Програма енергонезалежності та реформа енергетики

Програма енергонезалежності та реформа енергетики

Насалик Ігор Степанович

Наталія Бойко
e-mail: energyreforms.in.ua

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода
Реформа енергетики та енергонезалежність:
 • Реорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства в сфері енергетики у відповідності до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
 • Поетапна ліквідація перехресного субсидіювання та вирівнювання цін на природний газ та електричну енергію;
 • Забезпечення прозорості енергоринків та підвищення їх ефективності;
 • Приведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність до кращої світової практики;
 • Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь;
 • Реформа вугільної галузі;
 • Диверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанцій;
 • Стимулювання енергоефективності, скорочення енергоємності ВВП.
Забезпечення прискореного економічного розвитку:
 • Законодавче запровадження захищених ринкових механізмів інвестування в енергомодернізацію (енергосервісні контракти).

Забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики:

 • Запровадження оплати за фактично спожиті природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання шляхом запровадження 100 % комерційного обліку;
 • Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання та прозорості ціноутворення для споживачів;
 • Встановлення вимог публічності обговорення членами відповідних громад планів щодо зміни схем теплопостачання;
 • Збільшення частки утилізації твердих побутових відходів, їх максимального повторного залучення у господарський оборот як вторинних ресурсів;
 • Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері.
Програма діяльності КМУ
Нова політика енергетичної незалежності:
 • Залучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи України;
 • Інтеграція української енергосистеми в мережу європейських енергосистем ENTSO-E;
 • Виконання програми реформування вугільної галузі: ліквідація 32 збиткових шахт, консервація 24 шахт, приватизація 37 шахт;
 • Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу;
 • Диверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв;
 • Ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення;
 • Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Кодексу України про надра, зокрема запровадження прозорих та справедливих конкурсних правил розробки родовищ корисних копалин через проведення відкритих аукціонів, детінізація видобутку;
 • Відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин;
 • Організація ефективного розгляду позову до ВАТ "Газпром" в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо умов контрактів на постачання і транзит природного газу;
 • Запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартів;
 • Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії;
 • Будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності).

Більше...

Енергетичний сектор України забезпечить якісні та доступні енергетичні ресурси для сталого економічного зростання та енергетичної незалежностіЛібералізація енергетичних ринків
Забезпечення рівного доступу до ринку для державних та приватних компаній; зростання прозорості та конкуренції
Забезпечення ринкового ціноутворення для всіх енергоресурсів; тарифи на електроенергію та газ для всіх споживачів (включаючи домогосподарства) економічно обгрунтовані
Більшість державних енергетичних компаній приватизовані і/або реструктуризовані та управляються відповідно до кращого міжнародного досвіду
Диверсифікація постачань енергоресурсів та їх раціональне використання
Забезпечення диверсифікації постачання для всіх енергетичних ресурсів
Зростання видобутку власних енергетичних ресурсів
Скорочення внутрішнього енергоспоживання
Забезпечення ефективного регулювання ринку та промислової безпеки
Посилення ролі та незалежність регулятора
Посилення державного контролю над забезпеченням промислової безпеки
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
20
07.06.2016
Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підготувати та надати Секретаріату Національної ради реформ інформаційно-аналітичні матеріали про результати реалізації пілотного проекту щодо впровадження системи дистанційного зчитування показів з лічильників з обґрунтованими пропозиціями стосовно доцільності застосування такої системи на всій території України.
20.12.2016
НКРЕКП

20
07.06.2016
Рекомендувати Міністерству енергетики та вугільної промисловості України і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вжити заходів щодо підвищення енергоефективності у паливно-енергетичному комплексі, зокрема прискорити реалізацію проектів з розбудови гідроакумулюючих електростанцій, реконструкції (продовження термінів експлуатації) наявних блоків атомних електростанцій, проектів, спрямованих на зменшення витрат на передачу та розподіл енергії, а також активізувати роботу із забезпечення зростання частки атомної енергії у загальному балансі енергоресурсів.
01.12.2016
Міненерговугілля України; НКРЕКП

20
07.06.2016
Вжити заходів стосовно включення до діючої системи надання житлових субсидій стимулюючої до інвестування в енергоефективність складової, забезпечивши, зокрема, розроблення механізмів використання на цілі енергоефективності залишку коштів відповідних субсидій на рахунках постачальників.
01.09.2016
Мінфін України

Прийнято постанову КМУ 23.08.2016 року № 534 якою визначено порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП, однак рішень Уряду щодо спрямування коштів житлових субсидій на енергоефективні заходи не приймалося.

20
07.06.2016
Опрацювати питання щодо оптимізації пільг з оплати житлово-комунальних послуг та їх монетизації і за результатами вжити відповідних заходів реагування.
01.09.2016
Кабінет Міністрів України

Що стосується монетизації пільг з оплати ЖКП, то листом № 7/9-7897 від 30.06.2016 Мінрегіон поінформував АПУ про ризики погіршення фінансового стану підприємств ЖКГ від такого кроку (заборгованість відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам становить 447,4 млн. грн.). Отже монетизація вказаних пільг, на думку Мінрегіону, має забезпечити гарантоване їх фінансування з огляду на можливості держбюджету. Позиція Уряду з цього питання відсутня.

