Децентралізація

Децентралізація

Геннадій Зубко

Олена Сімоненко 
e-mail: decentralisationreforms.in.ua

Короткий опис реформи

Здійснення реформи на принципі децентралізації влади в Україні супроводжується передачею значних повноважень та фінансових ресурсів від органів державної влади – органам місцевого самоврядування.

Гарантія територіальної цілісності України є базовою умовою децентралізації державної влади на користь збільшення прав регіонів в особі територіальних громад.

Суть реформи на принципі децентралізації:

 • утворення виконавчих органів місцевого самоврядування на всіх рівнях: у громаді, районі та області;
 • закріплення принципу субсидіарності при розмежуванні повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів;
 • органи місцевого самоврядування різних рівнів – громади, району, області – отримають повноваження, які найбільш ефективно виконувати саме на цьому рівні, а під повноваження отримують необхідні фінансові, матеріальні та інші ресурси під їхню власну відповідальність.

 

Реформа на принципі децентралізації – виконання частини завдань якої потребують внесення змін до Конституції України.

Тобто, метою політики здійснення децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні.

У підсумку – створення і підтримка повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода

ДАНА РЕФОРМА ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНА ІЗ НАСТУПНИМИ РОЗДІЛАМИ КУ:

 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА
  • Передбачається, що ключові зміни у частині децентралізації та реформування місцевого самоврядування стосуватимуться перерозподілу повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, між органами місцевого самоврядування різного рівня адміністративно-територіального устрою, створення власних виконавчих органів районною та обласною радами, зміни статусу та повноважень місцевих державних адміністрацій з виконавчих на контрольно-наглядові, реорганізація їх в органи префектурного типу.
 • РЕФОРМА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  • Передбачається, що ключові зміни стосуватимуться удосконалення системи місцевих виборів, які мають пройти на новій законодавчій основі. Зміни до законодавства визначатимуть основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, старост та сільських, селищних, міських голів з урахуванням положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 • РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ
  • Передбачається створення муніципальної поліції з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сфері охорони громадського порядку в населених пунктах.
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
  • Надання повноважень органам місцевого самоврядування на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів.
  • Надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, що вироблена із альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб’єктів виробництва теплової енергії із альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва).
Програма діяльності КМУ
НОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 • Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень:
  • Розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації та Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік;
  • Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю;
  • Відкриття на місцях "прозорих офісів".

Більше...

План графік реформи

Завантажити план-графік у форматі: pdf

Система показників

Переглянути у форматі: pdf

Додаткові ресурси

Сайт реформи децентралізації влади: http://decentralization.gov.ua 

Головні та найсвіжіші новини можна знайти на сайті:http://www.minregion.gov.ua

Реформа у ключових документах

Календар

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ
Ефективна система влади
Розмежування повноважень між ОМС та державними органами влади
Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності ОМС
Забезпечення відкритості, прозорості та участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення
Високий рівень конкурентоспроможності регіонів
Ефективне використання ресурсів регіонів для сталого розвитку
Сприятливі умови для ведення бізнесу
Ефективне міжрегіональне співробітництво
Висока якість послуг
Державні стандарти (нормативи) якості адміністративних послуг
Надання якісних публічних послуг
Доступність отримання послуг
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
20
07.06.2016
Вжити заходів щодо врегулювання питання підвищення ефективності перерозподілу та використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів з урахуванням необхідності реалізації пріоритетних програм, зокрема енергоефективних проектів, насамперед щодо бюджетних установ сфери освіти і охорони здоров'я.
01.09.2016
Мінфін України; Мінрегіонбуд України

Мінфін (лист № 31-05200-09-27/25186 від 01.09.16) поінформував про те, що місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується, зокрема, правом органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України. Таким чином, на його думку, питання розподілу та використання бюджетних коштів у законодавстві врегульовано. Водночас висловлена Президентом України ініціатива передбачає підвищення ефективності використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів (які наразі розміщуються на депозитах), зокрема шляхом створення стимулів для спрямування таких коштів на впровадження енергоефективних проектів, у тому числі із застосуванням механізму співфінансування, насамперед щодо об'єктів освіти і охорони здоров'я. Підготовлено проект листа Міністру фінансів України з проханням додатково опрацювати вказане питання.

