Дерегуляція та розвиток підприємництва

Дерегуляція та розвиток підприємництва

Степан Кубів

Дмитро Романович
e-mail: deregulationreforms.in.ua

Короткий опис реформи

Дерегуляція – це створення комфортного бізнес-клімату через усунення надмірного регуляторного тиску держави на бізнес та ліквідацію надмірного контролю підприємницької діяльності шляхом спрощення процедур, зменшення частоти перевірок та зменшення кількості контролюючих органів, скасування зайвих дозволів й ліцензій, побудова ефективної та зручної в адмініструванні регуляції в тих сферах, де вона необхідна.

Головні завдання реформи:

  1. Зменшити регуляторний тиск на малий і середній бізнес і відповідно створити нормальні умови для роботи та зменшити вартість адміністрування бізнесу, щоб підприємці витрачали час саме на бізнес, а не на нескінченні бюрократично-корупційні процедури
  2. Створити сприятливе середовище для внутрішніх та іноземних інвестицій 
  3. Створити здорову конкуренцію на ринку, прибравши штучні барєри


Окремим завданням дерегуляції є гармонізація, узгодження системи державного регулювання/контролю із європейськими стандартами для повної інтеграції України у Зону вільної торгівлі з ЄС та виконання обов’язків згідно з Угодою про асоціацію.
Дерегуляція охоплює усі сфери економіки, але концентрується на тих, що найбільше впливають на малий та середній бізнес або створюють найбільші перешкоди для нормального функціонування підприємств.

Складові Дерегуляції:

  1. Вибіркова дерегуляція, що складається з окремих ініціатив від представників бізнес-кіл та ЦОВВ
  2. Побудова бар’єру з метою запобігання створення нового необґрунтованого регулювання шляхом впровадження оцінки регуляторного впливу кожного нормативно-правового документу
  3. Формування ефективного регуляторного поля через комплексний перегляд та вдосконалення законодавства, розвиток ринку та його здатності до саморегулювання

Реформа у ключових документах

Створено Документ
24.10.2015 3.66 МБ Концепція дерегуляції
15.01.2016 328.05 КБ Паспорт реформи, дерегуляція
15.01.2016 214.75 КБ Розпорядження КМУ, Doing Business
15.01.2016 3.04 МБ Річний звіт з реформи, 2015
ТОП-30 бізнес середа у світі до 2020 року задля:
• Розвитку малого та середнього бізнесу
• Збільшення прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій
• Здорової конкуренції на ринку
Кардинально зменшена кількість
регуляцій, перевірок, приводів для контакту між бізнесом та органами влади, а також їхня вартість
Зменшена кількість надлишкових, зайвих та невідповідних регуляторних актів, дозволів тощо
Зменшена кількість перевірок/контролюючих органів, встановлено принципи прозорих перевірок
Регулювання міжнародної торгівлі спрощене та гармонізоване з вимогами угоди про асоціацію з ЄС
Зміцнені бар'єри на створення нових надлишкових, та економічно необґрунтованих правил
Розроблено та впроваджено всеохоплюючу методологію щодо Аналізу регуляторного впливу (АРВ), що призведе до застосування нових принципів та цілей підготовки регуляторних актів всіма органами державної влади
Підвищення інституційної спроможності державних органів створювати АРВ
Створено та функціонує ефективне нормативно-правове поле, яке гармонізоване із законодавством ЄС
або іншими найкращими практиками у відповідних сферах
Підняття України у рейтингу Doing Business
Система технічного регулювання гармонізована з ЄС та взаємно визнана
Система безпеки та якості харчових продуктів гармонізована з ЄС та взаємно визнана
Створено правове підґрунтя для функціонування саморегуляторних організацій (СРО), які зменшать роль держави в регулюванні певних сфер діяльності
Комунікація бізнесу і влади через електронні ресурси та сучасні технології
  • Виконано
  • У процесі виконання
  • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
21
29.08.2016
Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів для реалізації запропонованої Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим Концепції ефективного регулювання у сфері господарської діяльності
01.11.2016
Кабінет Міністрів України; Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубів

Підготовлено проект листа Прем'єр-міністру України з проханням інформувати про реалізацію вказаного рішення

21
29.08.2016
Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів для реалізації Концепції подальшого об’єднання дозвільної системи з системою надання адміністративних послуг
01.11.2016
Кабінет Міністрів України; Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубів

Підготовлено проект листа Прем'єр-міністру України з проханням інформувати про реалізацію вказаного рішення

21
29.08.2016
Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів для реалізації запропонованих Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим підходів щодо створення Служби фінансових розслідувань як органу протидії фінансовим злочинам з метою забезпечення консолідації повноважень, якими наразі наділені податкова міліція, Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ України
01.11.2016
Кабінет Міністрів України

Підготовлено проект листа Прем'єр-міністру України з проханням інформувати про реалізацію вказаного рішення

21
29.08.2016
Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити належне супроводження у Верховній Раді України законопроектів "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо деяких об'єктів сільськогосподарської та транспортної галузей" (реєстр. № 4536) і «Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення підприємств паливно-енергетичного комплексу з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані» (реєстр. № 4799)
01.11.2016
Кабінет Міністрів України

Підготовлено проект листа Прем'єр-міністру України з проханням інформувати про реалізацію вказаного рішення

21
29.08.2016
Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо деяких об'єктів сільськогосподарської та транспортної галузей" (реєстр. № 4536) і «Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення підприємств паливно-енергетичного комплексу з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані» (реєстр. № 4799) з метою забезпечення підвищення ефективності управління підприємствами у відповідних сферах.
01.11.2016
Верховна Рада України

Законопроекти очікують розгляду

21
29.08.2016
Рекомендувати Верховній Раді України активізувати роботу з розгляду та прийняття законів, пов'язаних з дерегуляцією підприємницької діяльності, зокрема шляхом першочергового включення до порядку денного засідань Верховної Ради України проектів законів, перелік яких представлено Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим на засіданні Національної ради реформ
31.12.2016
Верховна Рада України

Пакет законопроектів на засіданні НРР було представлено із 39 проектів.

21
29.08.2016
Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити належне супроводження у Верховній Раді України законопроектів, пов'язаних з дерегуляцією підприємницької діяльності, зокрема проектів законів, перелік яких представлено Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим на засіданні Національної ради реформ
31.12.2016
Кабінет Міністрів України

Пакет законопроектів на засіданні НРР було представлено із 39 проектів.Підготовлено проект листа Прем'єр-міністру України з проханням інформувати про реалізацію вказаного рішення

21
29.08.2016
Вжити заходів щодо опрацювання висловлених під час засідання Національної ради реформ пропозицій стосовно подальших кроків здійснення реформи дерегуляції в Україні для вироблення консолідованого бачення та визначення переліку нормативно-правових актів, які потребують розгляду та затвердження Урядом, за результатами проведення відповідної робочої зустрічі та щодо прийняття необхідних рішень на засіданні Кабінету Міністрів України.
12.09.2016
КМУ; Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економрозвитку С.І.Кубів; Заступник Міністра економрозвитку М.Є.Нефьодов; Міністр КМУ О.С.Саєнко; Голова Держрегуляторслужби К.М.Ляпіна; Засновник ГІ «Об’єднання українських випускників зарубіжних університетів «Професійний Уряд» Д.В.Пасько

Підготовлено проект листа Прем'єр-міністру України з проханням інформувати про реалізацію вказаного рішення

9
23.07.2015
Внести на розгляд ВРУ законопроекти про спрощення адміністрування податків і зборів, скасування надмірних дозвільних процедур і актів, децентралізація надання послуг держави
01.09.2015
Адміністрація Президента України

За активної участі Координаційного центру забезпечення взаємодії з КМУ розроблено такі законопроекти, що перебувають на розгляді Парламенту чи були прийняті: - про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування) (реєстр. № 3323); - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг (прийнято як Закон № 888-VIII від 10.12.2015).

9
23.07.2015
Підготувати пропозиції змін до регламенту КМУ про прискорений розгляд та узгодження відповідними міністерствами ініціатив, пов’язаних із дерегуляцією
15.09.2015
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Секретаріат Кабінет Міністрів України

7
03.06.2015
Розробити та подати до Верховної Ради України пакет законопроектів про дерегуляцію
17.07.2015
Міністерство економічного розвитку та торгівлі

В ВРУ подані законопроекти: "Про перелік адміністративних послуг" (реєстр. № 3319 від 12.10.2015); "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)" (реєстр. № 2168а); "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (щодо діяльності адміністративної колегії)" (реєстр. № 3394 від 02.11.2015); "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"  (реєстр. № 2531а від 27.08.2015); "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду" (реєстр. № 2418а);  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності» (реєстр. № 2498а від 11.08.2015); №2558а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі"

3
04.03.2015
Реформування антимонопольного законодавства та зміни до Закону "Про захист економічної конкуренції".
01.07.2015
МЕРТ

Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)" (реєстр. № 2168а) – прийнятий в першому читанні; Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (щодо діяльності адміністративної колегії)" (реєстр. № 3394) – зареєстровано в ВРУ; Законопроект 2431a «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції» – прийнятий в першому читанні, Законопроект 2102 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» – підписаний Президентом.