20
07.06.2016
Підготувати та надати Президенту України та Прем'єр-міністру України інформаційно-аналітичні матеріали щодо скорочення споживання природного газу за два останні опалювальні сезони в розрізі категорій споживачів та видів економічної діяльності з деталізованою оцінкою впливу на відповідні показники факторів, що зумовили таке скорочення.
17.06.2016
НАК "Нафтогаз України"

Лист НАК "Нафтогаз України" Президентові України від 02.07.16 № 19-831/1/АП-16 (резолюція Б.Ложкіна від 08.07.16 № 228/33589-01)

20
07.06.2016
Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Кабінету Міністрів України підготувати дорожню карту впровадження положень Закону України "Про ринок електричної енергії України" у двотижневий строк після його прийняття Верховною Радою України з урахуванням необхідності максимального наближення кінцевого терміну імплементації положень зазначеного Закону та пропозиції для якнайшвидшого врегулювання наявних проблем, пов'язаних з приєднанням споживачів до електричних мереж.
в двотижневий строк після ухвалення проекту 4493
НКРЕКП; Кабінет Міністрів України

Законопроект очікує розгляду.

20
07.06.2016
Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду проекту Закону України "Про ринок електричної енергії України" (реєстр. № 4493) з метою його прийняття.
18.06.2016
Верховна Рада України

Законопроект очікує розгляду. Надіслано лист Голові ВРУ А.Парубію 17.06.16 № 2016-06/65 з протоколом та проханням вжити заходів для його реалізації.

20
07.06.2016
Рекомендувати Кабінету Міністрів України прискорити розгляд на засіданні Уряду концепції та плану дій із створення Фонду енергоефективності з метою запровадження оптимальної моделі фінансування та реалізації енергоефективних проектів.
30.06.2016
Кабінет Міністрів України

Концепція схвалена 13.07.2016 року

19
25.05.2016
Підготувати для Президента України та Прем'єр-міністра України інформаційні матеріали щодо проблемної ситуації, яка склалася в енергетичній сфері, зокрема пов'язаної із блокуванням рахунків енергетичних підприємств та скороченням частки атомної енергії у загальному балансі енергоресурсів
10.06.2016
Міністр юстиції України П.Д.Петренко; Міністр енергетики та вугільної промисловості України І.С.Насалик; Заступник Глави АПУ О.В.Філатов; В.о. голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки О.Г.Домбровський

Інформація ПУ від Мінюсту надійшла 10.06.2016 лист № 20281/1030-0-3-16/20. Надійшов лист від Міненерго від 02.07.16 № АП/5-22-1616. 11.07.2016 ГДВР підготовлено довідку щодо вказаної ситуації. Надіслано лист в.о. Голові Комітету ВРУ О.Домбровському 31.05.16 № 2016-05/51 з протоколом та проханням вжити заходів для його реалізації. 22.07.16 було надіслано окремий лист Міністру щодо необхідності інформувати про виконання поставленого завдання. 13.08.16 отримано відповідь (№016/40399). Нині рахунки НАЕК "Енергоатом" розблоковані судовим рішенням до завершення кримінальної справи проти компанії "Укрелектроват" (позивача проти "Енергоатому"). Міненерговугілля співпрацює з парламентом щодо прийняття законопроекту № 4839 (автори - н.д. О.Г.Домбровський та ін.) для повного вирішення проблеми. Стосовно частки електроенергії АЕС в енергобалансі, на 01.09.2016 вона становить 49,9%. Після завершення планових ремонтів АЕС (12.10.2016) ця частка може досягти до 60%.

15
04.12.2015
Сприяти прискоренню розгляду та прийняття проекту ЗУ "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (реєстраційний № 2966).
31.12.2015
Рекомендувати ВРУ та Комітету ВРУ з питань ПЕК

проект розглядався 27.01.16 на засіданні ВРУ та прийнято рішення відправити на повторне перше читання. У Комітеті ПЕК створено робочу групу по доопрацюванню проекту. На засіданні Ком ітету 03.02.2016 розглянуто доопрацьований проект. 24.02.2016 Комітетом враховано пропозиції. Надіслано лист Голові ВРУ В.Гройсману 29.12.15 № 2015-12/324 з таблицею рішень НРР, які мають бути реалізовані ВРУ та проханням систематично інформувати про їх виконання двічі на місяць. Наразі актуальність вказаного проекту втрачено, на сьогодні більш ефективним є 2966-д, який вже ухвалено у І читанні 12.04.16 і готується до розгляду у ІІ читанні.

4
30.03.2015
Публікація аудиту фінансової звітності НАК Нафтогаз України як окремої юридичної особи на основі МСФЗ за 2014 рік
30.04.2015
Нафтогаз

Звіт разом з аудиторським висновком опубліковано на сайті 31.03.2015р

4
30.03.2015
Опублікування консолідованої аудованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз» за 2014 рік
31.07.2015
Нафтогаз

2, друга частина
17.02.2015
Введення в дію Закону "Про ринок природного газу".
30.04.2015
Міненерго, Мінфін

Законопроект 2250 "Про ринок природного газу" прийнято (09.04.2015)

2, друга частина
17.02.2015
Подання на розгляд ВРУ поправок до законів, що допоможуть підвищити платіжну дисципліну боржників "Нафтогазу".
31.03.2015
Нафтогаз, Міненерго

Закон України 2214 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" прийнятий 14.05.2015 і підписаний Президентом України 03.06.2015.

2, друга частина
17.02.2015
Проведення незалежного аудиту всієї дебіторської заборгованості НАК "Нафтогаз".
30.06.2015
Нафтогаз, Міненерго, Мінфін

Виконано. Звіт із результатами аудиту дебіторської заборгованості НАК "Нафтогаз" розроблено.

