Реформа фінансового сектору

Реформа фінансового сектору

Валерія Гонтарева

Вікторія Страхова
e-mail: financereforms.in.ua

Короткий опис реформи

Фінансовий сектор – є одним із найважливіших ринкових сегментів взаємодії суб’єктів економіки, в результаті функціонування якого реалізовується механізм трансформації фінансових ресурсів в активно діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому розвитку економіки. У фінансовому секторі відбувається акумуляція та перерозподіл фінансових ресурсів на засадах збалансованості економічних інтересів між його учасниками з метою капіталізації фінансових ресурсів і формування доданої вартості в економіці.

Реформа фінансового сектору забезпечить умови ефективного функціонування та розвитку фінансового сектору на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. Це дасть можливість у подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у європейський фінансовий простір. Реалізація реформи фінансового сектору буде здійснюватись відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», тощо.

З метою досягнення мети та реалізації завдань Програми, а також, визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для забезпечення сталого економічного розвитку, будуть реалізовані програми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнародними фінансовими організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.

Мета Програми та принципи реформ

Етапи та складові реалізації програми

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода
Запровадження ефективного нагляду:
 • Посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, в тому числі шляхом передачі функцій щодо нагляду за бюро кредитних історій від Нацкомфінпослуг до Національного Банку України;
 • Гармонізація вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС та посилення контролю за виконанням пруденційних вимог з подальшим підвищенням надійності учасників фондового ринку;
 • Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність до директив ЄС;

Залучення інвестицій в надійні інструменти:

 • Лібералізація валютного регулювання та валютного контролю шляхом відміни застарілих регуляторних актів та зняття необґрунтованих обмежень щодо транскордонного руху капіталу, спрощення процедур для іноземних інвесторів щодо інвестування в Україні, репатріації доходів та для громадян України щодо інвестування за кордон;
 • Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття нового закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та щодо оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами;
 • Покращення корпоративного управління.

Розвиток інфраструктури фінансового сектору:

 • Створення сучасної біржової інфраструктури з залученням провідних іноземних біржових операторів та удосконалення розрахункової інфраструктури, що зменшить ризики учасників та дозволить сконцентрувати торги валютою, деривативами, акціями, облігаціями та іншими фінансовими інструментами на біржовому ринку;
 • Удосконалення законодавства щодо функціонування товарного біржового ринку з метою забезпечення прозорого ціноутворення та товарних біржах та побудови системи ефективного нагляду за ними;
 • Створення механізмів для забезпечення здешевлення фінансування капітальних інвестицій національних виробників.
Програма діяльності КМУ
Нова економічна політика:

Прийняття Міністерством фінансів України разом з Національним банком України нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення тіньового обігу готівки.

Дана політика взаємопов'язана із наступними розділами Програми КМУ:

Нова політика міжнародної допомоги:

Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Більше...

План графік реформи

Реформа у ключових документах

Фінансовий сектор:
•Повноцінно конкурентний
•Інвестиційно привабливий
•Інноваційний
•Відповідає стандартам ЄС
•Здатний забезпечувати сталий економічний розвиток
Фінансова стабільність та динамічний розвиток досягнуті
Запроваджені повноцінна конкуренція та вільний рух капіталу
Посилений макро- та мікро- пруденційний нагляд впроваджені
Корпоративне управління учасників фінансового сектору поліпшене
Запроваджені сучасні фінансові інструменти
Модернізована інфраструктура фінансового сектора
Забезпечений захист прав кредиторів
Інституційний потенціал регуляторів зміцнений
Забезпечені інституційната фінансова незалежність регуляторів; покращені внутрішній контроль та управління в регуляторах
Виконана трансформація регуляторів; функції розподілені; запроваджений нагляд на основі ризиків
Покращена координація між регуляторами, між регуляторами та учасниками ринку
Захист прав споживачів та інвесторів забезпечений
Рівень фінансової грамотності підвищений
Законодавство щодо захисту прав споживачів фінансових послуг відповідає стандартам ЄС
Створені нові інструменти захисту прав споживачів та інвесторів фінансового сектору
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
15
04.12.2015
Сприяти прискоренню розгляду та прийняття Верховною Радою України проектів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстраційний № 2413а) та Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстраційний № 2414а).
31.12.2015
Рекомендувати ВРУ й комітетам ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності та з питань податкової та митної політики

12.05.2016 року вказані проекти розглядалися ВРУ, але рішення не прийнято. 07.07.2016 року ухвалено в І читанні 2413а. Надіслано лист Голові ВРУ В.Гройсману 29.12.15 № 2015-12/324 з таблицею рішень НРР, які мають бути реалізовані ВРУ та проханням систематично інформувати про їх виконання двічі на місяць.