19
25.05.2016
Забезпечити прискорення нормативно-правового врегулювання питання передачі повноважень зі здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці органам влади на місцях.
Кабінет Міністрів України

15
04.12.2015
Підтримати ініціативу народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Г.М.Гопко та організувати проведення під головуванням Президента України за участі народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади та голів місцевих державних адміністрацій нараду з метою обговорення проблем у практичному впровадженні реформи децентралізації. Рекомендувати голові Комітету Верховної Ради України у закордонних справах долучитися до підготовки згаданої наради.
25.12.2015
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України В.А.Ковальчук; Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Г.Зубко

За інформацією Головного департаменту регіональної політики АПУ вказане завдання виконано, оскільки питання практичного впровадження реформи децентралізації знаходиться на постійному контролі. Функціонує Рада регіонального розвитку (Указ ПУ від 21.04.2015 № 224) в рамках роботи якої проводяться регулярні засідання під головуванням Президента України, а також Глава держави двічі наприкінці року зустрічався з представниками територіальних громад та з новообранними вперше міськими органами. Крім того, Віце-прем"єр мністром України - Зубко Г.Г. організовано регулярні робочі поїздки в регіони, за участі профільних міністрів та заступників міністрів, які наочно розглядають проблемні питання впровадження реформи на місцях, в т.ч. в об"єднаних територіальних громадах. За підтримки донорських проектів в регіонах відкрито та працюють регіональні офіси реформ, ключовим завданям яких є сприяння в впровадженні реформи на місцях.

11
18.09.2015
Надати секретаріату НРР план затвердження єдиних державних стандартів надання соціальних послуг та послуг у сферах охорони здоров'я і освіти
10/15/2015
Міністерство освіти та науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України

Мінсоцполітики надало план. Міносвіти інформує про наявність відповідниїх стандартів в діючих нормативних актах (лист від 10.02.2016 № 1/10-424). МОЗ інформує про розроблення проектів актів та затвердження нормативу забезпечення лікарняними ліжками (постанова № 1024 від 27/11/2015р). Мінсоцполітики завдання виконало. МОН згідно затвердженого Плану дій уряду на 2016 рік мало у 1 півріччі 2016 року затвердити нормативи, запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного учня в навчальному закладі незалежно від місця його навчання (Розділ 8 п.2), однак це завдання -  удосконалення формули розрахунків освітньої субвенції, затвердження методики розрахунку вартості надання послуг в галузі освіти на базовому рівні не виконано. МОЗ згідно затвердженого Плану дій уряду на 2016 рік мало у 2 кварталі 2016 року має удосконалити формули розрахунків субвенції у сфері охорони здоров’я на основі обґрунтованих нормативів, затвердження методики розрахунку вартості надання послуг в галузі охорони здоров’я на базовому рівні, однак станом на звітну дату завдання не виконано.

8
23.06.2015
Привести у відповідність концептуальні засади реформування систем освіти, охорони здоров'я та соціального захисту до основних положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.14 р. № 333-р.
10.07.2015
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство соціальної політики України

Мінсоцполітики листом від 13.05.16 № 2558/0/10-16/10 поінформувало про постанови КМУ від 24.02.16 № 140, від 29.12.14 № 716, 14.01.15 № 8 щодо з децентралізації повноважень та розроблення законопроекту (внесення КМУ № 4607). Міносвіти листом від 01.07.16 року № 1/11-8630 поінформувало про постанову № 79 КМУ від 20.01.16 року та проект рамкового закону № 3491. Мінохорониздов"я (лист від 30.06.16 № 19.2-04-606/2/198-15/16005) інформує про проведення громадського обговорення проекту розпорядження КМУ про затвердження Концепції реформи фінансування системи охорони здоров"я. Завдання виконано: МОН підготувало Постанову про методику створення шкільних округів, яка затверджена КМУ 20.01.2016 за № 79. У 2016 році з державного бюджету профінансовано створення пілотних опорних шкіл, в т.ч. в об"єднаних територіальних громадах. МОН підготувало постанову про методу створення госпітальних округів, яка в данний час знаходиться на погодженні в ЦОВВ.

