5

Децентралізація

Короткий опис реформи: 

Здійснення реформи на принципі децентралізації влади в Україні супроводжується передачею значних повноважень та фінансових ресурсів від органів державної влади – органам місцевого самоврядування.

Гарантія територіальної цілісності України є базовою умовою децентралізації державної влади на користь збільшення прав регіонів в особі територіальних громад.

Суть реформи на принципі децентралізації:

 • утворення виконавчих органів місцевого самоврядування на всіх рівнях: у громаді, районі та області;
 • закріплення принципу субсидіарності при розмежуванні повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів;
 • органи місцевого самоврядування різних рівнів – громади, району, області – отримають повноваження, які найбільш ефективно виконувати саме на цьому рівні, а під повноваження отримують необхідні фінансові, матеріальні та інші ресурси під їхню власну відповідальність.

 

Реформа на принципі децентралізації – виконання частини завдань якої потребують внесення змін до Конституції України.

Тобто, метою політики здійснення децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні.

У підсумку – створення і підтримка повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Контакти проектного менеджера: 

Олена Сімоненко 
e-mail: decentralisationreforms.in.ua

План графік реформи: 

Завантажити план-графік у форматі: pdf

Система показників: 

Коаліційна угода

ДАНА РЕФОРМА ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНА ІЗ НАСТУПНИМИ РОЗДІЛАМИ КУ:

 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА
  • Передбачається, що ключові зміни у частині децентралізації та реформування місцевого самоврядування стосуватимуться перерозподілу повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, між органами місцевого самоврядування різного рівня адміністративно-територіального устрою, створення власних виконавчих органів районною та обласною радами, зміни статусу та повноважень місцевих державних адміністрацій з виконавчих на контрольно-наглядові, реорганізація їх в органи префектурного типу.
 • РЕФОРМА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  • Передбачається, що ключові зміни стосуватимуться удосконалення системи місцевих виборів, які мають пройти на новій законодавчій основі. Зміни до законодавства визначатимуть основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, старост та сільських, селищних, міських голів з урахуванням положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 • РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ
  • Передбачається створення муніципальної поліції з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сфері охорони громадського порядку в населених пунктах.
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
  • Надання повноважень органам місцевого самоврядування на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів.
  • Надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, що вироблена із альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб’єктів виробництва теплової енергії із альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва).

Програма діяльності КМУ

НОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:

 • Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень:
  • Розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації та Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік;
  • Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю;
  • Відкриття на місцях "прозорих офісів".

Більше...

Додаткові ресурси: 

Сайт реформи децентралізації влади: http://decentralization.gov.ua 

Головні та найсвіжіші новини можна знайти на сайті:http://www.minregion.gov.ua

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ
Ефективна система влади
Розмежування повноважень між ОМС та державними органами влади

Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності ОМС

Забезпечення відкритості, прозорості та участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення

Високий рівень конкурентоспроможності регіонів
Ефективне використання ресурсів регіонів для сталого розвитку

Сприятливі умови для ведення бізнесу

Ефективне міжрегіональне співробітництво

Висока якість послуг
Державні стандарти (нормативи) якості адміністративних послуг

Надання якісних публічних послуг

Доступність отримання послуг

Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення»

Експерт Проектного офісу секторальної децентралізації з питань адміністративно-територіального устрою Юрій Ганущак взяв участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення»

Децентралізація на власному досвіді: в яких регіонах найбільш позитивно оцінюють реформу?

Ставлення до запровадження реформи децентралізації тримає позитивну тенденцію і більшість опитаних все ж підтримує реформу, такі дані Моніторингу сприйняття прогресу реформ, який проводить Kantar TNS для Національної ради реформ.

Так, згідно даних березня, більше половини опитаних (55%) підтримують впровадження децентралізації, 15% - не підтримують. Значуще зменшилась частка тих, хто повністю підтримує децентралізацію (18%).

 

 

        

 

Засідання «круглого столу» на тему: «Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення»

Експерт Проектного офісу секторальної децентралізації з питань адміністративно-територіального устрою Юрій Ганущак візьме участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення» (вул.Банкова, 6-8, кінозал). Організатор - Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

«Першочергове завдання земельної реформи – це передача державної землі громадам», - експерт Проценко

«Парламент зробив цілком вірно, не підтримавши постанову про концепцію обороту земель сільськогосподарського призначення. Ця постанова передбачала спочатку продаж державної землі. Й лише потім – передачу землі ОТГ»,- підкреслив експерт Проектного офісу секторальної децентралізації з питань земельних відносин при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва Олег Проценко.

Час змінюватись! Як вільний ринок землі допоможе у розбудові українського села? - аргумент Олега Проценка

Досвід країн Центральної та Східної Європи свідчить, що запровадження ринку сільськогосподарських угідь сприяє розвитку фермерства. Від пожвавлення малого і середнього сільськогосподарського бізнесу виграють місцеві громади, а не агрохолдинги, яких село цікавить лише двічі на рік: на посівну і  початку збору врожаю.

Презентовано законопроект про райони

Юрій Ганущак презентував проект закону "Про порядок утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж районів" підчас круглого столу на тему: «Шляхи удосконалення районного рівня адміністративно-територіального устрою України в сучасних умовах проведення реформи децентралізації влади».

«Місцеві бюджети» - для тернопільських громад

У рамках проведення організаційної та роз’яснювальної роботи з питань реформи децентралізації в Україні та прогресивних методик бюджетування
18-19 травня 2017 року у приміщенні Тернопільської облдержадміністрації проведено тренінги на тему «Програмно-цільове бюджетування в умовах децентралізації» для представників фінансових органів районів, міст та об’єднаних територіальних громад області.

Децентралізація і безпека судноплавства

17 травня 2017 року у Мінінфраструктури відбулось засідання Міжвідомчої наради щодо врегулювання питань забезпечення безпечної експлуатації маломірних (малих) суден на водних об’єктах України у якому прийняв участь експерт з децентралізації інфраструктури Проектного офісу секторальної децентралізації Вадим Олійник.

В рамках засідання обговорювались питання щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки судноплавства під час експлуатації маломірних (малих) суден у 2016 році, а також пексплуатацією маломірних (малих) суден.

Місцеві бюджети за підсумками 4-х місяців 2017 року

Результати виконання за 4 м-ці цього року підтверджують тенденції зростання надходжень до місцевих бюджетів, які намітилися з початку року.

За оперативними даними у січні-квітні 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 56,2 млрд. грн., що на 14,5 млрд. грн. або 34,9 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому, по 19 областях темп росту вище середнього по Україні.

Канадський досвід децентралізації транспортної інфраструктури

Децентралізація дорожньої галузі – одне з наймасштабніших завдань у реформах інфраструктури. Адже потрібно передати понад 120 тис км доріг облдержадміністраціям – разом із грошима на їх утримання.

Зрозуміло, що Україна не перша зіткнулася з подібною задачею. Одним із найбільш вдалих прикладів у світовій практиці є досвід децентралізації повноважень в Канаді.

Федерація та участь громад