3
04.03.2015
Затвердження відповідним рішенням Уряду Плану дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
18.03.2015
Кабінет Міністрів України

План дерегуляції схвалено на засіданні КМУ 18.03.15.

3
04.03.2015
Доручення Президента Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, переписати правила приєднання електроустановок до електричних мереж в частині суттєвого спрощення процедури. Звітування НКРЕКП з цього питання.
18.03.2015
АПУ, НКРЕКП

Відповідний лист від Президента направлений 17 березня. НКРЕКП розроблено покроковий план дій щодо внесення змін в правила приєднання до електромереж - план розміщено на порталі reforms.in.ua. Згідно плану процес має бути завершений до кінця серпня цього року.

3
04.03.2015
Ухвалення та підписання законопроекту № 1580 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»
18.03.2015
Верховна Рада України (фракції коаліції)

18.03.15 у ВРУ проголосовано редакційне уточнення законопроекту. Закон підписаний та опублікований 02.04.2015р.

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Дерегуляція та розвиток підприємництва.
-
3.6
Середньостроковою метою дальших реформ у цій сфері є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці.
-
3.6
Необхідно скоротити кількість документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
-
3.6
Скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності.
-
3.6
Скоротити кількість органів державного нагляду (контролю).
-
3.6
Забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді.
-
3.6
З метою розширення та спрощення доступу українських товарів на ринки держав - членів Європейського Союзу необхідно.
-
3.6
Привести систему технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами та завершити реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів.
-
3.6
Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів потрібно.
-
3.6
Забезпечити ефективний захист права приватної власності, у тому числі судовими органами, гармонізувати із законодавством Європейського Союзу положення законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та кредиторів.
-
3.6
Захисту економічної конкуренції.
-
3.6
Запровадити стимулюючі механізми інвестиційної діяльності, виходячи із найкращої світової практики.
-
3.6
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Створення сприятливого для інвестицій середовища.
-
A.IX.1
Забезпечення належного виконання усіма центральними органами виконавчої влади Закону України «Про основні засади регуляторної політики».
31.12.2015
A.IX.1.1
Усунення надмірного регулювання господарської діяльності шляхом зменшення кількості документів дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних процедур, переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.
31.12.2015
A.IX.1.2
Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією при складенні рейтингу «Doing Business», маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за сприятливістю умов для підприємницької діяльностіI.
31.12.2015
A.IX.1.3
Забезпечення ефективного захисту прав приватної власності, гармонізація із законодавством ЄС положень українського законодавства щодо захисту інвесторів (внутрішніх та іноземних) та кредиторів.
31.12.2015
A.IX.1.4
Забезпечення протягом одного року заміни існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейську.
31.12.2015
A.IX.1.5
Концентрація в єдиному центральному органі виконавчої влади функцій з формування державної політики у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і зв’язку.
31.12.2015
A.IX.1.6
Забезпечення умов для розвитку телекомунікаційних мереж четвертого і п’ятого поколінь, створення та імплементація дорожньої карти впровадження загальнодержавного широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
31.12.2015
A.IX.1.7
Реформи в антимонопольній сфері.
-
A.IX.2
Забезпечення прозорості діяльності органів Антимонопольного комітету України.
31.12.2015
A.IX.2.1
Запровадження обов’язку опублікування рішень Антимонопольного комітету на його офіційному сайті визначення порядку використання конфіденційної інформації врегулювання питань доступу до неконфіденційної інформації у справах про порушення та у справах про концентрацію.
31.12.2015
A.IX.2.1.1
Нормативне закріплення принципів калькуляції штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
31.12.2015
A.IX.2.1.2
Спрощення системи контролю за концентраціями.
31.12.2015
A.IX.2.2
Підвищення вартісних показників, у разі досягнення яких необхідно отримувати дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію, та обов’язковість оцінки наявності (відсутності) впливу концентрації на конкуренцію в Україні.
31.12.2015
A.IX.2.2.1
Запровадження скороченої процедури оцінки концентрацій.
31.12.2015
A.IX.2.2.2