8
23.06.2015
Розробити та затвердити в установленому порядку державні стандарти (нормативи) якості адміністративних, соціальних, послуг у сфері охорони здоров’я та освіти.
10.07.2015
Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти та науки, Міністерство соціальної політики, Міністерство юстиції.

Перекривається завданням від 18.09.15

8
23.06.2015
Визначити Міністерство інформаційної політики відповідальним координатором комунікаційної підтримки реформи Децентралізації. Розробити єдиний комунікаційний план підтримки реформи Децентралізації
10.07.2015
Міністерство інформаційної політики

Розроблено та реалізується узгоджений комунікаційний план 1 етапу реформи децентралізації "Добровільного об єднання громад" за рахунок залучення донорської допомоги на виготовлення рекламної продукції. 1. Виготовлено та розміщено зовнішня реклама: 450 бордів, 200 плакатів формату 1,8Х1,2. 2. Виготовлено та розміщено 10 000 примірників зовнішньої реклами формату А3 плакатів в приміщеннях сільських, селищних та міських рад до 300 000 населення, вокзалах, лікарнях, ВУЗах, в потягах дальнього та ближнього сполучення. 3. За рахунок соціальної квоти транслюється: відеореклама на 24 каналах ОДА ТРК та на Державному центральному ТБ (Перший національний). Кількість виходів 1 500 на тиждень; Ааудіо реклама на Державному центральному радіо та 24 Державних регіональних радіо станціях у складі ОДТРК - кількість виходів 1 500 на тиждень. 4. Організовано щонедільний вихід статей в періодичній друкованій пресі комунальної форми власності (400 видань обласного та районного рівня) 5. У стані створення координаційна рада донорів при Мінрегіоні, яка має на меті в т.ч. прийняття рішень щодо надання технічної та фінансової підтримки комунікаційній кампанії реформи. 6. У стані створення єдиний ресурс який має надавати користувачам інформацію щодо заходів, які запроваджуються та реалізуються ключовими учасниками реформи: ЦОВВ, асоціаціями, регіональними офісами, громадськими організаціями, донорськими організаціями, медіа центрами.

8
23.06.2015
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним державним адміністраціям визначити уповноважених осіб, відповідальних за формування та розповсюдження інформації про стан реалізації реформ у засобах масової інформації та надати зазначену інформацію Міністерству регіонального розвитку та будівництва та Міністерству інформаційної політики.
10.07.2015
Міністерство регіонального розвитку та будівництва

Мінрегіонбуд надіслав лист від 31.12.2015 року № 7/13-15398 в якому наводить інформацію про повне виконання завдання.

8
23.06.2015
Підготувати та надати звіт секретаріату Національної ради реформ про можливості використання інфраструктури «Укрпошти» для надання адміністративних послуг.
21.07.2015
Міністерство інфраструктури, Міністерство юстиції

Станом на звітну дату в рамках проекту «Надання адміністративних послуг у відділеннях Укрпошти на базовому рівні (в громадах)» Укрпоштою опрацьовується питання необхідного ресурсного забезпечення відділень для можливості надання адмін. послуг. Мінрегіоном підготовлено та надано для опрацювання Укрпошті матеріали щодо базового рівня територіального устрою 6 областей, по яких затверджено Урядом Перспективні плани областей, для формування карти покриття і визначення необхідного ресурсного забезпечення відділень "Укрпошти". Укрпоштою опрацьовано питання щодо необхідного ресурсного забезпечення відділень Укрпошти необхідним обладнанням, задля можливості надання адмін. послуг на базі цих відділень в Донецькій області

