Реформа освіти

Реформа освіти

Гриневич Лілія Михайлівна

Олена Заплотинська
e-mail: educationreforms.in.ua

Короткий опис реформи

Реформа спрямована на системну трансформацію сектору, головна мета якої —  висока якість освіти.

Освіта має перетворитися на інноваційне середовище, в якому учні й студенти отримують навички і вміння самостійно здобувати та застосовувати знання в практичній діяльності. Освіта має продукувати індивідів, здатних забезпечити прискорене економічне зростання і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на європейському і світових ринках праці.

Серед основних напрямків реформ у освіті:

 Вища освіта

 • надання університетам академічної, організаційної та фінансової автономії, водночас підвищивши вимоги до результатів діяльності закладів вищої освіти,  прозорості прийняття ними рішень та  використання коштів;
 • створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти;
 • зміна системи бюджетного фінансування вищої освіти на основі конкурсного підходу та об’єктивної системи оцінювання якості діяльності униіверситетів;
 • створення належного зв’язку між ринком праці та системою вищої освіти;
 • стимулювання інтеграції університетів і наукових установ шляхом фінансування спільних проектів.

Професійна освіта

 • створення обласних рад стейкхолдерів (представники місцевої влади, працедавців, навчальних закладів) задля визначення стратегії розвитку професійної освіти регіону;
 • створення закладів нового типу – регіональних центрів професійної підготовки, що сприятиме укрупненню мережі закладів.

Загальна середня освіта

 • структурна реформа школи – запровадження 12-річної загальної освіти з профільною старшою школою (10-12 класи);
 • комплексне оновлення навчальних програм та підручників;
 • розмежування фукцій контролю якості та забезпечення освіти в системі управління освітою;
 • оптимізація мережі навчальних закладів.

Дошкільна освіта:

 •  Забезпечення доступу до дошкільної освіти за місцем проживання дитини
 • створення інфраструктури дошкільної освіти через забезпечення рівних умов діяльності дошкільних закладів закладів різних типів та форм власності.

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода
Соціально-гуманітарна реформа:
 • Якісна освіта і справедливий доступ до неї;
 • Сучасна наука та інновації;
 • Культурний простір, інформаційна політика та національна пам’ять.

Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ:

 • Реформа системи національної безпеки та оборони 
 • Реформа системи органів правопорядку; 
 • Реформа системи охорони здоров’я; 
 • Забезпечення прискореного економічного розвитку;
 • Децентралізація;
Програма діяльності КМУ
Нова соціальна політика:

Підвищення якості освіти:

 • Встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів;
 • Створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти;
 • Забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів;
 • Забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці;
 • Реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами;
 • Інтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основі.

Більше...

Реформа у ключових документах

Створено Документ
28.09.2015 637.52 КБ Концепція розвитку освіти
28.09.2015 1.35 МБ Реформування вищої освіти
Якісна освіта, яка готує критично і творчо мислячих, суспільно активних громадян, здатних до самореалізації та забезпечення культурного розвитку й стійкого економічного зростання країни в умовах глобальної конкуренціїЯкісний сучасний зміст та методики навчання
Здійснено системне оновлення змісту освіти
Забезпечено відповідність навчальних програм потребам ринку та наукових досягнень
Забезпечено академічну автономію навчальних закладів
Рівний доступ до якісної освіти
Забезпечено ефективну мережу та достатню інфраструктуру навчальних закладів усіх рівнів
Забезпечено доступність освіти (фізична доступність, адаптований зміст, методики та середовище)
Ефективна система управління та раціональне використання коштів
Забезпечена фінансова та організаційна автономія навчальних закладів
Розмежовано повноваження забезпечення та контролю в освіті, забезпечено дієвий механізм громадського впливу на освіту
Організовано прозору та раціональну систему розподілу фінансування
Кваліфіковані та вмотивовані на якісну працю вчителі/викладачі
Забезпечено якісні зміни у підготовці педагогів
Демонополізовано систему підвищення кваліфікації педагогів
Сформована нова генерація академічного персоналу
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
12
05.10.2015
Провести громадські обговорення реформ освіти та науки із залученням всіх зацікавлених сторін
30.11.2015
Міністерство освіти та науки України

Наразі на сайті МОН розміщено Дорожню карту освітньої реформи, що була розроблена Стратегічною дорадчою групою "Освіта" при МІністерстві освіти і науки . 29.10 відбулось експертне обговорення Дорожньої карти у Львові. На початку листопада такі обговорення будуть проведені у Харкові та Києві. Міносвіти надає грунтовну інформацію про проведену роботу (лист від 29.12.2015 № 1/10-4419).

12
05.10.2015
Опрацювати та надати секретаріату НРР пропозиції проекту навчання державних службовців у кращих світових навчальних закладах за грантові кошти
30.12.2015
Національне агентство з питань державної служби

Нацдержслужба інформує про надсилання пропозицій Секретаріату НРР 29.12.2015 р лист № 7133/70-15.

