Реформа сільського господарства

Реформа сільського господарства

Тарас Кутовий

Олег Проценко
e-mail: agroreforms.in.ua

Короткий опис реформи

Реформа у сільському господарстві України має на меті:

 • забезпечити продовольчу безпеку країни та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку;
 • утвердження лідерства на світовому ринку продовольства та сільського господарської продукції;
 • забезпечити прозорість та прогнозованість аграрної політики;

Реформа націлена забезпечити дотримання політики уряду за наступними принципами:

 • публічність та прозорість урядових рішень та державних програм;
 • європейська модель підтримки малих та середніх виробників;
 • дерегуляція та делегування повноважень;
 • ефективність управління державними активами;

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода

Реформа сільського господарства:

 • Земельна реформа;
 • Реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузь;
 • Сприяння міжнародній торгівлі;
 • Сталий розвиток сільських територій;
 • Реформування лісового господарства.
Програма діяльності КМУ

Нова продовольча політика:

 • Підготовка до проведення земельної реформи;
 • Удосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель;
 • Підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селі;
 • Утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки;
 • Продовольча безпека в особливий період та забезпечення проведення стабільної посівної кампанії;
 • Залучення кредитних ресурсів розміром до 1 млрд доларів США від міжнародних інституцій;
 • Створення ефективної системи корпоративного управління ПАТ "Державна продовольчо- зернова корпорація України" та ПАТ "Аграрний фонд".

Більше...

Реформа у ключових документах

Зростання конкурентоздатності аграрного сектору та розвиток галузі відповідно до кращих світових та європейських стандартівЧЕСНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
продукції аграрного сектору як для виробників так і покупців
Функціональна інфраструктура та умови для чесного ціноутворення включаючи створення умов для товарних бірж
Заміна діючих та розробка нових механізмів / ефективного держрегулювання ціноутворення на аграрну продукцію
ПРОДУКТИВНІСТЬ
через ефективне використання ресурсів та впровадження кращих практик
Створення прийнятного регулювання для виробників аграрної продукції
Запровадження міжнародних практик та механізмів, таких як аграрні розписки та аграрне страхування
Доступ до ресурсів та досвіду через МВФ, Світовий Банк, ЄБРР, ЄІБ та інші інституції
Лібералізація ринку землі
Зростання ЕКСПОРТУ
Сприяння просуванню місцевих виробників агропродукції на іноземних ринках
Гармонізція аграрного законодавства у галузі регулювання якості продуктів відповідно до європейських стандартів
Створення інфраструктури для перевезення та зберігання продукції
Зростання ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ в аграрній продукції
Підвищення рівня якості виготовлення продукції
Створення нових сегментів аграрної продукції з вищою доданою вартістю
Модернізація та впровадження інновацій
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
13
19.10.2015
Опрацювати та надати секретаріату НРР пропозиції щодо проекту «Єдиної комплексної стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій до 2020 року»
30.10.2015
Члени НРР

4
30.03.2015
Проведення окремого обговорення щодо питання ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні з представниками усіх фракцій Коаліції та прийняття політичного рішення за результатом обговорення.
13.04.2015
Мінагро, Фракції коаліції