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Програма енергонезалежності.
-
3.9.
Головне завдання - забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Основними цілями державної політики у цій сфері є.
-
3.9.
Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року) шляхом забезпечення (впровадження) 100 відсотків обов'язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів (енергії та палива).
-
3.9.
Переходу до використання енергоефективних технологій та обладнання, зокрема через механізм залучення енерго сервісних компаній.
-
3.9.
Реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії.
-
3.9.
Забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти, природного газу, вугілля, ядерного палива, нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв, запровадження прозорих конкурентних правил розробки та використання родовищ енергоносіїв.
-
3.9.
Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування.
-
3.9.
Інтеграція енергосистеми України з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.
-
3.9.
Реорганізація публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакету Європейського Союзу.
-
3.9.
Повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на енергію та паливо, зокрема перегляд механізму формування балансу енергоресурсів, відмова від перехресного субсидування та державного дотування.
-
3.9.
Залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор України, зокрема до модернізації Єдиної газотранспортної системи України, електрогенеруючих потужностей та електромереж.
-
3.9.
Реформа вугільної галузі та залучення стратегічних інвесторів, приватизація перспективних і ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємств модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу.
-
3.9.
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Реорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
-
A.XII.1
Реформування газового та електроенергетичного ринків відповідно до вимог третього енергетичного пакета для забезпечення ефективного відокремлення основних видів виробничої діяльності.
-
A.XII.1.1
Проведення комплексної реорганізації НАК «Нафтогаз України» та сертифікації оператора газотранспортної системи з метою відокремлення діяльності з видобування, транспортування, зберігання та постачання природного газу та забезпечення прозорого і безперешкодного доступу до газотранспортної інфраструктури.
31.12.2015
A.XII.1.1.1
Забезпечення умов для залучення кваліфікованих інвесторів до управління активами газотранспортної системи та підземних сховищ газу, що передбачають збереження 100 % майна у державній власності та залучення іноземних інвестицій для комплексної модернізації.
30.09.2015
A.XII.1.1.2
Забезпечення відокремлення транспортування та розподілу природного газу від інших видів діяльності суб’єктів, що здійснюють діяльність на газовому ринку.
31.03.2015
A.XII.1.1.3
Забезпечення відокремлення передачі та розподілу електроенергії від інших видів діяльності суб’єктів, що здійснюють діяльність на ринку електричної енергії.
31.12.2016
A.XII.1.1.4
Гармонізація регуляторного середовища функціонування ринків природного газу та електричної енергії в Україні з європейськими нормами Третього енергетичного пакета. Зокрема, оновлення базового законодавства про газовий ринок, перехід на тарифну систему транспортування «вхід – вихід».
31.03.2015
A.XII.1.2
Здійснення нормативно-правових і технологічних заходів щодо синхронізації енергетичної системи України з об'єднанням енергетичних систем країн ЄС ENTSO-E.
01.01.2020
A.XII.1.3
Удосконалення нормативно-правової бази і технічних передумов для створення майданчика з торгівлі природним газом (хаба) з метою більш ефективного використання газосховищ та іншої газотранспортної інфраструктури, а також поступового введення в практику спотових та ф’ючерсних операцій для визначення ринкової ціни на природний газ через прозорий механізм її формування.
01.01.2016
A.XII.1.4
Лібералізація електроенергетичного ринку шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками і споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», у тому числі щодо приведення у відповідність з вимогами Третього енергетичного пакета).
-
A.XII.1.5
Поетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на природний газ та електричну енергію.
-
A.XII.2
Поступова ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін і тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення (протягом 2015-2017 років). Законодавче запровадження мораторію на встановлення нових пільгових цін і тарифів для окремих галузей промисловості, споживачів електричної енергії та газу. Приведення відпускних цін на газ власного видобутку для державних газовидобувних компаній до економічно обґрунтованого рівня з покриттям необхідних інвестиційних витрат.
31.12.2017
A.XII.2.1
Забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективності.
-
A.XII.3
Гарантування на рівні закону незалежного статусу регулятора у сфері енергетики відповідно до вимог Третього енергетичного пакета з метою забезпечення належного рівня прозорості на монопольних ринках та ефективного нагляду за дотриманням конкуренції.
31.12.2015
A.XII.3.1
Впровадження стандартів Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI),законодавче закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами.
-
A.XII.3.2
Впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку.
31.12.2016
A.XII.3.3
Проведення інвентаризації договорів про спільну діяльність у нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній та здійснення комплексного аудиту використання державними і приватними нафтогазовидобувними підприємствами виданих спеціальних дозволів на користування надрами з метою анулювання тих спецдозволів, за якими не виконуються повною мірою зобов’язання в частині виконання програми робіт. Продаж відкликаних спеціальних дозволів на відкритих аукціонах.
30.06.2015
A.XII.3.4