15
04.12.2015
Забезпечити доопрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зокрема, із врахуванням необхідності створення механізмів, спрямованих на забезпечення прозорості фінансування діяльності відповідної Національної комісії, у тому числі шляхом встановлення законом конкретного розміру ставок внесків на регулювання, та недоцільності справляння таких внесків з обсягу вчинених правочинів щодо цінних паперів з метою внесення його на розгляд Верховної Ради України Президентом України.
01.02.2016
Заступник Глави Адміністрації Президента України, Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України О.О.Данилюк; Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т.З.Хромаєв

Щодо внесення вказаного проекту ПУ до ВРУ - рішення не прийнято. Норми щодо інституційної спроможності НКЦПФР включені до тексту ПЗУ 3498 до другого читання. Експерти місії технічної допомоги МВФ, вивчивши поточний стан справ і проекти законодавчих ініціатив, підготовлені НКЦПФР, щодо врегулювання в законодавстві питань боротьби зі зловживаннями та розкриття інформації емітентами цінних паперів, зробили певні висновки та надали Комісії рекомендації щодо її повноважень (звіт оприлюднений 21.07.16).Норми законопроекту щодо фінансової незалежності змінені відповідно до рекомендацій Технічної місії МВФ (звіт опублікований в травні 2016 року) та опрацьовуються НКЦПФР разом з Міністерством фінансів.

6
15.05.2015
Підтримати пропозиції законодавчих змін НБУ згідно представленої програми розвитку фінансового ринку: • Розбудова інституційної спроможності НБУ (№2742, зареєстрований 27.04.2015 та №2743 зареєстрований 27.04.2015), • Про страхування (№1797-1, зареєстрований 06.02.2015), • Про впровадження накопичувальної недержавної пенсійної системи (№2767 зареєстрований 30.04.2015), • Про удосконалення процедур на ринку цінних паперів (№0956 зареєстрований 27.11.2014).
лідери фракцій Коаліції Верховна Рада України

законопроекти №№ 2742, 2743 ухвалені та у липні 2015 року підписані ПУ. Про страхування (№1797-1, зареєстрований 06.02.2015, 31.03.16 року ухвалено у І читаніі), законопроект № 2767 відкликано та внесено повторно за № 4608 від 06.05.16 (наразі опрацьовується в Комітеті). ПЗУ 0956 - опрацьовується в Комітеті - до другого читання підготовлена таблиця правок, яка суттєво змінює ПЗУ, розглядається варіант внесення нового ПЗУ, а щодо 0956 - пропонується зняття з розгляду - на заміну поданий ПЗУ 5068 та 5069, які опрацьовані з ЄБРР.Надіслано лист Голові ВРУ В.Гройсману 29.12.15 № 2015-12/324 з таблицею рішень НРР, які мають бути реалізовані ВРУ та проханням систематично інформувати про їх виконання двічі на місяць.

6
15.05.2015
Підготувати проекти законів у рамках затвердженої програми у напрямку розбудови інституційної спроможності регуляторів щодо консолідації функцій з регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг та у встановленому порядку подати їх на розгляд ВРУ.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Про консолідацію - внесений пакет законопроектів ПУ. Розроблені та подані до ВРУ Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг від 20.07.2015 № 2413а; Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг від 20.07.2015 № 2414а;

6
15.05.2015
Визначити представників фракцій Коаліції для вироблення спільної позиції по впровадженню реформи фінансового сектору.
23.06.2015
лідери фракцій Коаліції Верховна Рада України

2, друга частина
17.02.2015
Ухвалення в Парламенті змін до Закону "Про Національний банк України" з метою посилення автономії Національного банку
30.04.2015
НБУ, АПУ, Мінфін

ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України" від 18.06.15 № 541-VIIІ набув чинності 10.07.15 ЗУ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України" від 18.06.15 № 542-VIIІ набув чинності 10.07.15

2, друга частина
17.02.2015
Повідомлення банків про будь-які розбіжності у звітах про ризики, пов’язані з кредитуванням пов’язаних сторін.
31.07.2015
НБУ, Мінфін

заходи виконані відповідно до строків Меморандуму

2, друга частина
17.02.2015
Ухвалення закону, що посилюватиме положення цивільно-процесуального кодексу щодо порядку оплати за здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на банківські рахунки.
12/31/2015
Мінюст

(Лист Мінюсту від 01.02.2016 року). Законопроекти №3768, 3769 внесено до ВРУ Президентом України та визначено їх, як невідкладні. Ними передбачається внесення змін до Господарського та Цивільпроцесуального кодексів в частині накладення арешту на рахунки тощо. Вказане завдання моніториться в рамках ріщень НРР "Судова реформа" від 09.11.2015р.