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Децентралізація та реформа державного управління.
-
3.5
Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.
-
3.5
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Децентралізація та реформа місцевого самоврядування.
-
A.VII.1
Ефективний розподіл повноважень (компетенцій).
-
A.VII.1.1
Надання органам місцевого самоврядування базового рівня реальних повноважень на основі принципу субсидіарності, що забезпечить ефективне і максимально наближене до громадянина надання публічних послуг.
31.12.2015
A.VII.1.1.1
Визначення переліку повноважень органів місцевого самоврядування районного та обласного рівнів за результатами публічного обговорення, створення районними та обласними радами власних виконавчих органів.
31.12.2015
A.VII.1.1.2
Встановлення повних і виключних повноважень органів місцевого самоврядування. Такі повноваження не можуть скасовуватися чи обмежуватися органами державної влади будь-якого рівня, якщо це не передбачено законом.
31.12.2015
A.VII.1.1.3
Запровадження прозорих механізмів адміністративного нагляду органів державної влади за органами місцевого самоврядування, які не суперечитимуть принципам Європейської хартії місцевого самоврядування і не блокуватимуть діяльність органів місцевого самоврядування у разі виникнення спірних питань.
31.12.2015
A.VII.1.1.4
Законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів.
31.12.2015
A.VII.1.1.5
Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування.
-
A.VII.1.2
Забезпечення прийняття на першій сесії Верховної Ради восьмого скликання необхідних змін до Бюджетного і Податкового кодексів, інших законів, які забезпечать належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування.
31.03.2015
A.VII.1.2.1
Наділення органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких встановлюється законом. Забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів на засадах децентралізації відповідно до нового Бюджетного та і Податкового кодексів.
31.03.2015
A.VII.1.2.2
Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та розширення доходної бази місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб’єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетів.
31.03.2015
A.VII.1.2.3
Забезпечення міста Києва належним фінансовим ресурсом для виконання столичних функцій.
31.03.2015
A.VII.1.2.4
Забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується.
31.03.2015
A.VII.1.2.5
Надання права органам місцевого самоврядування обслуговувати місцеві бюджети за доходами і видатками спеціального фонду в банківських установах, обраних за відкритими процедурами закупівель. Встановлення чітких строків (до 5 днів) проходження платіжних доручень місцевих бюджетів у системі Державної казначейської служби та посилення відповідальності таких органів і їх посадових осіб за порушення строків.
31.03.2015
A.VII.1.2.6
Реформування податку на нерухомість відповідно до європейської практики (зарахування до місцевих бюджетів), надання органам місцевого самоврядування права визначати ставки та базу оподаткування з урахуванням соціально економічного становища на відповідній території та граничних обмежень, визначених законом.
31.03.2015
A.VII.1.2.7
Запровадження горизонтальної системи вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, що дозволятиме не вилучати усі понадпланові доходи у заможних громад і водночас відійти від повного утримання менш заможних громад та стимулювати їх до розвитку.
31.03.2015
A.VII.1.2.8
Запровадження формульних розрахунків галузевих трансфертів відповідно до оновлених стандартів надання послуг та фінансових нормативів їх забезпечення на одного отримувача послуги.
31.03.2015
A.VII.1.2.9
Спрощення механізмів доступу органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів.
31.03.2015
A.VII.1.2.10
Забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов’язані з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури.
31.03.2015
A.VII.1.2.11
Формування самодостатніх громад.
-
A.VII.1.3
Забезпечення принципу, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу місцевого самоврядування одного рівня, та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громад.
31.12.2015
A.VII.1.3.1
Визначення критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).
31.12.2015
A.VII.1.3.2
Запровадження зміни меж територіальних громад виключно з урахуванням попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад.
31.12.2015
A.VII.1.3.3
Територіальна організація влади на місцевому рівні.
-
A.VII.1.4
Внесення змін до Конституції України, що забезпечать правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади.
31.12.2015
A.VII.1.4.1
Забезпечення деконцентрації та децентралізації повноважень згідно з Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та Європейською хартією місцевого самоврядування. Реорганізація місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу.
31.12.2015
A.VII.1.4.2
Реформування системи територіальних органів центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, усунення дублювання їх повноважень.
31.12.2015
A.VII.1.4.3
Забезпечення професійності та політичної нейтральності представництв виконавчої влади на місцях через прозорі конкурсні процедури добору керівників та посадових осіб цих органів.
31.12.2015
A.VII.1.4.4
Удосконалення інструментів Державного фонду регіонального розвитку спрямування всіх капітальних трансфертів у регіони лише через Державний фонд регіонального розвитку забезпечення фінансування через цей фонд проектів розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад), а не об’єктів інфраструктури. Розподіл видатків Державного фонду регіонального розвитку між регіонами України передбачати як додаток до Державного бюджету України.
31.12.2015
A.VII.1.4.5
Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства під час реалізації проектів розвитку.
31.12.2015
A.VII.1.4.6
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень.
-
2
Розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації та Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік.
01.01.2014
2
Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю.
31.03.2015
2
Відкриття на місцях "прозорих офісів".
01.01.2016
2
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зміцнення функціонування місцевого та створення регіонального самоврядування, правового статусу служби в органах місцевого самоврядування, в тому числі шляхом децентралізації, яка наділить їх значними повноваженнями та забезпечить відповідними фінансовими ресурсами згідно з відповідними стандартами, що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядування.
-
ІІІ.2.1.i
Встановлення тісних контактів між регіональними та місцевими органами влади.
-
ІІІ.7.23