Законодавче зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерних товариств до 50 % + 1 акція. Законодавче відкриття структури тарифів на природний газ, електроенергію, теплову енергію, їх транспортування.
31.12.2014
A.XII.3.5
Приведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність з кращими світовими практиками.
-
A.XII.4
Встановлення рівної для підприємств усіх форм власності плати за користування надрами під час видобутку газу на економічно обґрунтованому рівні, який забезпечить рентабельність діяльності галузI. Гарантування стабільності та незмінності фіскального режиму для галузі видобування вуглеводнів задля залучення значних довгострокових іноземних інвестицій згідно з Податковим кодексом України. Впровадження диференційної системи ставок плати за користування надрами для створення сприятливих умов видобутку вуглеводнів на виснажених родовищах, низькодебітних свердловинах і родовищах зі складними умовами розробки (на глибинах від 3000 до 5000 метрів), що дозволить розробляти комерційно непривабливі за існуючих умов поклади.
31.12.2014
A.XII.4.1
Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь.
-
A.XII.5
Створення привабливого та зрозумілого для міжнародного інвестора базового законодавства (IV квартал 2014 року), що передбачає.
31.12.2014
A.XII.5.1
Кодифікацію нормативно-правової бази у сфері надрокористування шляхом прийняття оновленої редакції Кодексу України про надра, що поєднає удосконалені норми законів «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про державну геологічну службу», Гірничого закону України, а також врегулювання на рівні закону порядку надання спеціальних дозволів та проведення аукціонів з їх продажу.
31.12.2014
A.XII.5.1.1
Законодавче закріплення вичерпного переліку причин зупинення дії або анулювання спеціальних дозволів, а також першочергового права розвідника корисних копалин на їх видобуток.
31.12.2014
A.XII.5.1.2
Спрощення умов надання земельних ділянок для проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт, облаштування та розробки родовищ, прокладання трубопровідних та електричних мереж.
31.12.2014
A.XII.5.1.3
Підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи).
31.12.2014
A.XII.5.1.4
Врахування особливостей розробки та видобутку нетрадиційних вуглеводневих покладів.
31.12.2014
A.XII.5.1.5
Скасування преференції на отримання спецдозволів для підприємств з державною часткою.
31.12.2014
A.XII.5.1.6
Виключення вимог щодо обов’язковості для надрокористувачів проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрами.
31.12.2014
A.XII.5.1.7
Запровадження спрощеного онлайн-доступу до державної геоінформації в обсязі та цифровій якості, необхідних для виявлення комерційної зацікавленості приватних надрокористувачів.
31.12.2014
A.XII.5.1.8
Удосконалення механізму державно-приватного партнерства в межах спільної діяльності та/або угод про розподіл продукції.
31.12.2014
A.XII.5.1.9
Перехід до стимулюючого тарифоутворення у сфері транспортування та розподілу природного газу, передачі та постачання електричної енергії, а також транспортування і постачання теплової енергії.
31.12.2016
A.XII.5.2
Забезпечення нормативно-правової бази для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку існуючих та створення нових елементів ядерно-паливного циклу в рамках дотримання міжнародного законодавства у ядерній сферI. Підвищення безпеки ядерних реакторів, продовження термінів їх експлуатації, будівництво реакторів нового покоління, будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
01.01.2025
A.XII.5.3
Реформа вугільної галузі.
-
A.XII.6
Приватизація всіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».
31.12.2016
A.XII.6.1
Ліквідація або консервація усіх шахт, які не вдалося приватизувати.
31.12.2019
A.XII.6.2
Реалізація Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації). Щорічне, протягом п’яти років, збільшення обсягів державної підтримки на охорону праці, захист навколишнього природного середовища, реструктуризацію вугільної галузі та на соціальну підтримку працівників, які вивільняються, у межах, встановлених у підпункті 6.4.2 цього розділу.
31.12.2015
A.XII.6.3
Оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та скорочення до 2020 року державної підтримки до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу та захисту навколишнього природного середовища) шляхом розроблення та прийняття відповідного закону, що передбачатиме.
30.06.2015
A.XII.6.4
Заборону державної підтримки для модернізації / технічного переоснащення шахт, будівництва нових шахт та шахт, переданих в оренду і концесію.
-
A.XII.6.4.1
Фіксацію щорічного загального обсягу державної підтримки вугільної галузі на п’ять років у розмірі, що не перевищує поточний рівень державної підтримки вугільних шахт, розташованих на контрольованій Україною території, передбачаючи щорічне зменшення (не менш як на 20 %) видатків на видобування вугілля та одночасне збільшення (не менш як на 20 %) обсягу видатків на охорону праці, захист навколишнього природного середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, які вивільняються.
-
A.XII.6.4.2
Заборону, починаючи з 2021 року, всіх видів державної підтримки вугільної галузі, крім державної підтримки для цілей водовідливу та захисту навколишнього природного середовища.
01.01.2021
A.XII.6.4.3
Лібералізація вугільного ринку.
30.06.2015
A.XII.6.5
Впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля.
30.06.2015
A.XII.6.5.1
Перехід на прямі договори продажу вугілля, ліквідація ДП «Вугілля України».
30.06.2015
A.XII.6.5.2
Диверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанцій.
-
A.XII.7
Збільшення імпорту газу з ЄС шляхом розширення технічних можливостей постачання за напрямком європейського газотранспортного коридору «Північ –Південь».
-
A.XII.7.1
Диверсифікація постачальників палива для атомних електростанцій і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу.
-
A.XII.7.2