2, друга частина
17.02.2015
Схвалення ВРУ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб)».
28.02.2015
НБУ, Мінфін

28.02.2015 Президентом внесено доопрацьований, з урахуванням рекомендацій СБ та МВФ законопроект на розгляд парламенту. 02.03.2015 вказаний законопроект ухвалено в цілому.

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Запровадження ефективного нагляду.
31.12.2015
A.X.1
Посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, у тому числі шляхом передачі функцій щодо нагляду за бюро кредитних історій від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Національного банку України.
-
A.X.1.1
Гармонізація вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС та посилення контролю за виконанням пруденційних вимог з подальшим підвищенням надійності учасників фондового ринку.
-
A.X.1.2
Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність з директивами ЄС.
-
A.X.1.3
Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, що дасть змогу створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизить вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку.
-
A.X.1.4
Усунення можливостей ухилення від оподаткування через фінансові інструменти шляхом запровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів, їх виявлення та ліквідації, а також посилення регулювання діяльності фінансових установ.
-
A.X.1.5
Приведення законодавства щодо процесів злиття і поглинання учасників фінансового ринку у відповідність з найкращими практиками Європейського Союзу, що дозволить прискорити процедури консолідації, спростити операційний та юридичний процеси консолідації і вирішити проблеми захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податків.
-
A.X.1.6
Забезпечення реалізації членства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Міжнародній організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та запровадження міжнародних стандартів і принципів у регулюванні українського фондового ринку.
-
A.X.1.7
Впровадження регуляторами фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі.
-
A.X.1.8
Залучення інвестицій у надійні інструменти.
-
A.X.2
Лібералізація валютного регулювання та валютного контролю шляхом скасування застарілих регуляторних актів та усунення необґрунтованих обмежень щодо транскордонного руху капіталу, спрощення процедур для іноземних інвесторів щодо інвестування в Україні, репатріації доходів та для громадян України – щодо інвестування за кордоном.
01.01.2016
A.X.2.1
Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами.
-
A.X.2.2
Покращення корпоративного управління шляхом.
-
A.X.2.3
Врегулювання питання участі в управлінні акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах у депозитарній системі.
-
A.X.2.3.1
Створення умов для консолідації контролюючим акціонером, якому належить більше 95% акцій публічного акціонерного товариства, всіх акцій такого товариства шляхом запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія щодо продажу йому акцій міноритаріями (squeeze-out).
-
A.X.2.3.2
Удосконалення захисту міноритарних акціонерів шляхом запровадження інституту похідного позову та встановлення заборони на участь у прийнятті рішень про вчинення правочинів, стосовно яких є заінтересованість акціонерів.
-
A.X.2.3.3
Забезпечення можливості визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами/учасниками шляхом укладання корпоративних угод.
-
A.X.2.3.4
Оптимізація механізму участі міноритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариством.
-
A.X.2.3.5
Удосконалення регулювання товариств з обмеженою відповідальністю, зокрема шляхом запровадження ефективних практик корпоративного управління, що застосовуються в акціонерних товариствах, та розширення диспозитивності регулювання відносин між учасниками.
-
A.X.2.3.6
Удосконалення механізмів запобігання рейдерству.
-
A.X.2.3.7
Розвиток інфраструктури фінансового сектору.
-
A.X.3
Створення сучасної біржової інфраструктури із залученням провідних іноземних біржових операторів та удосконалення розрахункової інфраструктури, що зменшить ризики учасників та дозволить сконцентрувати торги валютою, деривативами, акціями, облігаціями та іншими фінансовими інструментами на біржовому ринку.
-
A.X.3.1
Удосконалення законодавства щодо функціонування товарного біржового ринку з метою забезпечення прозорого ціноутворення на товарних біржах та побудови системи ефективного нагляду за ними.
-
A.X.3.2
Створення механізмів для забезпечення здешевлення фінансування капітальних інвестицій національних виробників.
-
A.X.3.3
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Прийняття Міністерством фінансів України разом з Національним банком України нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення тіньового обігу готівки.
31.03.2015
4
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Ми працюємо в напрямку забезпечення належного виявлення, моніторингу та, де це є застосовним, зменшення обсягів понадлімітних кредитів інсайдерам (пов'язаним особам). У зв'язку з цим, ми здійснимо наступні дії.
-
II.B.13.
Законодавство. Ми ухвалимо законодавство з метою впровадження необмеженої відповідальності власників банків за збитки від позик, наданих прямо або побічно на користь акціонерів банків, які володіли 10 і більше відсотками (включаючи акціонерів, що діяли спільно) від загальної кількості акцій з правом голосу станом на кінець 2014 року (попередній захід).
31.12.2014
II.B.13.a.
Також законодавством будуть передбачені інші заходи для забезпечення дотримання передової практики кредитування пов'язаних осіб, у тому числі надання НБУ повноваження припускати існування економічних (пов'язаних) відносин між банками і позичальниками на основі об'єктивних критеріїв.
-
II.B.13.a.
Правила кредитування. До кінця березня 2015 року, в рамках консультацій з працівниками МВФ і Світового банку, ми приймемо законодавство і переглянемо нормативні документи НБУ щодо пов'язаних осіб з метою ліквідації лазівок, що можуть залишити можливість для обходу кредитних лімітів для інсайдерів.
31.03.2015
II.B.13.b.
Звітність банків щодо кредитів пов‘язаним особам. До кінця травня 2015 року, згідно з інструкціями НБУ і на основі даних на кінець березня 2015 року, 10 найбільших працюючих приватних банків («банки») нададуть звітність про обсяги кредитування пов‘язаних осіб відповідно до нової нормативно-правової бази.
31.05.2015
II.B.13.c.
Наступні 10 найбільших банків представлять свою звітність до кінця липня 2015 року.
31.07.2015
II.B.13.c.
Усі інші банки нададуть звітність до кінця вересня 2015 року (Див. Додаток А).
30.09.2015
II.B.13.c.
Пруденційний аналіз звітів банків. До кінця вересня 2015 року НБУ, за технічної підтримки чотирьох найбільших міжнародних аудиторських фірм (з командами на чолі із зарубіжними партнерами) і на основі технічного завдання, погодженого з працівниками МВФ і Світового банку, буде завершено комплексний аналіз звітів 10 найбільших банків про обсяги кредитування пов'язаних осіб. Процес аналізу включатиме наступні кроки.
30.09.2015
II.B.13.d.
Перевірка на предмет того, чи відобразили банки у звітності всі кредити фізичним та юридичним особам, суми яких перевищують 1 відсоток і 3відсотки власного капіталу банку відповідно, і позичальники за якими відповідають переглянутим критеріям пов'язаних осіб.
30.06.2015
II.B.13.d.i.
Підтвердження аудиторами того, що системи інформаційної безпеки(політика, протоколи і процеси) банків забезпечують цілісність та конфіденційність банківських документів, як це визначено в погодженому технічному завданні.
30.06.2015
II.B.13.d.ii.
Повідомлення НБУ банкам про будь-які невідповідності, виявлені на основі кроків (і) та (II) не пізніше, ніж наприкінці липня 2015 року (структурний маяк). Банкам буде надано час до кінця серпня 2015 року, щоб довести зворотне. Після цього НБУ розгляне відповіді банків і надасть свій остаточний звіт кожному банку з повним переліком усіх кредитів пов'язаним особам і сум, на які вони перевищують ліміти станом на кінець вересня 2015 року, як зазначено вище.
30.09.2015
II.B.13.d.iii.
Пруденційна перевірка решти банків. Дотримуючись тієї ж процедури, НБУ завершить аналіз наступних 10 найбільших банків до кінця грудня 2015 року і проаналізує всі інші банки до кінця квітня 2016 року.
31.12.2015
II.B.13.e.
Більш докладний графік, на основі якого проводитиметься аналіз останньої групи банків, буде узгоджений із співробітниками МВФ не пізніше, ніж наприкінці травня 2015 року.
31.05.2015
II.B.13.e.
Плани дій щодо зменшення обсягів кредитування пов‘язаних осіб. До кінця жовтня 2015 року кожен з найбільших 10 банків представить НБУ план дій з метою згортання понадлімітного кредитування пов'язаних осіб протягом 3 років.
31.10.2015
II.B.13.f.
НБУ і банки досягнуть згоди щодо цих планів до кінця листопада.
30.11.2015
II.B.13.f.
Плани роботи щодо зменшення обсягів кредитування пов’язаних осіб («плани зменшення обсягів кредитування») наступних 10 найбільших банків необхідно погодити до кінця лютого 2016 року, а плани решти банків – до кінця червня 2016 року.
28.02.2016
II.B.13.f.
Ці плани зменшення обсягів кредитування повинні включати (і) достовірні щоквартальні графіки (II) мінімальні перші платежі або зменшення обсягів кредитування пов'язаних осіб не менше, ніж на 5 відсотків від надмірних позик інсайдерам (IIі)належне забезпечення кредитів заставами (iv) забезпечення невідкличних письмових гарантій, наданих власниками істотної участі, які контролюють (більше ніж 10 відсотків голосів у відношенні до всіх їхніх позик пов‘язаним особам. Ці гарантії повинні зберігатися, допоки банк не відповідатиме повністю нормативно-правовим вимогам щодо кредитування пов‘язаних осіб.
-
II.B.13.f.