Геннадій Зубко

В’ячеслав Негода

заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівник апарату

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРШаршов Сергій Івановичдиректор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, секретар Цільової команди реформ
Член ЦКРБЕНЕДИСЮК Сергій Володимировичдиректор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України (за згодою)
Член ЦКРБЕРЕЗЮК Олег Романовичнародний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)
Член ЦКРБІЛОУС Сергій Ярославовичначальник Управління містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Член ЦКРБОРОДІНА Олена Миколаївназавідувач відділом економіки і політики аграрних трансформацій Інституту економіки і прогнозування НАН України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАУ зі спеціальності економіка сільського господарства (за згодою)
Член ЦКРВАКУЛЕНКО Володимир Миколайовичзавідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент (за згодою)
Член ЦКРВАЩЕНКО Костянтин Олександровичголова Національного агентства України з питань державної служби (за згодою)
Член ЦКРГАНУЩАК Юрій Івановичдиректор Інституту розвитку територій (за згодою)
Член ЦКРГОНЧАРЕНКО Олексій Олексійовичсекретар Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)
Член ЦКРДЕРЕВ’ЯНКО Олег Валерійовичзаступник Міністра освіти і науки України – керівника апарату(за згодою)
Член ЦКРЖУРАКОВСЬКИЙ ДЕ САС Тарас Борисовичзавідувач відділу східних регіонів департаменту регіональної політики Головного департаменту регіональної політики Адміністрації Президента України (за згодою)
Член ЦКРЗАСТАВНИЙ Роман Йосиповичнародний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (за згодою)
Член ЦКРІВЧЕНКО Вадим Євгеновичзаступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)
Член ЦКРКАЧУР Роман Павловичзаступник Міністра фінансів України(за згодою)
Член ЦКРКЛИМЕНКО Олександр Ігоровичзаступник директора Департаменту регіональної політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
Член ЦКРКЛИМЕНКО Юлія Леонідівназаступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівник апарату (за згодою)
Член ЦКРКОВАЛЕНКО Валентина Михайлівнаголова Черкаської обласної ради (за згодою)
Член ЦКРКОДОНЕНКО Катерина Віталіївназаступник керівника Департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України (за згодою)
Член ЦКРКОЛІУШКО Ігор Борисовичголова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)
Член ЦКРКОШЕЛЮК Мирослав Євгеновичрадник Голови Верховної Ради України (за згодою)
Член ЦКРКУЙБІДА Василь Степановичголова консультативної ради Асоціації міст України, віце-президент Спілки лідерів місцевих і регіональних влад України, президент Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління (за згодою)
Член ЦКРКУЛЕБА Микола МиколайовичУповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
Член ЦКРКУЛІЧЕНКО Іван Івановичнародний депутат України, голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)
Член ЦКРКУЧЕРЕНКО Олена Василівнадиректор Департаменту з питань регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Член ЦКРЛУК’ЯНЧЕНКО Олександр ОлексійовичДонецький міський голова (за згодою)
Член ЦКРМЕЛЬНИК Сергій Івановичзаступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)
Член ЦКРНУДЕЛЬМАН Володимир Іллічакадемік Української академії архітектури, доктор географічних наук, професор (за згодою)
Член ЦКРОДАРИЧ Сергій ОлеговичЧеркаський міський голова (за згодою)
Член ЦКРОЛІЙНИК Даниїла Іллівназавідувач відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (за згодою)