Поступове введення в дію вимоги про те, що річний обсяг імпорту природного газу, нафти, нафтопродуктів та вугілля в Україну з одного джерела не може перевищувати 30 %.
-
A.XII.7.3
Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВП.
-
A.XII.8
Затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року.
-
A.XII.8.1
Прийняття закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги директив ЄС щодо енергоефективності.
-
A.XII.8.2
Стимулювання залучення інвестицій у модернізацію об’єктів у сфері теплопостачання, створення виробничих потужностей з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, інших об’єктів з виробництва тепла з відновлюваних джерел енергії.
-
A.XII.8.3
Перегляд норм законодавства щодо стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлюваних джерел, реформа системи «зелених» тарифів та їх балансування (зменшення необґрунтовано завищених тарифів, підвищення недостатніх тарифів, перегляд місцевої складової відповідно до вимог СОТ).
31.03.2015
A.XII.8.4
Удосконалення законодавства в частині стимулювання ширшого використання біометану (біогазу, доведеного до діючих стандартів на природний газ) як альтернативного джерела вуглеводнів, забезпечення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури виробників біометану з метою його транспортування, розподілу та постачання споживачам.
-
A.XII.8.5
Законодавче створення сприятливих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу (шляхом проведення відповідної тарифної політики, скорочення бюрократичних процедур тощо).
-
A.XII.8.6
Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері.
-
A.XIV.7
Прийняття закону про енергетичну ефективність будівель, що реалізує вимоги директив ЄС щодо енергетичних характеристик будівель, у тому числі в частині встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії, запровадження механізмів енергетичної сертифікації будівель, визначення принципів державної підтримки заходів з енергоефективностіI.
31.03.2015
A.XIV.7.1
Створення механізму державної підтримки заходів з енергоефективності у жилих будинках та на об’єктах бюджетної сфери, у тому числі шляхом спрямування на енергоефективність зекономлених коштів державного бюджету внаслідок зменшення споживання газу за рахунок здійснених інвестицій в енергоефективні заходи (револьверний механізм).
31.12.2015
A.XIV.7.2
Залучення приватних інвестицій у підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності (шкіл, ВНЗ, лікарень тощо), у тому числі створення правових підстав для розвитку механізмів енергосервісного підряду на об’єктах бюджетної сфери, встановлення можливості укладання довгострокових договорів на продаж теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел, для бюджетних установ.
30.06.2015
A.XIV.7.3
Надання органам місцевого самоврядування повноважень із встановлення цін на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб’єктів виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва). Залишення за Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних джерел та встановлення цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва).
30.06.2015
A.XIV.7.4
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Нова політика енергетичної незалежності.
-
7
Залучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи України.
-
7
Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України".
-
7
Оголошення про проведення міжнародного конкурсу для залучення інвесторів.
31.12.2015
7
Реалізація проекту з ЄБРР та ЄІБ щодо модернізації газотранспортної системи України.
31.12.2020
7
Реорганізація НАК "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС.
-
7
Створення ПАТ "Магістральні газопроводи України", створення ПАТ "Підземні газові сховища України".
31.12.2015
7
Повне фінансове оздоровлення НАК "Нафтогаз України".
01.01.2017
7
Інтеграція української енергосистеми в мережу європейських енергосистем ENTSO-E.
31.12.2016
7
Виконання програми реформування вугільної галузі ліквідація 32 збиткових шахт, консервація 24 шахт, приватизація 37 шахт.
31.12.2019
7
Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу.
-
7
Модернізація атомних електростанцій та гідроелектростанцій.
-
7
Добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
31.12.2020
7
Будівництво газопроводу Дроздовичі-Германовичі протяжністю 110 кілометрів.
31.12.2018
7
Добудова третього агрегату на Дністровській ГАЕС.
31.12.2015
7
Будівництво магістральних ліній електропередач потужністю 750 кВт.
31.12.2017
7
Підвищення на 1600 мВт потужності Южно-Української АЕС, на 700 мВт - Запорізької АЕС, на 1000 мВт - Рівненської та Хмельницької АЕС.
31.12.2016
7
Спорудження центрального сховища відпрацьованого ядерного палива.
31.12.2017
7
Виконання разом з ЄБРР комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС.
31.12.2016
7
Продовження строку експлуатації дев’яти атомних енергоблоків.
31.12.2020
7
Диверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо).
-
7
Збільшення обсягу власного видобутку вуглеводнів.
-
7
Продовження дії прямих контрактів на постачання природного газу з європейськими компаніями.
Постійно
7
Проведення переговорів щодо допуску іноземних танкерів із скрапленим природним газом для проходження через протоку Босфор.
31.12.2015
7
Будівництво LNG-термінала (з урахуванням результатів переговорів), інтерконекторів.
-
7
Розширення програми придбання ядерного палива у компанії Вестінгхауз.
31.12.2017
7
Придбання вугілля на світовому ринку.
-
7
Модернізація енергогенеруючих потужностей ТЕС/ТЕЦ.
31.12.2017
7
Ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення.
01.01.2017
7
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Кодексу України про надра, зокрема запровадження прозорих та справедливих конкурсних правил розробки родовищ корисних копалин через проведення відкритих аукціонів, детінізація видобутку корисних копалин (вугілля, торф, бурштин).
30.06.2015
7
Відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин.