Детальна інформація про графіки виконання плану буде узгоджена із співробітниками не пізніше, ніж наприкінці травня 2015 року.
31.05.2015
II.B.13.f.
Моніторинг НБУ. НБУ здійснюватиме ретельний моніторинг виконання погоджених планів зменшення обсягів кредитування, у т.ч. шляхом забезпечення щоквартальної оцінки фінансової інформації, яка подається основними пов‘язаними підприємствами, що винні банкам гроші, з метою моніторингу за дотриманням ними планів погашення боргу та використанням цими підприємствами потоку грошових коштів.
-
II.B.13.f.i.
Виведення банку з ринку. Якщо банк припустився двох порушень погодженого плану зменшення обсягів кредитування, це призведе до скасування плану і виведення банку з ринку.
-
II.B.13.f.ii.
Відділ моніторингу НБУ. Ми зміцнюємо наші наглядові можливості для моніторингу економічно пов'язаних осіб та промислово-фінансових груп. Для цього НБУ створив спеціалізований підрозділ з метою виявлення усіх основних економічних груп, а також груп, пов'язаних з банками, для постійного контролю за їх структурою і кредитним ризиком. Для цього, за технічного сприяння з боку МВФ і Світового банку, до кінця вересня 2015 року ми плануємо вивести зазначений підрозділ на повну функціональну потужність з планом дій на наступні 12 місяців, що включатиме розробку схематичного зображення найбільших 10 промислово-фінансових груп до кінця грудня 2015 року.
31.12.2015
II.B.13.g.
Ми також діємо на деяких інших фронтах нагляду та регулювання з метою посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФ. Це включає наступне.
-
II.B.14.
Створення кредитного реєстру в НБУ.
-
II.B.14.i.
Повний перехід банками на стандарти МСФЗ для подання фінансової звітності у другій половині 2015 року.
31.12.2015
II.B.14.ii.
Перегляд наглядової моделі НБУ.
-
II.B.14.iii.
Покращення фінансових результатів і моніторинг більшості державних банків, для чого за технічної допомоги МВФ ми до 1 вересня 2015 р. розробимо комплексну стратегію.
01.09.2015
II.B.14.iv.
Правовий захист працівників банківського нагляду.
-
II.B.14.v.
Конкретні заходи будуть розроблені в рамках технічної допомоги МВФ.
-
II.B.14.
Ми переглянули свою стратегію виведення з ринку проблемних банків для її втілення пліч-о-пліч з поступовим зменшенням масштабів кредитування пов'язаних осіб. На підставі результатів діагностичних досліджень 2014 року, 9 з найбільших 15 банків зобов'язані надавати достовірні та обов'язкові для виконання плани рекапіталізації. Для цього ми вимагатимемо від цих банків мінімального внеску в розмірі 25 відсотків у формі вливання грошових коштів або обміну боргу на інструменти участі в капіталі до кінця січня 2015 року.
31.01.2015
II.B.15.
В іншому разі, за умови, що ці банки не оголошені НБУ проблемними, до них будуть застосовуватися тимчасові обмеження пруденційного характеру, у тому числі.
-
II.B.15.
Нульова верхня межа збільшення чистого кредитування.
-
II.B.15.i.
Заборона будь-якого нового кредитування пов'язаних осіб.
-
II.B.15.ii.
Заборона повернення депозитів пов‘язаним особам.
-
II.B.15.iii.
Призначення старшого куратора від НБУ у виконавчу раду і основні керівні комітети банку.
-
II.B.15.iv.
Ми будемо вимагати повного виконання планів рекапіталізації до кінця червня 2015 року.
30.06.2015
II.B.15.
У тих випадках, де потреби в капіталі доповнюватимуться зменшенням кредитного навантаження на активи, НБУ отримає від материнських компаній або власників істотної участі письмові зобов'язання утримувати їхні кредитні лінії або депозити у пов'язаних банках у сумах, не менших за необхідний капітал. Банки, які недотримуються остаточних строків капіталізації, підлягатимуть реструктуризації та виведенню з ринку.
-
II.B.15.
Ми також подали до Верховної Ради зміни до закону про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків з метою.
-
II.B.15.
Надання ФГВФО дозволу застосовувати принцип солідарної відповідальності усіх недепозитних кредиторів за збитки.
-
II.B.15.i.
Виключення положень, які можуть затримати процес реструктуризації банку.
-
II.B.15.ii
Забезпечення адекватної капіталізації банків.
-
II.B.15.iii.
Ми скоординуємо із працівниками МВФ будь-який можливий захід, що впливає на фінансову стабільність.
-
II.B.15.
Плани рекапіталізації наступних 20 найбільших банків затверджено, і вони будуть виконані до кінця лютого 2015 року.
28.02.2015
II.B.15.
Банки, що не дотримуються своїх планів рекапіталізації, будуть виведені з ринку. Якщо власники системних банків не бажають або нездатні провести рекапіталізацію своїх установ, до такого банку будуть застосовані заходи втручання і він буде або виведений з ринку, або рекапіталізований за державні кошти, як це передбачено законом про ФГВФО і законом про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків.
-
II.B.16.