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Земельна реформа.
-
A.XI.1
Завершення, до 1 січня 2016 року, інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності.
01.01.2016
A.XI.1.1
Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності.
31.03.2015
A.XI.1.2
Виключення із законодавства України норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності на неконкурентних засадах.
30.06.2015
A.XI.1.3
Удосконалення орендних відносин шляхом.
-
A.XI.1.4
Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря.
-
A.XI.1.4.1
Спрощення процедур реєстрації прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема, шляхом стимулювання нотаріального посвідчення сторонами договорів оренди землі.
-
A.XI.1.4.2
Посилення відповідальності сторін договору оренди землі за невиконання умов договору.
-
A.XI.1.4.3
Законодавчого закріплення мінімального строку договору оренди земель сільськогосподарського призначення, стимулювання середньострокових та довгострокових орендних відносин.
-
A.XI.1.4.4
Проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, а також подальше її проведення не рідше одного разу на 10 років.
31.12.2015
A.XI.1.4.5
Встановлення обов’язковості сплати орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій формі.
-
A.XI.1.4.6
Визначення правового статусу і врегулювання порядку розпорядження землями колективної власності та від умерлої спадщини.
-
A.XI.1.4.7
Запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення, передбачивши можливість продажу прав оренди та їх заставу.
30.06.2015
A.XI.1.5
Створення сприятливого регуляторного середовища для відновлення площ зрошуваних земель, зокрема шляхом запровадження поняття «єдиний зрошуваний земельний масив», чітке законодавче закріплення прав власності та користування зрошуваними системами.
30.09.2015
A.XI.1.6
Реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузь.
-
A.XI.2
Збереження до 1 січня 2018 року чинної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, визначеної Податковим кодексом України, і відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції.
01.01.2018
A.XI.2.1
До 1 червня 2017 року розроблення нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва.
01.06.2017
A.XI.2.1
Вдосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, забезпечення її прозорості (менша кількість програм, чітке і недвозначне формулювання вимог до заявників).
30.06.2015
A.XI.2.2
Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської продукції, здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі.
01.01.2016
A.XI.2.3
Забезпечення законодавчого врегулювання та практичне запровадження фінансових інструментів на ринках сільськогосподарської продукції (аграрні розписки, ф’ючерсні і форвардні контракти, у тому числі укладені на світових товарних та фондових біржах).
31.03.2015
A.XI.2.4
Залучення в організований аграрний ринок малих та самозайнятих форм господарювання (особистих селянських господарств) за умови дотримання такими господарствами законодавчо встановлених вимог щодо якості та безпечності харчової продукції. Законодавче закріплення сімейного типу господарювання (сімейних фермерських господарств) з наданням таким господарствам статусу сільськогосподарських товаровиробників. Розвиток дрібних та сімейних фермерських господарств на засадах їх кооперації та об’єднання.
31.12.2015
A.XI.2.5
Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам’яток культури.
-
A.XI.2.6
Сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та держав –стратегічних партнерів України (Європейський Союз, США, Китай) для реалізації проектів в агропромисловому комплексI.
-
A.XI.2.7
Продовження дерегуляції підприємницької діяльності в галузі.
-
A.XI.2.8
Удосконалення процедур отримання сільськогосподарськими підприємствами дозволів на водокористування, екологічних вимог до споруджуваних об’єктів тваринництва, лібералізація карантинного та фітосанітарного регулювання.
-
A.XI.2.8.1
Спрощення процедури використання земель сільськогосподарського призначення для будівництва господарських будівель сільськогосподарського призначення.
-
A.XI.2.8.2
Делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям та органам місцевого самоврядування. Формування конкурентних ринків послуг, зокрема з сертифікації та проведення лабораторних досліджень.
30.06.2015
A.XI.2.8.3
Розроблення Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі з метою підвищення її ефективності, що передбачатиме, зокрема, збереження державного фінансування фундаментальних наукових досліджень і досліджень у сфері збереження навколишнього природного середовища, скорочення державного фінансування прикладних досліджень, приватизацію (із паюванням земель між працівниками та жителями прилеглих сільських населених пунктів) та ліквідацію неефективних підприємств, установ та організацій Національної академії аграрних наук України.
31.12.2015
A.XI.2.9
Сприяння міжнародній торгівлі.
-
A.XI.3
Перехід від обмежень експорту до формування державного мобілізаційного продовольчого резерву для забезпечення національної безпеки.
30.06.2015
A.XI.3.1
Зменшення витрат, пов’язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції, зокрема, скасування надмірних процедур обов’язкової реєстрації, сертифікації та надання дозвільних документів (карантинних та ветеринарних сертифікатів),скорочення часу та витрат, пов’язаних із здійсненням встановлених процедур оцінки відповідності вимогам щодо безпеки споживання та фітосанітарним вимогам.
31.03.2015
A.XI.3.2
Гармонізація вітчизняного законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавством ЄС.
30.06.2015
A.XI.3.3
Формування законодавчої бази для розвитку інфраструктури аграрного ринку.
-
A.XI.3.4
Сприяння просуванню вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на зовнішні ринки збуту, зокрема, їх участі у міжнародних виставках.
-
A.XI.3.5
Сталий розвиток сільських територій.
-
A.XI.4
Розроблення Концепції розвитку сільських територій, що передбачатиме, зокрема, стимулювання підприємницької активності, диверсифікацію зайнятості сільського населення (зелений (сільський) туризм, промисли і ремесла, послуги), механізми впливу громадського самоуправління та регіонального саморегулювання на соціально-економічні складові життєдіяльності громад і територій.
31.03.2015
A.XI.4.1
Законодавче забезпечення збільшення рівня фінансування місцевих бюджетів, зокрема, шляхом сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем здійснення підприємницької діяльності (розташування земельної ділянки), укладання соціальних угод між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування для фінансування розвитку сільської місцевості, передбачення відповідних коштів у складі фіксованого сільськогосподарського податку.
30.09.2015
A.XI.4.2
Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».
-
A.XI.4.3
Удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері володіння, розпорядження та використання земельних, лісових, водних та інших природних ресурсів, з метою посилення захисту суспільних інтересів і забезпечення місцевим громадам доступу до них як до активів локального розвитку.
30.09.2015
A.XI.4.4
Гармонізація вітчизняного законодавства із законодавством ЄС щодо забезпечення та стимулювання раціонального використання природних ресурсів, у тому числі земель сільськогосподарського призначення, зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє природне середовище.
30.06.2015
A.XI.4.5
Реформування лісового господарства.
-
A.XI.5
Розділення функцій держави у сфері лісового господарства функції формування державної політики та контрольні і господарські функції виконуватимуться різними органами влади.
30.09.2015
A.XI.5.1
Створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури, використавши досвід Польщі, Латвії та інших країн з успішним функціонуванням державних лісогосподарських підприємств.
31.03.2016
A.XI.5.2
Розгляд питання доцільності запровадження експортного мита на необроблену деревину, вироблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловості.
30.06.2015
A.XI.5.3
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Підготовка до проведення земельної реформи.
-
6
Інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності.
-
6
Удосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель.
-
6
Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" щодо довгострокової оренди.
31.12.2015
6
Формування бази даних Державного земельного кадастру.
31.12.2018
6
Підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селі.
-
6
Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про локальні аграрні ринки".
31.12.2015
6
Прийняття і виконання програми мікрокредитування малих сільських господарств.
31.12.2016
6
Утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.
-
6
Створення та просування бренду "Продукт України".
31.12.2015
6
Розвиток портової та залізничної інфраструктури для нарощування експорту.
31.12.2019
6
Використання аграрних квот на ринки держав - членів ЄС та збільшення їх обсягів.
Постійно
6
Продовольча безпека в особливий період та забезпечення проведення стабільної посівної кампанії.
-
6
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державний матеріальний резерв".
31.12.2015
6
Зміна ролі Аграрного фонду шляхом розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".
31.12.2015
6
Залучення кредитних ресурсів розміром до 1 млрд доларів США від міжнародних інституцій.
31.12.2015
6
Створення ефективної системи корпоративного управління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПАТ "Аграрний фонд".
-
6
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Розробки та імплементації нового Плану Дій метою якого є наближення сектору до політик та законодавства ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості.
-
ІІІ.7.12
Сприяння розвитку відкритого і транспарентного ринку земель сільськогосподарського призначення з метою підвищення продуктивності та стабільності у інвестиційному середовищі.
-
ІІІ.7.12
Розширення співробітництва з питань наукових досліджень та обміну найкращими практиками використання біотехнологій у сільському господарстві.
-
ІІІ.7.12
Навчання центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо нових моделей політик розвитку сільської місцевості з метою подальшого впровадження програм для сільських громад.
-
ІІІ.7.12
Обміну найкращими практиками щодо відновлення та збереження природних ресурсів з метою забезпечення ефективного, сталого та високоякісного сільськогосподарського виробництва.
-
ІІІ.7.12
Обміну найкращими практиками щодо сталого сільськогосподарського виробництва відновлювальних енергетичних ресурсів та їх використання, у тому числі у сільському господарстві.
-
ІІІ.7.12
Вивчення досвіду ЄС щодо переходу до забезпечення прямої підтримки виробників сільськогосподарської продукції.
-
ІІІ.7.12
Покращення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, в тому числі шляхом співробітництва щодо впровадження схем якостi.
-
ІІІ.7.12
Посилити співробітництво та спільно працювати у напрямі сталого рибальства в Чорному морі як у двосторонніх, так і в багатосторонніх рамках на основі екосистемного підходу до управління рибальством.
-
ІІІ.7.13