-
7
Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
30.06.2015
7
Організація ефективного розгляду позову до ВАТ "Газпром" в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо умов контрактів на постачання і транзит природного газу.
30.06.2016
7
Запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартів.
31.12.2015
7
Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy).
-
7
Будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності).
-
7
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Фінансове оздоровлення НАК «Нафтогаз України» є ключовою метою програми. Для цього ми вживатимемо рішучих заходів щодо підвищення тарифів для населення, покрашення рівня оплати і зниження витрат з метою скорочення дефіциту Нафтогазу до 3.1 відсотків від ВВП в 2015 році і його повного подолання до 2017 року. Ці кроки будуть супроводжуватись суттєвою реструктуризацією компанії з метою посилення корпоративного управління і підвищення операційної ефективностi.
31.12.2015
II.D.28.
Різке зростання цін для кінцевих споживачів. Попри зростання цін на газ і теплову енергію для кінцевих споживачів у середині 2014 року на 56 і 40 відсотків відповідно, наступне знецінення гривні розмило прибуток. Ми суттєво збільшимо ціни для кінцевих споживачів і працюватимемо над покращенням рівня оплати.
-
II.D.28.a.
Роздрібні ціни на газ. Ми завершимо процес збільшення цін на газ до рівня паритету з імпортом до квітня 2017 р.
30.04.2017
II.D.28.a.i.
Першим кроком стане реформування чинної системи цін для населення, що передбачатиме скорочення цінових категорій з чотирьох до двох.
-
II.D.28.a.i.
Окрім того, регулятором ринку енергетики буде ухвалене та офіційно оприлюднене рішення про підвищення роздрібної ціни на газ для домогосподарств в середньому на 285 відсотків. Це відповідатиме ціні, що становитиме 3600 грн.тис. куб.м. для категорії споживання 1 (менше 200 м3 на місяць для споживачів, що використовують газ для опалення у холодну пору року) і 7187 грн/тис. куб.м для категорії споживання 2 (понад 200 м3 на місяць, а також у випадку використання газу лише для приготування їжі та підігріву води) із вступом у дію 1 квітня 2015 р. (попередній захід).
01.04.2015
II.D.28.a.i.
Це дасть можливість довести ціну, отримувану НАК «Нафтогаз», до не менше ніж 2200 грн./тис.куб.м без ПДВ для категорії споживання 1 і 5100 грн./ тис.куб.м без ПДВ для категорії споживання 2.
-
II.D.28.a.i.
Ми ліквідуємо структуру ціноутворення, що базується на двох категоріях і підвищимо ціни для населення до рівня, необхідного для досягнення 75 відсотків рівня паритету з імпортом у квітні 2016 року і 100 відсотків цього рівня у квітні 2017 року.
30.04.2016
II.D.28.a.i.
Після досягнення повного паритету з імпортом ми затвердимо нову методологію формування роздрібних цін на газ, прив’язавши їх у т.ч. до таких релевантних факторів як динаміка цін на імпортний газ і обмінний курс, яка застосовуватиметься щоквартально.
-
II.D.28.a.i.
Ціни, сплачувані дочірнім газодобувним компаніям НАК «Нафтогазу», будуть поступово – до квітня 2017 року - підвищені принаймні до рівня, еквівалентного 150 дол. США/ тис. куб. м, для сприяння інвестиціям і нарощування майбутнього видобутку газу.
30.04.2017
II.D.28.a.i.
Ми гарантуємо, що наша структура формування цін на енергоносії покриватиме всі витрати на інвестиції в повному обсязi. У разі, якщо компоненти роздрібної ціни, непов’язані з НАК «Нафтогаз», будуть змінюватись впродовж року, для їх відображення буде змінюватись роздрібна ціна, а не ціна, отримувана НАК «Нафтогазом».
-
II.D.28.a.i.
Роздрібні ціни на теплову енергію. Ми скоригуємо ціни на теплову енергію до рівня повного паритету з імпортом до квітня 2017 року, щоб дати час для здійснення інвестицій з метою підвищення енергоефективності, що дозволить скоротити втрати в системі і дасть можливість споживачам краще управляти своїм споживанням за рахунок таких заходів, як встановлення лічильників, регуляторів і утеплення.
30.04.2017
II.D.28.a.ii.
Відповідно, регулятор ринку енергетики прийме та офіційно опублікує рішення про підвищення роздрібних цін на теплову енергію для домогосподарств в середньому на 67 відсотків до 625 грн./гКал із вступом у дію, починаючи з 1 квітня 2015 р.(попередній захід). Це дасть можливість довести ціну, отримувану НАК "Нафтогазом», до рівня не менше ніж 1793 грн./тис. куб. м без ПДВ і націнки.
01.04.2015
II.D.28.a.ii.
Після цього, ціни на теплову енергію збільшаться до рівня, який відповідатиме ціні на газ, що становитиме 75% від рівня повного паритету з імпортом у квітні 2016 р., і до 100% цього рівня у квітні 2017 року. До цього моменту ціни не будуть коригуватися в бік зменшення.
30.04.2016
II.D.28.a.ii.
Після цього ми також затвердимо нову методологію розрахунку роздрібних цін на теплову енергію, прив’язавши їх до квартального руху цін на імпортний газ і до обмінного курсу та інших релевантних факторів.
-
II.D.28.a.ii.
Якщо компоненти ціни, не пов’язані з Нафтогазом, зростатимуть протягом року, то відповідно змінюватиметься роздрібна ціна, а не та ціна, яку отримує Нафтогаз.
-
II.D.28.a.ii.
Ціни на газ для промислових споживачів. Ми продовжимо коригувати ціни на газ для промисловості для врахування змін обмінного курсу і цін на імпортний газ.
-
II.D.28.a.iii.
Збирання платежів. Після консультацій з МВФ ми подамо у Верховну раду зміни до законодавства, спрямовані на покращення збирання платежів НАК "Нафтогазом» (попередній захід) і забезпечимо прийняття їх Верховною Радою до 31 березня 2015 р. (структурний маяк).
31.03.2015
II.D.28.b.i.
Ці зміни є критичними для підвищення рівня збирання НАК «Нафтогазом України» існуючої дебіторської заборгованості (більше 2 відсотків від ВВП наприкінці 2014 р.),і мають включати.
-
II.D.28.b.i.
(i) зняття двох довготривалих мораторіїв (закон 2711-IV/2005 і Закон 2864-III/2001), що захищають енергетичні та інші компанії від застосування процедур примусового стягнення і.