До проведення державної рекапіталізації уповноважена особа ФГВФО залучить для капіталізації банку депозити пов'язаних осіб, згідно з їх визначенням у законі (здебільшого пов'язані з вищим керівництвом та акціонерами, які володіють більше ніж 10 відсотками акцій з правом голосу),субординований борг та кошти незабезпечених недепозитних кредиторів на суму до 25 відсотків регулятивного капіталу, з тим щоб держава стала контролюючим акціонером з часткою участі 75 або більше відсотків прав голосу.
-
II.B.16.
Бюджет буде готовий забезпечити усі обґрунтовані суми коштів, необхідні для реструктуризації і рекапіталізації банків.
-
II.B.16.
Ми розробимо конкретний графік для задоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подій. До кінця липня 2015 року і до кінця вересня 2015 року, на основі даних на кінець 2014 року і кінець березня 2015 року відповідно, ми оновимо діагностичні обстеження всіх діючих банків з числа перших 10 та 10 наступних банків відповідно, щоб визначити додаткові збитки, пов'язані з конфліктом на сході і погіршеними економічними перспективами до кінця 2017 року.
31.07.2015
II.B.17.
Це оновлення буде виконано на базі Технічного Завдання, яке буде узгоджено з експертами МВФ та Світового Банку до кінця березня 2015 року і включатиме два етапи.
31.03.2015
II.B.17.
Оцінка якості активів має бути здійснена на основі положення про оцінку кредитного ризику і за участі інспекційних груп НБУ.
-
II.B.17.i.
Стрес-тестування. На основі базового програмного макросценарію і з використанням внутрішнього моделювання силами НБУ буде визначено прогнозні втрати на період до кінця 2017 року. Ретельний моніторинг цього обстеження буде здійснювати Керівний комітет. МВФ і Світовий Банк призначить незалежних спостерігачів до цього комітету. Якщо в результаті діагностичного обстеження буде виявлено недостатній рівень капіталу будь-якого банку з нормативним коефіцієнтом достатності капіталу нижчим за 10 відсотків, такому банку буде запропоновано представити до кінця серпня 2015 року і до кінця жовтня 2015 року – для групи перших 10 та 10 наступних банків відповідно – достовірні плани капіталізації з метою досягнення мінімального.
31.08.2015
II.B.17.ii.
5-відсоткового рівня капіталізації (4 відсотка – капітал І рівня і 1 відсоток – капітал IIрівня) до кінця січня 2016 року.
31.01.2016
II.B.17.ii.i.
7-відсоткового рівня (6 відсотків – капітал І рівня і1 відсоток – капітал II рівня) до кінця грудня 2017 року.
31.12.2017
II.B.17.ii.ii.
10 відсоткового рівня (7відсотків – капітал І рівня і 3 відсотки – капітал II рівня) до кінця грудня 2018 року.
31.12.2018
II.B.17.ii.iii.
Якщо за результатами обстеження буде виявлено неплатоспроможність деяких банків, ці банки мають бути приведені до рівня платоспроможності (позитивний показник капіталу) до кінця серпня і кінця жовтня 2015 року - для групи перших 10 та 10 наступних банків відповідно.
31.08.2015
II.B.17.
Ми продовжимо поліпшення перспектив для відновлення економічної вартості активів і підзвітності ФГВФО, а також виявлення неналежної банківської практики у неплатоспроможних банках. Ми будемо діяти на трьох фронтах.
-
II.B.18.
Продовження строків для завершення ліквідації банку. Для цього до кінця травня 2015 року ми приймемо закони, щоб дозволити ФГВФО завершувати ліквідацію банку протягом п'яти років (порівняно з нинішнім 3-річним строком).
30.05.2015
II.B.18.a.
Оцінка варіантів для поліпшення відновлення економічної вартості активів. За технічної допомоги з боку Світового банку і на основі міжнародного досвіду, до кінця червня 2015 року ми завершимо оцінку наявних варіантів для максимізації вартості відновлених активів, беручи до уваги відсутність бюджетних ресурсів для розробки дорогих заходів.
30.06.2015
II.B.18.b.
Також із експертами Світового банку ми складемо план дій, який включатиме ключові показники ефективності для оцінки прогресу, досягнутого ФГВФО у напрямку відновлення вартості активів.
-
II.B.18.b.
Ініціювання юридичної експертизи (судово-бухгалтерської експертизи)збанкрутілих банків. До кінця лютого 2015 року ми завершимо розробку технічного завдання, щоб спрямувати юридичну експертизу банків з тимчасовою адміністрацією на визначення того, чи привело до неплатоспроможності банку певне правопорушення або неналежна банківська практика.
28.02.2015
II.B.18.c.
Тендерний процес для відбору фірм, відповідальних за проведення розслідування в рамках юридичної експертизи перших двох випадків буде ініційовано до кінця квітня 2015 року, маючи на меті розпочати розслідування до кінця червня 2015 року.
30.06.2015
II.B.18.c.
У разі виявлення шахрайства та інших незаконних дій керівництва або власників, ФГВФО доповість про це правоохоронним органам.
-
II.B.18.c.
Ми звернемося до донорського співтовариства з проханням надати кошти на підтримку проведення такої експертизи.
-
II.B.18.c.
Ми забезпечимо ефективність системи вирішення питання щодо негативно-класифікованих кредитів. Ми працюватимемо на трьох фронтах.
-
II.B.19.
Законодавство. За технічної підтримки з боку МВФ, до середини травня 2015 року ми визначимо комплекс реформ, які необхідні для зміцнення нашої правової бази, пов'язаної з реструктуризацією приватного боргу, на основі передової міжнародної практики та досвіду різних країн, з охопленням питань щодо порядку відчуження заставного майна, корпоративної та особистої неплатоспроможності та податкових ініціатив.
15.05.2015
II.B.19.a.
До кінця липня 2015 року ми маємо наміри подати до Верховної Ради законопроект з метою впровадження таких реформи, щоб забезпечити наявність належної системи для сприяння поверненню до нормальної діяльності життєздатних, але проблемних позичальників.
31.07.2015
II.B.19.a.
Механізм позасудового вирішення спорів. За технічної допомоги з боку ЄБРР, консультуючись з МВФ і в тісній співпраці між НБУ, Мінфіном, ФГВФО і банками, до кінця червня 2015 року ми створимо скоординовану систему позасудової реструктуризації кредитів згідно з оптимальною міжнародною практикою, що включає у т.ч. принципи Міжнародної асоціації професіоналів у сфері реструктуризації, неплатоспроможності та банкрутства (INSOL) і Стамбульській підхід. Це могло б передбачати створення функції Координаційного секретаріату та Арбітражної ради, а також розробки усіх необхідних нормативних документів. Ми забезпечимо імплементацію цієї системи з дотриманням необхідних часових термінів у відповідності з основними фінансовими цілями в рамках програми.
30.06.2015
II.B.19.b.
Валютні іпотечні кредити. Ми налаштовані на підтримку добровільного переговорного процесу між позичальниками і банками щодо реструктуризації валютних іпотечних кредитів, що дотепер обслуговуються позичальниками, які виконують свої зобов’язання, намагаючись побороти скрутне становище. Держава та НБУ не повинні втручатися у двосторонні переговори між позичальниками і банками, одночасно забезпечуючи справедливий процес. У цьому зв’язку, якщо буде прийнято закон, що вимагатиме примусової конвертації валютних іпотечних кредитів у гривневі, Президент накладе вето на набуття чинності цим законом.
-
II.B.19.c.
На основі існуючих керівних положень НБУ щодо простроченого кредиту та передового міжнародного досвіду, за технічної допомоги МВФ, до кінця березня 2015 року НБУ видасть Кодекс поведінки з метою спрямування переговорів між позичальниками в скруті та банками і розробки положень щодо реструктуризації боргу і апеляційного процесу. Кодекс буде націлений на те, щоб схилити банки та позичальників до справедливих і збалансованих переговорів.
31.03.2015
II.B.19.c.
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Здійснення ефективного попередження і боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема, шляхом імплементації законодавства ЄС у цих сферах посилення співробітництва з Групою з розробки фінансових заходів (FATF), Радою Європи, зокрема Спеціальним комітетом експертів з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), іншими відповідними органами держав-членів ЄС.
-
ІІІ.3.5.v
Зміцнення співробітництва Державної служби фінансового моніторингу України з підрозділами фінансової розвідки ЄС та опрацювання з цією метою можливості підключення Держфінмоніторингу України до платформ інформаційного обміну підрозділів фінансової розвідки ЄС (FIU.Net) задля збільшення транскордонного обміну інформацією щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
-
ІІІ.3.5.v
Забезпечення імплементації вищою аудиторською установою (Рахунковою Палатою) міжнародно визнаних стандартів зовнішнього аудиту (Міжнародної організації вищих аудиторських установ).
-
ІІІ.7.1
Здійснюватимуть підготовку до імплементації acquis ЄС у відповідних сферах фінансових послуг, як це визначено в Угоді про асоціацію, шляхом поступового та прогресивного наближення на основі оновленого переліку діючого законодавства, до того моменту, допоки зможуть бути офіційно оновлені відповідні додатки Угоди про асоціацію.
-
ІІІ.7.9
Співпрацюватимуть з метою забезпечення ефективної імплементації пруденційних регуляторних рамок та нагляду, що еквівалентні існуючім в ЄС для фінансових ринків та діяльності.
-
ІІІ.7.9
Заохочуватимуть співробітництво між наглядовими органами України та ЄС, особливо щодо обміну та розкриття інформації.
-
ІІІ.7.9
Удосконалюватимуть національне законодавство щодо запобігання та протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації Стандартів FATF, а також відповідного законодавства ЄС стосовно боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
-
ІІІ.7.9
Продовжувати організацію спільних семінарів, конференцій, тренінгів, симпозіумів та навчальних візитів з питань протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, включаючи запрошення українських експертів до участі у відповідних заходах ЄС.
-
ІІІ.7.9