Член ЦКРПАНАСЮК Сергій Анатолійовичзаступник голови Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)
Член ЦКРПЕРЕГІНЕЦ Ігор Богдановичзаступник Міністра охорони здоров’я України (за згодою)
Член ЦКРПІТЦИК Мирослав Васильовичвиконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (за згодою)
Член ЦКРПРОШКО Вадим Яковичексперт Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» (за згодою)
Член ЦКРПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександровичстарший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, заслужений юрист України (за згодою)
Член ЦКРРЕЗНІКОВ Олексій Юрійовичзаступник Київського міського голови – секретар Київської міської ради (за згодою)
Член ЦКРРОМАНЮК Сергій Андрійовичпрофесор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук (за згодою)
Член ЦКРСАДОВИЙ Андрій ІвановичЛьвівський міський голова (за згодою)
Член ЦКРСЕРЬОГІНА Світлана Григорівнадиректор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)
Член ЦКРСІМОНЕНКО Олена Анатоліївнаменеджер за напрямом «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування» Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ Національної ради реформ(за згодою)
Член ЦКРСОКАЛЬСЬКИЙ Сергій ВікторовичГлибочицький сільський голова (за згодою)
Член ЦКРТКАЧУК Анатолій Федоровичексперт Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні», директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства (за згодою)
Член ЦКРТРЕТЯК Юрій Івановичвиконавчий директор Асоціації агенцій регіонального розвитку України (за згодою)
Член ЦКРФЕДОРУК Микола Трохимовичнародний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)
Член ЦКРФУРСЕНКО Микола Івановичголова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Фурсівський сільський голова (за згодою)
Член ЦКРЧЕРНОВ Сергій Івановичпрезидент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», голова Харківської обласної ради (за згодою)
Член ЦКРШЕМЕЛИНЕЦЬ Людмила Миколаївнаголова комісії з реорганізації Держземагентства України, перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (за згодою)
Член ЦКРШЕВЧЕНКО Василь Васильовичперший заступник Міністра соціальної політики України (за згодою)
Член ЦКРШЕРЕМЕТЬЄВА Олександра ІванівнаОмельницький сільський голова (за згодою)
Член ЦКРЖЕЛЯК Маркіянкерівник бюро групи експертів з питань підтримки реформи органів місцевого самоврядування (за згодою)
Член ЦКРІОНЕСКУ АдріанСтарший Радник ПРООН з Питань Врядування та Децентралізації (за згодою)
Член ЦКРКАЛНІНЬЯ Євастарший експерт шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (за згодою)
Член ЦКРПОПЕСКУ Даніельдиректор Центру експертизи реформ місцевого самоврядування Генерального директорату з питань демократії Ради Європи (за згодою)
Член ЦКРСТАНОВСКІ Кшиштофголова Фундації міжнародної солідарності (за згодою)
Член ЦКРСЬВЕНЦИЦЬКІ Марчіндепутат Сейму Республіки Польща, координатор групи експертів з питань підтримки реформи місцевого самоврядування в України з польської сторони, кандидат наук (за згодою)

Положення про ЦКР

1. Наказ про створенни експертної ради з питань децентралізації

2. Положення про створення експертної ради з питань децентралізації

3. Протокольне рішення 1

4. Протокольне рішення 2

5. Склад Укр-Польської робочої групи з реформування Місцевого самоврядування

6. Учасники засідання Експертної ради з питань децентралізації 29 січня 2015р

7. Наказ №158 від 07.07.2015 - Цільова команда реформ

8. Положення про ЦКР

9. Наказ 158 ЦКР Децентралізація