5

Децентралізація

Короткий опис реформи: 

Здійснення реформи на принципі децентралізації влади в Україні супроводжується передачею значних повноважень та фінансових ресурсів від органів державної влади – органам місцевого самоврядування.

Гарантія територіальної цілісності України є базовою умовою децентралізації державної влади на користь збільшення прав регіонів в особі територіальних громад.

Суть реформи на принципі децентралізації:

 • утворення виконавчих органів місцевого самоврядування на всіх рівнях: у громаді, районі та області;
 • закріплення принципу субсидіарності при розмежуванні повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів;
 • органи місцевого самоврядування різних рівнів – громади, району, області – отримають повноваження, які найбільш ефективно виконувати саме на цьому рівні, а під повноваження отримують необхідні фінансові, матеріальні та інші ресурси під їхню власну відповідальність.

 

Реформа на принципі децентралізації – виконання частини завдань якої потребують внесення змін до Конституції України.

Тобто, метою політики здійснення децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні.

У підсумку – створення і підтримка повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Контакти проектного менеджера: 

Олена Сімоненко 
e-mail: decentralisationreforms.in.ua

План графік реформи: 

Завантажити план-графік у форматі: pdf

Система показників: 

Коаліційна угода

ДАНА РЕФОРМА ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНА ІЗ НАСТУПНИМИ РОЗДІЛАМИ КУ:

 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА
  • Передбачається, що ключові зміни у частині децентралізації та реформування місцевого самоврядування стосуватимуться перерозподілу повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, між органами місцевого самоврядування різного рівня адміністративно-територіального устрою, створення власних виконавчих органів районною та обласною радами, зміни статусу та повноважень місцевих державних адміністрацій з виконавчих на контрольно-наглядові, реорганізація їх в органи префектурного типу.
 • РЕФОРМА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  • Передбачається, що ключові зміни стосуватимуться удосконалення системи місцевих виборів, які мають пройти на новій законодавчій основі. Зміни до законодавства визначатимуть основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, старост та сільських, селищних, міських голів з урахуванням положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 • РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ
  • Передбачається створення муніципальної поліції з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сфері охорони громадського порядку в населених пунктах.
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
  • Надання повноважень органам місцевого самоврядування на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів.
  • Надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, що вироблена із альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб’єктів виробництва теплової енергії із альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва).

Програма діяльності КМУ

НОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:

 • Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень:
  • Розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації та Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік;
  • Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю;
  • Відкриття на місцях "прозорих офісів".

Більше...

Додаткові ресурси: 

Сайт реформи децентралізації влади: http://decentralization.gov.ua 

Головні та найсвіжіші новини можна знайти на сайті:http://www.minregion.gov.ua

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ
Ефективна система влади
Розмежування повноважень між ОМС та державними органами влади

Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності ОМС

Забезпечення відкритості, прозорості та участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення

Високий рівень конкурентоспроможності регіонів
Ефективне використання ресурсів регіонів для сталого розвитку

Сприятливі умови для ведення бізнесу

Ефективне міжрегіональне співробітництво

Висока якість послуг
Державні стандарти (нормативи) якості адміністративних послуг

Надання якісних публічних послуг

Доступність отримання послуг

В’ячеслав Негода презентував народним депутатам законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України»

В сучасних умовах розвитку країни, в ході децентралізації маємо керуватися сучасним порядком вирішення питань адміністративно-територіального устрою, а не застарілим Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1981 року.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТРИВАЄ. БЮДЖЕТ 2017

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет України, яким визначені основні напрямки розвитку країни у 2017 році.

Також цим законом затверджені обсяги міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом.

Сьогодні прямі взаємовідносини з державним бюджетом мають 1046 місцевих бюджетів, з яких 367 – це бюджети об’єднаних територіальних громад.

Програмно-цільовий метод – сутність, переваги та підходи до застосування

Проведення децентралізації в Україні, розпочате з прийняттям Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження КМУ від 01.04.2014 №333-р), одним з основних напрямків змін передбачає створення органів місцевого самоврядування, які надаватимуть якісні послуги населенню та забезпечення їх відповідним фінансовим ресурсом.

Українські громади застосують європейський досвід в освітньо-культурному секторі

Мінрегіонбуд спільно з  Міністерством освіти та науки України  та за підтримки  Координатора проектів ОБСЄ в Україні організували стратегічну сесію “Єдиний освітньо-культурний простір в об’єднаних громадах. Нові підходи та практики через діалог”.  ЇЇ метою є організація єдиного освітньо-культурного простору в громадах, огляд перших спроб реалізувати подібний підхід у громадах України, їх обговорення, напрацювання можливих варіантів впровадження подібних моделей у своїх громадах, державна методична та фінансова підтримка цього процесу.

Керуй громадою: придумай гасло для Національного проекту «Децентралізація»

Мінрегіон разом за підтримки Офісу підтримки Національної ради реформ розпочинають конкурс «Керуй громадою» на створення найкращого гасла для Національного проекту Децентралізації. До участі у конкурсі запрошуються усі громадяни. Це можливість вплинути на зміни в країні та стати героєм медіа.

Національний проект «Децентралізація»

11 листопада у Мінрегіоні відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки впровадження секторальної децентралізації. Мета підписання Меморандуму – формування спільного бачення реформи децентралізації українськими міністерствами, розробка низки нормативно-правових актів, формування планів із запровадження реформи у секторальних напрямках та покращення координації співпраці регіональної влади із центральними виконавчими органами.

Децентралізація – національний проект

Децентралізація - національний проект, який  реалізується сьогодні за участі Кабінету Міністрів України, обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, місцевого самоврядування, за підтримки багатьох  донорських проектів,  громадських організацій, українських та міжнародних експертів.

У Мінрегіоні дали старт роботі Проектного офісу секторальної децентралізації в Україні

Децентралізація крокує країною. Новостворені об’єднані територіальні громади отримали фінансову незалежність та поступово отримують повноваження щодо управління на рівні громади освітою, медициною, соціальним захистом, територіальним розвитком, архітектурно-будівельним контролем, в найближчому майбутньому –  розпорядженням землями в межах територій об’єднаних територіальних громад.

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ?

Щоб уникнути невірного трактування, відразу варто зазначити, що реформа, про яку йдеться далі, ніяким чином не пов’язана з подіями на Сході країни, та не є інструментом компромісу між окупантом та українською владою.

Результати реформи децентралізації

2015-2016 роки стали результативними та успішними в контексті децентралізації та інтеграції реформи місцевого самоврядування в Україні. У минулому році українці об’єдналися у 794 територіальні громади по всій країні, у 2016 році з’явилося 95 громад, ще 407 громад наразі очікують на затвердження. За два роки дії реформи 184 об’єднані територіальні громади провели перші місцеві вибори, ще 105 чекають на призначення місцевих виборів до кінця 2016 року.