-
II.D.28.b.i.
(ii) відключення споживачів від системи газопостачання у разі несплати ними за газ.
-
II.D.28.b.i.
За технічної допомоги від МВФ, ми розробимо нормативні акти, необхідні для застосування цього закону.
-
II.D.28.b.i.
Зовнішній аудит дебіторської заборгованостi. Для підтримки наших зусиль, спрямованих на стягнення старої дебіторської заборгованості, посилення прозорості і уникнення проблем із стягненням в майбутньому, ми проведемо незалежний аудит всієї дебіторської заборгованості НАК«Нафтогазу» до 30 червня 2015 р. (структурний маяк). Метою аудиту є виявлення боржників, визначення розміру відповідної заборгованості, а також причин, що лежать в їх основi. Крім того, аудит буде корисний для висвітлення можливих недоліків внутрішніх процедур збирання платежів Нафтогазу. Аудит стане ключовим інструментом діагностики, що допоможе нам розчистити баланс компанії і посилить зусилля з отримання платежів в майбутньому. Ми звернемось до наших міжнародних партнерів із проханням надати зовнішнє фінансування аудиту.
30.06.2015
II.D.28.b.ii.
Аудит. Ми завершимо повний аудит консолідованої звітності НАК«Нафтогазу» на основі МСФЗ визнаним аудитором за 2012 і 2013 рр. – до кінця березня 2015 р. і за 2014 р. – до кінця липня 2015 р.
31.03.2015
II.D.28.b.iii.
Реструктуризація Нафтогазу. Ми підтримуємо реструктуризацію Нафтогазу України з метою зменшення збитків, що виникли через проблеми управління, і покращення сприйняття суспільством цін, що повністю покривають витрати.
-
II.D.28.b.iv.
Закон України «Про ринок газу». Новий проект Закону «Про ринок газу» було передано Кабінету міністрів України. Цей Закон прокладає шлях для реструктуризації НАК «Нафтогазу» через створення нової моделі ринку газу в Українi. Закон забезпечить базу для (і) доступу третіх сторін до газової інфраструктури (II) ухвалення методологій та тарифів енергетичним регулятором, а також (IIі) вільної та доброчесної конкуренції через лібералізацію цін. Зокрема, Закон встановлює конкретні механізми розмежування діяльності, пов’язаної з управлінням газовою інфраструктурою, і діяльності з видобування та постачання газу. Ми працюватимемо над тим, щоб цей Закон було прийнято Верховною радою до кінця квітня 2015 р. (структурний маяк).
30.04.2015
II.D.28.b.iv.
Реформа газового сектору і план запровадження. Спільно з експертами Світового банку, Міністерством енергетики та вугільної промисловості наразі Нафтогаз опрацьовує остаточний варіант плану реформування газового сектору, який, зокрема, передбачає (і) поділ основних напрямків діяльності Нафтогазу (транспортування, зберігання і продаж газу), і (II) покращення прозорості у сфері розподілу газу шляхом проведення аудитів розподільчих компаній та встановлення лічильників уздовж всього газового ланцюгу. Кабінет міністрів України затвердить цей план Нафтогазу до кінця лютого 2015 р.
28.02.2015
II.D.28.b.iv.
Посилення конкуренції. Наприкінці лютого буде припинено дію надзвичайного заходу, що вступив в силу в листопаді 2014 р. і зобов’язував більш ніж 170 компаній купувати природний газ винятково у НАК «Нафтогазу», і ми не маємо наміру поновити його дію в майбутньому.
-
II.D.28.b.v.
Реформа державних енергетичних компаній. З допомогою ЄБРР ми також прагнемо покращити акціонування ключових державних компаній (включаючи, але не обмежуючись ними, НЕК «Укренерго», ДП НАЕК «Енергоатом», НАК «Нафтогаз України» та його дочірні компанії). Ми впровадимо в їх корпоративне управління передові міжнародні стандарти і практики на основі Настанов ОЕСР.
-
II.D.28.c.
Ми також готуємо приватизацію «Центренерго», компанії-виробника електроенергії, та інших ключових виробничих компаній енергетичного сектору.
-
II.D.28.c.
Відміна субсидування енергоносіїв вимагає ефективної стратегії захисту домогосподарств з низьким рівнем доходів від негативного впливу збільшення цін. Хоча останні реформи були націлені на забезпечення цього шляхом надання пільг з оплати енергоносіїв, виходячи з рівня забезпеченості, ліквідацію дублювання та створення нової програми компенсації підвищення цін на енергоносії для найбідніших верств населення, необхідно здійснювати подальше реформування для того, впоратися із очікуваним великим зростанням кількості заявників на отримання цієї допомоги і обмежити обсяг фіскальних видатків. Ми вживатимемо заходів для об’єднання існуючих програм, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів. Зокрема.
-
II.D.29.
Об’єднання програми, пільги, адміністративний потенціал. До 31 травня 2015 року ми об’єднаємо програму надання пільг по оплаті енергоносіїв та програму компенсації тарифів у розширену програму надання субсидій з оплати житлово-комунальних послуг і переведемо отримувачів компенсацій на програму надання субсидій.
31.05.2015
II.D.29.а.
Для цього до 31 березня 2015 року ми підготуємо план такого об’єднання програм і обговоримо його з експертами МВФ та Світового Банку.
31.03.2015
II.D.29.а.
У контексті цього об’єднання, консультуючись з експертами МВФ і Світового Банку, ми також переглянемо формулу визначення розміру виплат, щоб забезпечити дієві стимули для ефективного використання енергоресурсів та підвищення адресності допомоги нужденним.
-
II.D.29.а.
Окрім того, ми виділимо достатні бюджетні та адміністративні ресурси для того, щоб, з огляду на майбутнє велике підвищення тарифів, підготуватися до напливу нових отримувачів цієї допомоги.
-
II.D.29.а.
На середній термін ми вживатимемо кроків для того, щоб інтегрувати програму компенсації підвищення тарифів на енергоресурси у контекст більш широкої системи соціального забезпечення, яка вибудовуватиметься навколо реформованої та доступної програми загального мінімального доходу. Ця реформа оптимізує чинні виплати та об’єднає їх в єдину програму грошових трансфертів, головним завданням якої буде захист домогосподарств від бідностi.
-
II.D.29.а.
Для цього ми встановимо строк переходу до нової системи – до 2017 року.