Тарас Кутовий

Міністр аграрної політики та продовольства України

Тарас Кутовий

Міністр аграрної політики та продовольства України

Проценко Олег Вікторович

Радник Міністра аграрної політики та продовольства України

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРКраснопольський Ярослав Васильовичперший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Член ЦКРРутицька Владислава Валеріївназаступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Член ЦКРЛапа Володимир ІвановичГолова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Член ЦКРКовалів Ярема БогдановичГолова Державного агентства рибного господарства України (за згодою)
Член ЦКРКовальчук Олександр ПетровичГолова Державного агентства лісових ресурсів України
Член ЦКРВержиховський Олександр Мар’яновичзаступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
Член ЦКРГребенюк Інна Ігорівназаступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Член ЦКРКовальова Олена Вікторівназаступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Член ЦКРКудінов Володимир Олексійовичдиректор Департаменту з управління державною власністю
Член ЦКРТопчій Володимир Миколайовичдиректор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК
Член ЦКРКваша Микола МихайловичДиректор Департаменту тваринництва
Член ЦКРРомановський Олександр ВолодимировичДиректор Департаменту міжнародного співробітництва
Член ЦКРПажитнова Тетяна ПетрівнаДиректор Департаменту роботи з персоналом
Член ЦКРШульмейстер Дмитро Юрійовичдиректор Департаменту продовольства
Член ЦКРГнутова Ірина ОлегівнаНачальник відділу кадрового забезпечення АПК та оформлення нагород Департаменту роботи з персоналом
Член ЦКРЗубрицький Олексій ЛеонідовичРадник Міністра аграрної політики та продовольства України

Положення про ЦКР

1. Положення про робочу групу з питань впровадження реформи сільського господарства