Зменшення обсягу інформації, що подається до Антимонопольного комітету, яка не є необхідною для оцінки впливу концентрації на конкуренцію в Україні.
31.12.2015
A.IX.2.2.3
Встановлення обов’язку проведення попередніх консультацій для прийняття заяви до розгляду.
31.12.2015
A.IX.2.2.4
Забезпечення можливості участі заявників у засіданнях Антимонопольного комітету з приводу надання дозволів на концентрацію та узгоджені дії.
31.12.2015
A.IX.2.2.5
Визначення підходів до оцінки впливу угод між конкурентами (на горизонтальних ринках).
31.12.2015
A.IX.2.2.6
Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
31.12.2015
A.IX.2.3
Встановлення строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету.
31.12.2015
A.IX.2.3.1
Закріплення необхідного обсягу прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету.
31.12.2015
A.IX.2.3.2
Врегулювання підстав і порядку проведення перевірок Антимонопольним комітетом та вирішення спорів у зв’язку з проведенням таких перевірок.
31.12.2015
A.IX.2.3.3
Врегулювання повноважень Антимонопольного комітету на різних етапах розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
31.12.2015
A.IX.2.3.4
Встановлення дисциплінарної відповідальності посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до вчинення порушення у вигляді антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
31.12.2015
A.IX.2.4
Реформа трудових взаємовідносин.
-
A.IX.4
Прийняття Трудового кодексу.
31.12.2015
A.IX.4.1
Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній кооперації.
31.12.2017
A.IX.5
Сприяння виходу на зовнішні ринки продукції з підвищеним вмістом доданої вартості та високотехнологічної продукції, а також включення українських компаній в глобальні та регіональні коопераційні проекти і програми.
31.12.2017
A.IX.5.1
Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС шляхом.
31.12.2017
A.IX.5.2
Створення незалежних органів стандартизації та метрології відповідно до європейської практики.
31.12.2017
A.IX.5.2.1
Розроблення та впровадження технічних регламентів на основі директив Ради Європи на принципах «Нового підходу» до технічної гармонізації і стандартизації та «Глобального підходу» у сфері оцінювання відповідності.
31.12.2017
A.IX.5.2.2
Розроблення та затвердження визначених технічними регламентами державних стандартів, адаптованих до вимог ЄС, з метою приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.
31.12.2017
A.IX.5.2.3
Запровадження системи регулювання та державного контролю за безпечністю харчової продукції «від лану до столу», реалізація системи НАССР на українських підприємствах відповідно до вимог ЄС.
31.12.2017
A.IX.5.3
Утворення спеціального органу страхування та фінансування експорту у формі експортно-кредитного агентства, що забезпечуватиме сприяння експансії українських експортерів на зовнішні ринки.
31.12.2017
A.IX.5.5
Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу.
-
A.IX.6
Скорочення кількості регуляторних та контрольних органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю), делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям.
30.06.2015
A.IX.6.1
Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням суду.
30.06.2015
A.IX.6.2
Відмова від системи тотального обтяжливого контролю за всіма суб'єктами господарської діяльності на основі запровадження ризик орієнтованої системи державного контролю.
30.06.2015
A.IX.6.3
Проведення комплексної інвентаризації чинної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва, скасування неактуальних нормативно-правових актів.
30.06.2015
A.IX.6.4
Скасування нормативно-правових актів (зокрема ДСанПіН) та актів, що використовуються для регулювання підприємницької діяльності, які не розміщені у вільному доступі.
30.06.2015
A.IX.6.5
Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контактів таких органів із суб’єктами підприємницької діяльності, що має забезпечувати автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення періодичності проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю), оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до конкретних видів підприємницької діяльностіI.
30.06.2015
A.IX.6.6
Забезпечення конкуренції на ринку оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки.
30.06.2015
A.IX.6.7
Розширення кількості видів ділової діяльності, які можуть самостійно оцінювати себе на відповідність вимогам та прийнятим нормам, на заміну системи державного нагляду (контролю).
30.06.2015
A.IX.6.8
Спрощення процедур у сфері будівництва.
30.06.2015
A.IX.7
Забезпечення до 2016 року зонування територій щонайменше в обласних центрах та продовження зонування на інших територіях.
01.01.2016
A.IX.7.1
Удосконалення процедури приєднання до мереж суб’єктів природних монополій (електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення).
31.12.2015
A.IX.7.2