31.12.2016
II.D.29.а.
Система оплати. Ми переглянемо методологію нарахування оплати за енергоносії, передбачивши рівномірний розподіл оплати впродовж року, коли розрахунки за попередній опалювальний сезон будуть завершуватися до початку нового опалювального сезону, щоб уникнути надмірного навантаження на домогосподарства і підтримувати платіжну дисципліну.
-
II.D.29.b.
Інформаційна кампанія. Ми також проводитимемо широкі інформаційні кампанії для роз’яснення громадськості питань збільшення тарифів і як це сприятиме покращенню надання послуг в сфері енергетики, посиленню енергонезалежності і фінансового стану Нафтогазу а також для інформування про наявність нових програм надання енергетичних субсидій.
-
II.D.29.с.
Існує потреба в програмах з енергоефективності та інвестицій для скорочення з часом собівартості енергії. Неефективність наразі спричинює суттєві втрати енергії на етапах її виробництва, транспортування і споживання домогосподарствами. Ми активізуємо наші зусилля, спрямовані на встановлення лічильників споживання газу й опалення, що дасть змогу домогосподарствам відстежувати та контролювати своє енергоспоживання. У той час як засобами вимірювання забезпечені майже всі домогосподарства, що напряму споживають великі обсяги газу, ступінь поширення газових лічильників серед домогосподарства, що споживають невеликі обсяги газу, а також лічильників теплової енергії є значно нижчим. Станом на середину 2014 року охоплення тепловими лічильниками становило лише 36 відсотків.
-
II.D.30.
Ми працюватимемо над тим, щоб досягти повного охоплення універсальними засобами для вимірювання споживання газу та опалення до кінця 2016 року, зобов’яжемо розраховувати рівень оплати лише на основі даних лічильників там, де вони встановлені, та перейдемо до всеохоплюючого нарахування оплати на основі споживання.
31.12.2016
II.D.30.
Для підвищення енергоефективності потрібні законодавчі та інституційні реформи, які б встановили відповідальність за збільшення кількості використовуваних лічильників та індивідуальних підстанцій опалення і заохочували б вкладати в це кошти. З допомогою МФК та Агентства США з міжнародного розвитку ми вносимо зміни в законодавство, що дозволять здійснювати інвестиції в багатоквартирні будинки, на які припадає більша частина втрат теплоенергії.
-
II.D.30.
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Прийняття нової Енергетичної Стратегії та Плану заходів для її імплементації.
-
ІІІ.6.1
Імплементація Третього енергетичного пакету як зобов’язань відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариство.
-
ІІІ.6.1
Подальше зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
-
ІІІ.6.1
Продовжувати реформу тарифів на електроенергію і ціноутворення на газ та заходів щодо забезпечення повної сплати за постачання електроенергії і газу.
-
ІІІ.6.1
Продовжувати співпрацювати у тісній співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями у напрямку повної імплементації Спільної декларації за результатами інвестиційної конференції з питань відновлення та модернізації газотранспортної системи України від 23 березня 2009 року, зокрема реформування газового сектору та реструктуризації НАК «Нафтогаз України», що перебуває у власності держави.
-
ІІІ.6.1
Ефективно співпрацювати в частині впровадження дослідження стосовно доцільності інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до Союзу центральноєвропейської електричної мережі відповідно до вимог ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії) та спільно проаналізувати витрати та переваги такої інтеграції у порівнянні із можливими альтернативами повної синхронізації.
-
ІІІ.6.1
Надання експертної допомоги ЄС у розробці законодавства, необхідного для виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
-
ІІІ.6.1
Прийняти і реалізувати заходи, які повинні бути зазначені в Плані дій Уряду з питань реагування на надзвичайні ситуації в енергетиці.
-
ІІІ.6.2
Виконати рекомендації, що містяться у звіті ЄС за результатами стрес-тестів від жовтня 2014 року.
-
ІІІ.6.2
Розробити і реалізувати рішення про стратегічних запасів нафти.
-
ІІІ.6.2
Підтримувати Україну в зміцненні енергетичної безпеки.
-
ІІІ.6.2
Імплементувати Директиви ЄС в сфері енергоефективності та відновлювальної енергії в рамках виконання зобов`язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства.
-
ІІІ.6.3
Розробити та схвалити до кінця 2015 року Національний План скорочення викидів та співпрацювати щодо невідкладної імплементації плану з огляду на зобов’язання у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та відповідних цілей ЄС.
-
ІІІ.6.3
Реалізувати рекомендації Програми реформування вугільного сектору з метою поступового скасування субсидій для гірничодобувного сектору, що знаходиться у державній власності, , які є важким навантаженням на державний бюджет , з одночасним покращенням стандартів безпеки та захисту навколишнього середовища та беручи до уваги соціальні аспекти.
-
ІІІ.6.4
Проектів що стосуються виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та Плану Імплементації «Укриття» та відновлення Чорнобильської зони у екологічно безпечну після аварії, що зруйнувала 4-й енергоблок (в рамках міжнародного фонду, що управляється ЄБРР.
-
ІІІ.6.5
Проектів в рамках Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (INSC) з підтримки, зокрема, Ядерного Регулятора та управління ядерними відходами.
-
ІІІ.6.5
Виконання заходів передбачених «Національним планом дій за результатами «стрес-тестів», який розроблений з урахуванням «стрес-тестів» на АЕС-ях України та враховує рекомендації ENSREG.
-
ІІІ.6.5

Насалик Ігор Степанович

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

за посадою

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції

Склад цільової команди реформ

Положення про ЦКР

 1. Наказ №192 про створення ЦКР.
 2. Положення до наказу №192.
 3. Склад ЦКР до наказу.