12
05.10.2015
Визначити день розгляду законопроектів з реформи освіти та науки у Верховній Раді України
16.11.2015
Верховна Рада України

26 листопада визначено днем освіти у ВРУ.

12
05.10.2015
Врахувати у бюджеті на 2016 рік: митні пільги для ВНЗ, евакуйованих з окупованих територій (№2813); пільги з оренди для недержавних садочків (№1327); фінансування оборонних наукових розробок (№2188а)
30.10.2015
Міністерство фінансів України

Ситуація з нормативними актами наступна: 2188а - немає висновку науково-експертного, тому не розглядався ще на бюджетному комітеті. 1327 - у квітні прийнятий у першому читанні. 2813 - мав розгяладатися 26 листопада. Попередньо перенесений розгляд на 10 грудня. Рішення зняти з контролю, осікльки питання пільг повинно узгоджуватися з загальною концепцією податкової реформи.

12
05.10.2015
Створити міжвідомчу робочу групу з розробки освітніх стандартів на основі професійних
Міністерство освіти та науки України

Міносвіти інформує про недоцільність створення такої групи, оскільки цією роботою займається Науково-методична рада, утворена наказом від 11.09.2015 №922

12
05.10.2015
Рекомендувати підтримати проект закону №2244а «Про наукову та науково-технічну діяльність»
01.12.2015
Фракції коаліції Верховної Ради України

Проект Закону  №2244а "Про наукову та науково-технічну діяльність" прийнятий 26.11. та підписано Президентом України 25.12.2015

12
05.10.2015
Забезпечити невідкладний розгляд проекту закону «Про професійну освіту»
01.12.2015
Верховна Рада України

Проект Закону України про професійну освіту (реєстр. № 3231) 14.04.2016 відкликано у зв'язу зі зміною Уряду. Надіслано лист Голові ВРУ В.Гройсману 29.12.15 № 2015-12/324 з таблицею рішень НРР, які мають бути реалізовані ВРУ та проханням систематично інформувати про їх виконання двічі на місяць.

12
05.10.2015
Розробити та прийняти поправки до кодексу законів про працю щодо переведення на контракт вчителів пенсійного віку
01.01.2016
Міністерство праці та соціальної політики України, фракції коаліції Верховної Ради України

Поява інформації у пресі викликала хвилю обурення профспілок. Мінсоц: Згідно із частиною 3 статті 54 ЗУ "Про освіту" педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, у тому числі за контрактом. Оскільки ЗУ "Про освіту" поширено сферу застосування контракту на педагогічніх працівників, закрема вчителів, то вирішення питання про переведення на контрокт вчителів пенсійного віку не потребує внесення змін до КЗпП.

12
05.10.2015
Забезпечити фінансування участі України у дослідженні PISA у 2018 році (180 тис. євро на 4 роки)
01.11 2015
Міністерство фінансів України

МОН звернувся до Мініфіну з офіційним запитом. Mінфін підтвердив фінансування.

12
05.10.2015
Затвердити нові санітарні правила та норми для дошкільних начальних закладів
01.11 2015
Міністерство охорони здоров’я України

МОЗ затверджено наказ 24.03.2016 за № 234, який зареєстровано в Мінюсті 14.04.2016 р. "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

12
05.10.2015
Забезпечити можливість закупівлі Українським центром оцінювання якості освіти програмного забезпечення та оновлення ІТ-інфраструктури для проведення зовнішнього незалежного тестування у 2016 р за прискореною процедурою (розробити та підтримати зміни до Закону «Про здійснення державних закупівель» для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році)
01.11 2015
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти

Закупівлі відбуваються

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Якісна освіта. Сучасна наука та інновації.
31.12.2015
A.XV.2
Якісна освіта і справедливий доступ до неї.
31.12.2015
A.XV.2.1
Ухвалення нового Закону «Про освіту» з метою підвищення якості української освіти та забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти кожної дитини, незалежно від фізичних можливостей, соціального статусу та місця проживання родини.
31.12.2015
A.XV.2.1.1
В умовах ощадливого використання бюджетних коштів – недопущення зменшення рівня оплати праці педагогічних працівників. Зміна системи оплати праці педагогів із поступовим запровадженням стимулюючих доплат і кар’єрного просування для вчителів, які підтвердили свій професійний рівень під час незалежної атестації.
31.12.2015
A.XV.2.1.2
Децентралізація управління освітою. Поширення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти на різних рівнях освіти. Запровадження державно-приватного партнерства для розвитку навчальних закладів різних організаційно-правових форм.
31.12.2015
A.XV.2.1.3
Переорієнтація освіти на формування необхідних для життя ключових компетентностей, для цього – оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 12-річного терміну здобуття середньої освіти з реалізацією профільного навчання. Підвищення рівня вивчення англійської мови на всіх рівнях освіти. Участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.
31.12.2015
A.XV.2.1.4
Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема через доступ до послуг піклування, родинного виховання, розширення спроможності дитячих садків всіх форм власності, доступності їх послуг.
31.12.2015
A.XV.2.1.5
Створення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом у рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Запровадження здоров'язберігаючих технологій в освіті.
31.12.2015
A.XV.2.1.6
Поступове охоплення широкосмуговим Інтернетом усіх навчальних закладів України. Створення на базі сільських шкіл соціально-культурних центрів місцевих громад.
31.12.2015
A.XV.2.1.7
Утвердження на основі Закону України «Про вищу освіту» реальної університетської автономії, підзвітності за результати роботи, розвиток наукових досліджень, забезпечення справедливого прозорого вступу та викорінення хабарництва у вищих навчальних закладах. Внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині забезпечення автономних прав ВНЗ на використання зароблених ними коштів та грантів. Запровадження принципу «гроші ходять за студентом», зокрема при розподілі державного замовлення. Удосконалення мережі вищих навчальних закладів.
31.12.2015
A.XV.2.1.8
Розвиток професійної освіти. Залучення роботодавців до всіх ланок організації освітнього процесу. Ухвалення закону про професійну освіту. Розроблення Національної системи кваліфікацій. Підтримка освіти дорослих для розширення життєвих можливостей громадян та підвищення їх мобільності на ринку праці.
31.12.2015
A.XV.2.1.9
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Підвищення якості освіти.
-
8
Реалізація Закону України "Про вищу освіту" шляхом.
-
8
Встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів.
-
8
Створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти.
-
8
Забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів.
-
8
Забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці.
-
8
Реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами шляхом.
-
8
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Законів України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту".
30.06.2015
8
Інтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основі шляхом.
-
8
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
30.06.2015
8
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Освіта. Ми продовжуватимемо реформи у секторі освіти, розпочаті у 2014 році, маючи на меті поліпшення якості та ефективності видатків на освіту. У центрі реформ буде.
31.12.2016
II.C.24.d.
Раціоналізація та скорочення кількості вищих навчальних закладів з 802 до 317.
31.12.2016
II.C.24.d.i.
Оптимізація мережі професійних учбових закладів.
31.12.2016
II.C.24.d.ii.
Оптимізація системи загальноосвітніх середніх шкіл із скороченням кількості шкіл на 5відсотків за рахунок об’єднання малокомплектних шкіл і відповідного скорочення кількості працівників.
31.12.2016
II.C.24.d.iii.
Скорочення державного замовлення на підготовку спеціалістів в залежності від потреб економіки і демографічних тенденцій. Ці реформи дадуть змогу скоротити видатки щонайменше на 300 млн.грн. у 2015 році і на подальший період.
31.12.2015
II.C.24.d.iv.
Для цього до кінця травня 2015 року ми подамо до Верховної Ради законопроект, маючи на меті прийняти всі необхідні законодавчі акти до початку наступного учбового року (1 вересня 2015 року) і завершити всі реформи впродовж 2015-2016 рр.
31.05.2015
II.C.24.d.iv.
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Підтримці реформи і модернізації вищої освіти, зокрема через імплементацію нового Закону України «Про вищу освіту» з метою подальшої інтеграції до Європейського простору вищої освіти.
-
ІІІ.7.19
Проведенні спільної роботи та обмінів із забезпечення якості з метою просування імплементації критерію міжнародної оцінки та практик моніторингу розвитку автономії університетів та управління професіоналізацією вищої освіти.
-
ІІІ.7.19
Підвищенні обізнаності та сприяння участі України у програмах ЄС у сфері освіти з питань досліджень, підготовки та мобільності, таких як Erasmus+ та Marie Sklodowska Curie.
-
ІІІ.7.19
Роботі, направленій на взаємне визнання академічних та професійних кваліфікацій, дипломів та сертифікатів про освіту.
-
ІІІ.7.19
Проведенні спільної роботи та обмінів з метою запровадження в Україні Національних кваліфікаційних стандартів та їх подальше зближення з Європейськими кваліфікаційними стандартами.
-
ІІІ.7.19
Здійсненні спільної роботи та обмінів з метою підтримки України у приведенні її системи професійно-технічної освіти у відповідність до модернізації структур професійно-технічної освіти ЄС, як це передбачено Копенгагенським процесом, та через такі інструменти як Європейські кваліфікаційні стандарти (ЄКС), Європейська залікова система для закладів професійно-технічної освіти (ЄЗСЗПО) та Європейська система гарантування відповідності якості професійно-технічної освіти (ЄСГВПО).
-
ІІІ.7.19
Посиленні діалогу щодо систем загальної освіти, дистанційної освіти та навчання протягом життя.
-
ІІІ.7.19
Збільшенні міжнародних обмінів та співробітництва в сфері неформальної освіти для молоді та працівників, що взаємодіють з молоддю, з метою сприяння участі молоді у демократичному житті та ринку праці, потенціалу молодіжних організацій і діалогу з питань молодіжної політики, у т.ч. через програми ЄС у сфері молоді, такі як Erasmus+.
-
ІІІ.7.19

Гриневич Лілія Михайлівна

Міністр освіти і науки України

Склад цільової команди реформ