Скорочення строків видачі дозвільних документів у сфері будівництва, встановлення вичерпного переліку підстав для повернення декларації про початок виконання будівельних робіт та дозволу на виконання будівельних робіт, декларації та сертифіката готовності об’єкта до експлуатації, а також передбачення для замовника будівництва можливості використання автономних систем інженерного забезпечення.
31.12.2015
A.IX.7.3
Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (окрім земель сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них.
31.12.2015
A.IX.7.4
Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва.
31.12.2015
A.IX.7.5
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Поліпшення бізнес-клімату.
31.12.2017
II.E.31.ii.
Ми наростимо зусилля з оптимізації регуляторної бази, що має відношення до економічної діяльностi. Провадячи консультації із громадянським суспільством, ми визначили надлишкові регуляторні перешкоди, які мають бути усунутi. Ці перешкоди визначено, і пріоритетність черговості їхньої ліквідації встановлено виходячи з їхнього істотного впливу та часових рамок, у контексті Плану дій, який буде ухвалено Кабінетом Міністрів до 11 березня 2015 року. Ми опублікуємо ухвалений план дій разом із обґрунтуванням, яке надасть роз'яснення щодо того, яким чином було встановлено пріоритетність заходів, передбачених планом, і як оцінювався їхній вплив.
31.03.2015
II.E.33.
Міністерство економічного розвитку у співпраці з Державною регуляторною службою забезпечуватиме моніторинг запровадження цього плану та, починаючи з 15 квітня 2015 року, впродовж 15 днів після завершення кварталу публікуватиме квартальні звіти, які відзначатимуть прогрес у цій царинi.
15.04.2015
II.E.33.
Державна регуляторна служба відповідатиме за здійснення належної оцінки регуляторного впливу (ОРВ), який справлятимуть нові регуляторні пропозиції. У цьому зв’язку, ДРС– консультуючись із Світовим Банком – розробить і впровадить механізм належної ОРВ, який передбачатиме включення належної ОРВ до проектів усіх законодавчих та правових актів з метою забезпечення захисту проти відновлення надмірної зарегульованостi.
-
II.E.33.
Поліпшення бізнес-клімату з метою підвищення привабливості для інвесторів залишається нашим ключовим пріоритетом. У тісній співпраці із експертами Світового Банку, ми підготували проект закону про захист інвесторів. Зокрема, закон націлений на.
-
II.E.34.
Запровадження права міноритарного акціонера подати позов в інтересах підприємства про відшкодування збитків.
-
II.E.34.i
Встановлення обов'язку з оприлюднення інформації про правочин, щодо якого є заінтересованість.
-
II.E.34.ii
Встановлення вимоги щодо залучення незалежного аудитора з метою проведення оцінки правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам. Ми ухвалимо цей закон до кінця березня 2015 р. Окрім того, Уряд також працює над тим, щоб кількість інспекційних органів було суттєво скорочено.
31.03.2015
II.E.34.iii
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зменшити регуляторний тягар для бізнесу, зокрема для малих і середніх підприємств, за рахунок скорочення кількості дозволів та ліцензій.
-
ІІІ.1
Сторони розвиватимуть та посилюватимуть співпрацю з промислової та підприємницької політики, тим самим покращуючи бізнес-середовище для всіх економічних операторів, з окремим акцентом на малі та середні підприємства (МСП). Сторони співпрацюватимуть щодо імплементації політики щодо малих та середніх підприємств, яка ґрунтується на десяти принципах Акта про малий бізнес для Європи (SBA), найкращих практиках ЄС, а також підтримуватимуть регулярний діалог щодо промислової і підприємницької політики, зокрема шляхом.
-
ІІІ.7.7
Започаткування спеціального двостороннього діалогу, присвяченого МСП, із тісним залученням як представників Уряду, так і бізнес-асоціацій, для обміну найкращими практиками з метою приведення українських політик у відповідність до законодавства ЄС, а також упорядкування дружньої по відношенню до МСП політики в новому українському законодавстві шляхом застосування принципу «спочатку думай про мале» та Тесту МСП. Участь у програмах ЄС буде також обговорюватися в контексті діалогу.
-
ІІІ.7.7
Співпрацювати з метою забезпечення виконання рекомендацій, викладених першій оцінці SBA «Індекс політики щодо малого і середнього бізнесу Країни Східного Партнерства 2012 - Прогрес у реалізації Акта про малий бізнес для Європи», проведеної ОЕСР у співпраці з Європейською Комісією, Європейським фондом освіти та ЄБРР.
-
ІІІ.7.7
Співпрацювати у другому колі оцінки SBA та використовувати процес оцінки, як можливість підкреслити важливу роль малих та середніх підприємств для поліпшення бізнес середовища в Україні.
-
ІІІ.7.7
Законодавство про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит.
-
ІІІ.7.8

Степан Кубів

Міеістр економічного розвитку і торгівлі України

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРВИШЛІНСЬКИЙ Гліб Вікторовичвиконавчий директор громадської організації "Центр економічної стратегії" (за згодою)
Член ЦКРГАЛАСЮК Віктор Валерійовичголова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат України (за згодою)
Член ЦКРГОНЧАРУК Олексій Валерійовичкерівник офісу ефективного регулювання (за згодою)
Член ЦКРДЛІГАЧ Андрій Олександровичексперт громадської організації "Громадська платформа "Нова Країна" " (за згодою)
Член ЦКРДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Валерій Володимировичексперт проекту EDGE компанії Agriteam Canada (за згодою)
Член ЦКРЗАБЛОЦЬКИЙ Мар'ян Богдановичголова громадської організації "Українське товариство економічних свобод" (за згодою)
Член ЦКРІВАНЧЕНКО Оксана Павлівназаступник Міністра юстиції – керівник апарату (за згодою)
Член ЦКРІВАНЧУК Андрій Володимировичголова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, народний депутат України (за згодою)
Член ЦКРКІРАЛЬ Сергій Івановичзаступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат України (за згодою)
Член ЦКРКЛИМЕНКО Юлія Леонідівназаступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – керівник апарату
Член ЦКРКОРОТКА Тетяна Анатоліївназаступник бізнес-омбудсмена (за згодою)
Член ЦКРЛАНДА Ігор Олександровичгенеральний директор ТОВ “Новус Україна” (за згодою)
Член ЦКРЛАПА Володимир Івановичголова Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (за згодою)
Член ЦКРЛУКАЧ Ростислав Володимировичголова Ради директорів OSMG Business Development, міжнародний експерт з розвитку бізнесу, інвестицій та інновацій, член Українського товариства фінансових аналітиків (за згодою)
Член ЦКРЛЯПІНА Ксенія Михайлівнаголова Державної регуляторної служби (за згодою)
Член ЦКРМАРКАРОВА Оксана Сергіївназаступник Міністра фінансів – керівник апарату (за згодою)
Член ЦКРОМЕЛЯН Володимир ВолодимировичМіністр інфраструктури (за згодою)
Член ЦКРОСМОКЕСКУ Євгенкерівник проекту Групи Світового банку (за згодою)
Член ЦКРПАСЬКО Даніїл Володимировичкерівник проекту громадської організації “Легкий бізнес” (за згодою)
Член ЦКРПИНЗЕНИК Віктор Михайловиччлен Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, народний депутат України (за згодою)
Член ЦКРПОРОШЕНКО Олексій Петровиччлен Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат України (за згодою)
Член ЦКРПРОДАН Оксана Петрівначлен Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат України (за згодою)
Член ЦКРПТАШНИК Вікторія ЮріївнаЧлен Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, народний депутат (за згодою)
Член ЦКРРОМАНОВИЧ Дмитро Олеговичпроектний менеджер реформи “Дерегуляція та розвиток підприємництва” при Національній раді реформ (за згодою)
Член ЦКРРУТИЦЬКА Владислава Валеріївназаступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції (за згодою)
Член ЦКРРЯБЧИН Олексій Михайловичголова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, народний депутат України (за згодою)
Член ЦКРСЕМЕНІХІН Володимир Олександровичдиректор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Член ЦКРШКУРЛА Олександррадник стратегічної групи радників приКабінеті міністрів України (за згодою)

Положення про ЦКР

1. Наказ про оновлення цільової команди реформ.