov