Реформа управління державною власністю

Реформа управління державною власністю

Степан Кубів

Сергій Гайда
e-mail: soereforms.in.ua

Короткий опис реформи

Держава є найбільшим власником господарських активів в Україні. Головним завданням Уряду України є забезпечення процесу ефективного управління активів на користь їх основного власника – Українського народу. Держава повинна бути професійним та відповідальним власником підприємств і має зосередити свої зусилля на збільшенні вартості їх активів.

Для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) реформа держпідприємств залишається одним із головних пріоритетів. Основною метою Реформи є підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що буде досягнута за допомогою наступних заходів:

 • Поліпшення бюджетного нагляду
 • Розробки комплексної державної політики управління суб’єктами господарювання (політика власності)
 • Посилення корпоративного управління суб’єктів господарювання
 • Реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання
 • Прозорого та комплексного процесу приватизації

Реформа держпідприємств вже розпочата в Україні. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі створено цільову робочу групу. Концепція реформи була розроблена і представлена в ОЕСР і МВФ та була загалом схвалена.

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода
Реформа управління державною власністю та приватизація:
 • Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 • Передача ФДМУ повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу;
 • Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу;
 • Здійснення продажу інвестиційно привабливих об’єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об’єктів до продажу у відповідності з кращими міжнародними практиками;
 • Розмежування функцій формування та реалізації державної політики з функцією управління об’єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств та відомств). Передача функцій з управління об’єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від ЦОВВ із запровадженням холдингового управління;
 • Запровадження інституту незалежних директорів;
 • Обов’язкова корпоратизація усіх державних підприємств, крім казенних підприємств;
 • Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна України на офіційному порталі усіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов’язань за всіма об’єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації.
Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ:
 • Реформа сільського господарства;
 • Реформа енергетики та енергонезалежність;
 • Інфраструктура та транспорт;
Програма діяльності КМУ
Нова політика управління державною власністю:
 • Впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях:
  • Запровадження ефективного управління об’єктами державної власності;
  • Залучення міжнародних компаній до проведення аудиту ключових державних підприємств;
 • Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов:
  • Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об’єктів);
  • Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації;
  • Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах;
  • Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації.
 • Зміна системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління;

Більше...

Реформа у ключових документах

Створено Документ
04.12.2015 998.12 КБ Реформа управління державною власністю, презентація
04.12.2015 13.44 МБ Маркетингові матеріали по держпідприємствам, що включені до списку на приватизацію у 2015 році
04.12.2015 2.45 МБ Аналітичний огляд 100 найбільших державних підприємств, результати 1 кварталу 2015
04.12.2015 8.3 МБ Аналітичний огляд 100 найбільших державних підприємств, 2013 – 9 місяців 2014
04.12.2015 1.52 МБ Державні підприємства України. Поточний стан. Інфографіка.
04.12.2015 167.25 КБ Ринкова та неринкова діяльність держпідприємств. Інфографіка.
04.12.2015 643.04 КБ Структура активів державних підприємств. Інфографіка.
04.12.2015 198.98 КБ Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки
04.12.2015 736.48 КБ Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів підприємствами державного сектору
04.12.2015 101.85 КБ Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки
04.12.2015 208.08 КБ Наказ про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання держсектору
04.12.2015 60.69 КБ Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки”
Досягти ефективної діяльності держпідприємств шляхом покращення бюджетного нагляду, політики власності Уряду щодо держпідприємств та розвитку інших державних активів, посилення ролі корпоративного управління держпідприємств, завершення реструктуризації та реорганізації держпідприємств, впровадження прозорого процесу приватизаціїПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ
Сектор держпідприємств прозорий, а стандарти розкриття звітності вдосконалені
Принципи прозорості та стандарти розкриття інформації розроблені та прийняті
Обов'язковий зовнішній аудит впроваджено
Вимоги щодо обов'язкової звітності сектору держпідприємств виконуються
Веб-сторінка щодо діяльності сектору держпідприємств розроблена
ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ ТА СТАНДАРТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стратегічні цілі та принципи управління держпідприємствами, короткострокові та довгострокові цілі та основні принципи корпоративного управління розроблені за принципами методологічних рекомендацій ОЕСР та найкращих іноземних практик
Закон про корпоративне управління та механізми призначення незалежних членів рад прийняті
Наглядові ради на унітарних держлідприємствах створені
Кодекс корпоративного управління виконується
Процес корпоратизаціі держпідприємств запущений
Стандарти стратегічного планування вдосконалені
Чіткі цілі діяльності держпідприємств встановлені
Система управління некомерційною діяльністю держпідприємств впроваджена
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИНАГОРОДА КЕРІВНИКІВ
Керівники держпідприємств призначаються згідно з прозорою процедурою , а умовою їх контрактів є справедлива винагорода, що сприятиме уникненню розкрадання та задовольнить інтереси власника та керівника
Процедура призначення керівників та членів рад виконується
Політика винагороди керівників та членів рад впроваджена
Відбір директорату та процедура винагороди втілена
ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
Прозорість та достовірність процесу приватизації підвищена. Портфель держпідприємств реструктуризований
Список об'єктів на приватизацію та зміни до Закону про приватизацію, що дозволять залучати радників до процесу приватизації схвалені
Реструктуризація неприбуткових та неперспективних ДП проведена
Усі збиткові держлідприємства, що не мають перспективи розвитку ліквідовані
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
17
14.12.2015
Рекомендувати Верховній Раді України та Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики сприяти пришвидшенню прийняття рішень, спрямованих на розблокування процесу приватизації, зокрема прискоренню розгляду та схвалення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (реєстраційний № 2319а).
31.12.2015
Голова ВРУ Гройсман В.

21.12.2015 р. н.д. до ВРУ внесено альтернативний проект № 2319а-д, який підтримано Урядом, ухвалено ВРУ 16.02.2016 та підписано Главою держави 04.03.2015 року.

17
14.12.2015
Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України вжити заходів з метою забезпечення якнайшвидшого визначення оптимального переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема шляхом доопрацювання та сприяння прискоренню розгляду і схвалення проекту Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об’єктів, що виключаються з такого переліку" (реєстраційний № 1567), передбачивши при визначенні згаданого переліку віднесення до таких об'єктів ДП "Укрхімтрансаміак" і ПАТ "Українська залізниця".
15.01.2016
Прем'єр-міністр-України А.П.Яценюк

05.05.2016 року в ВРУ зареєстровано законопроект № 4594 "Про внесення змін до ЗУ "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ПАТ "Укрзалізниця"), автором якого є новопризначений Уряд. 02.06.2016 відповідний Закон ухвалено в цілому.

4
30.03.2015
Розпочати прозорий процес приватизації шляхом ухвалення проекту Закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Врахування зауважень усіх фракцій Коаліції щодо виключення певних об’єктів з переліку тих, що підлягатимуть приватизації згідно із проектом закону.
30.04.2015
Фракції коаліції

На засіданні НРР від 29.08.2016 було порушено питання щодо необхідності прийняття законопроектів (проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо деяких об'єктів сільськогосподарської та транспортної галузей" (реєстр. № 4536) і «Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення підприємств паливно-енергетичного комплексу з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані» (реєстр. № 4799) та рекомендовано Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого їх розгляду. Моніторинг стану виконання вказаного рішення здійснюватиметься в рамках протоколу від 29.08.16

2, друга частина
17.02.2015
Ухвалення стратегії реструктуризації сектору державних підприємств
31.05.2015
МЕРТ, Мінфін

Стратегія затверджена у 2015 році

2, друга частина
17.02.2015
Розробка законопроекту щодо “очищення” керівного складу державних підприємств та встановлення номінаційних вимог до кандидатів на такі посади.
МЕРТ, АПУ

Порядок конкурсного відбору керівників ДП (постанова КМУ №777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки") змінено в липні 2015р. На даний момент призначено 3 керівника за результатами конкурсу (ПАТ "Укргазбанк", "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта"). В вересні-жовтні планується завершення 10 конкурсів відбору на керівників ключових ДП.

2, друга частина
17.02.2015
Зняття обмежень щодо максимального рівня заробітної плати керівників державних підприємств.
МЕРТ

Зміни до віlповідної постанови КМУ були прийняті

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Реформа управління державною власністю та приватизація.
-
A.VII.2.8
Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
-
A.VII.2.8.1
Передача Фонду державного майна України повноважень із підготовки об'єктів до продажу.
-
A.VII.2.8.2
Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу.
-
A.VII.2.8.3
Здійснення продажу інвестиційно привабливих об’єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об’єктів до продажу відповідно до кращих міжнародних практик.
-
A.VII.2.8.4
Розмежування функцій формування та реалізації державної політики та функцій управління об’єктами державної власності (крім тих, що забезпечують виконання функцій міністерств та відомств). Передача функцій з управління об’єктами державної власності (крім тих, що забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від центральних органів виконавчої влади із запровадженням холдингового управління.
-
A.VII.2.8.5
Запровадження інституту незалежних директорів.
-
A.VII.2.8.6
Обов’язкова корпоратизація всіх державних підприємств, крім казенних.
-
A.VII.2.8.7
Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна України на своєму офіційному порталі всіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов’язань за всіма об’єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації.
-
A.VII.2.8.8
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Нова політика управління державною власністю.
-
5
Впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях.
-
5
Запровадження ефективного управління об’єктами державної власності.
31.12.2015
5
Залучення міжнародних аудиторських компаній до аудиту ключових державних компаній.
Постійно
5
Усунення посадових осіб державних органів від управління державними компаніями.
31.12.2015
5
Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов.
-
5
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об’єктів).
31.03.2015
5
Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації.
31.12.2015
5
Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах.
31.12.2017
5
Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації.
31.12.2015
5
Зміна системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління.
31.12.2017
5
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Оцінка фіскального ризику. Міністерство економіки спільно з Міністерством фінансів до кінця квітня підготують огляд фіскальних ризиків, пов’язаних із державними підприємствами, який включатиме перелік підприємств, які представляють найбільші фіскальні ризики та визначення топ-30 ДП, що мають найбільші фіскальні ризики, оцінку розміру і ймовірності реалізації цих ризиків і пропоновані пом'якшувальні заходи. Буде також розроблена і впроваджена система моніторингу і звітності (структурний маяк).
30.04.2015
II.E.36.a.
Нагляд. До кінця лютого ми призначимо в Міністерстві економіки підрозділ, відповідальний за (a) підготовку стратегії реформи (b) підготовку переліку державних підприємств і розробку та впровадження системи управління фіскальним ризиком. Ми забезпечимо достатні ресурси для належного функціонування цього підрозділу.
28.02.2015
II.E.36.b.
Стратегія реформи. Уряд, консультуючись з МВФ та Світовим банком, до кінця березня 2015 року затвердить стратегію реформ сектору державних підприємств. Стратегія міститиме конкретні строки здійснення заходів, необхідних для вдосконалення бюджетного нагляду, розробки і реалізації всеосяжної політики власності, посилення корпоративного управління, визначення пріоритетних підприємств для проведення реструктуризації, внесення пропозицій щодо конкретних заходів з реструктуризації великих державних підприємств, що вимагають такого втручання, і внесення пропозицій щодо прозорої приватизації визначених активів в середньостроковій перспективi. В стратегії також розглядатимуться варіанти вдосконалення управління іншими державними активами, наприклад, об’єктами нерухомості у власності центральних органів державної влади (структурний маяк). В ході розробки зазначеної стратегії реформи Міністерство економіки спільно з Міністерством фінансів та іншими галузевими міністерствами.
31.05.2015
II.E.36.c.
Корпоративне управління До кінця травня 2015.
31.05.2015
II.E.36.c.
Підготують перелік усіх законодавчих актів, що регулюють сектор державних підприємств і стосуються інституційних механізмів регуляторної і наглядової політики, політики власності.
31.05.2015
II.E.36.c.i.
Складуть план реформ для консолідації існуючої законодавчої бази і визначення бажаного варіанту розмежування регуляторної функції і функції власності уряду.
31.05.2015
II.E.36.c.ii
Сформулюють основні заходи, яких потрібно вжити для вдосконалення стандартів корпоративного управління окремими підприємствами шляхом впровадження міжнародних стандартів.
31.05.2015
II.E.36.c.ii.
Фінансова життєздатність.
-
II.E.36.c.
До кінця березня підготують перелік принаймні 50 найбільших (за розміром активів або збитків) державних підприємств, зазначивши їх (a) оборот, обсяг реалізації, розмір доходів, видатків, активів і зобов’язань, заборгованості, в тому числі по зарплаті, кількість працюючих, рівень середньої заробітної плати, (b) обсяг субсидій та інших трансфертів уряду, розмір дивідендів, сплачуваних до бюджету, суму наданих державних гарантій та інших умовних зобов’язань, а також (c) юридичний статус і функції, в тому числі корпоративний статус.
31.03.2015
II.E.36.c.i.
До кінця липня ми охопимо всі інші державні підприємства і розділимо їх на категорії комерційних і некомерційних підприємств і залежно від їх економічної ефективностi.
31.07.2015
II.E.36.c.ii.
Плани реструктуризації. До кінця квітня визначать наявні варіанти реструктуризації державних підприємств і розроблять попередній перелік з 30 ключових державних підприємств, на яких на пріоритетній основі може бути проведена реструктуризація.
30.05.2015
II.E.36.c.
Комунікація Розроблять стратегію комунікації пропозицій уряду стосовно реформування сектору державних підприємств.
-
II.E.36.c.
Перелік державного майна. Міністерство економіки у тісній співпраці з галузевими міністерствами і Фондом державного майна до кінця серпня підготує перелік об’єктів нерухомості у власності центральних органів державного управління.
31.08.2015
II.E.36.d.
Прозорість До кінця червня Міністерство економіки надасть пропозиції і розпочне реалізацію ключових політик прозорості, які слід впровадити з метою оприлюднення даних про вартість, доходність і розмір портфелю. Це включатиме(a) створення і управління державною базою даних, що містить історичну і поточну інформацію про фінансові показники 50 найбільших державних підприємств (b)підготовку і публікацію комплексного звіту про операційні та фінансові показники державних підприємств. Це створить основу для охоплення базою даних всіх державних підприємств і наступної публікації річних звітів про результати діяльності державних підприємств.
30.06.2015
II.E.36.e.
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зміцнення корпоративного управління, зокрема на державних підприємствах, включаючи реструктуризацію державних підприємств, зміцнення управління державною власністю і перегляд системи державних субсидій.
-
ІІІ.4

Степан Кубів

Сергій Гайда

Радник Міністра економічного розвитку та торгівлі

Сергій Гайда

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРПетро Совяк-КруковськийЦільова команда реформи управління державною власністю, Менеджер проектів
Член ЦКРАнна ЛободінаЦільова команда реформи управління державною власністю, Аналітик
Член ЦКРРоман ІльтьоЦільова команда реформи управління державною власністю, PR-координатор
Член ЦКРДмитро ПолянськийЦільова команда реформи управління державною власністю, Консультант з юридичних питань
Член ЦКРВікентій ЧеботарьовЦільова команда реформи управління державною власністю, Аналітик