Валерія Гонтарева

Рашкован Владислав Леонідович

заступник Голови Національного банку України

Бурак Т.

керівник проектів та програм Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України

Вікторія Страхова

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРВідякін М. М.начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України;
Член ЦКРОленчик А. Я.заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Член ЦКРБлащук Ю. О.радник Міністра фінансів України з банківських питань (за згодою);
Член ЦКРДемчак Р.Є.народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (за згодою)
Член ЦКРРізаненко П.О.народний депутат, Голова підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (за згодою);
Член ЦКРДовбенко М.В.народний депупат, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (за згодою);
Член ЦКРШпек Р. В.Голова Ради Незалежної асоціації банків України (за згодою)
Член ЦКРКириченко Т. О.член Ради Незалежної асоціації банків України (за згодою);
Член ЦКРХромаєв Т. З.Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)
Член ЦКРБуца Ю. Б.заступник Міністра фінансів України (за згодою);
Член ЦКРЛібанов М. О.директор Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою);
Член ЦКРПашко І. В.Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою)
Член ЦКРГурбич О. І.член Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою).
Член ЦКРКозак Т. М.президент інвестиційної групи “УНІВЕР” (за згодою);
Член ЦКРТретьякова Г. М.генеральний директор Української федерації убезпечення (за згодою).

Члени групи громадських активістів

Керівник групи громадських активістівКозак Т. М.член Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору України (за згодою)
Заступник керівника групи громадських активістівТретьякова Г. М.член Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору України (за згодою)
Члени групи громадських активістівБезп’ятов А. В.керуючий директор Аналітичного департаменту компанії “Драгон Капітал” (за згодою);
Члени групи громадських активістівКухта П. А.експерт реанімаційного пакета реформ (за згодою);
Члени групи громадських активістівМосквін С. О.голова експертної ради Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (за згодою);
Члени групи громадських активістівНемирович Т. І.учасник ГП “Нова Країна” (за згодою);
Члени групи громадських активістівПерепелиця В. В.заступник генерального директора Української федерації убезпечення (за згодою);
Члени групи громадських активістівСтрахова В. К.експерт з фінансових ринків, учасник ГП “Нова Країна” (за згодою);
Члени групи громадських активістівСухоруков О. В.керуючий директор інвестиційної групи “УНIВЕР”, учасник ГП “Нова Країна” (за згодою);
Члени групи громадських активістівШапран В. С.головний фінансовий аналітик ТОВ РА “Експерт-Рейтинг” (за згодою).

Положення про ЦКР

1. Наказ про створення ЦКР з реформи фінансового сектору