Стратегія 2020

Візія Стратегії розвитку України 2020 (in English)

Презентація Стратегії розвитку України 2020

Брошура "Стратегії розвитку України 2020" (in English)

Результати громадського обговорення стратегії

 

12 січня 2015 року Президент України своїм Указом затвердив стратегію розвитку України на період до 2020 року - "Стратегію 2020".

Розробка стратегії відбувалась у декілька етапів із залученням широкого кола експертів та громадськості.

Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 року визначає цілі, напрямки, пріоритети розвитку країни, а також показники досягення цих цілей.

 

Розвиток

Вектор розвитку - це наша впевненість у тому, що країна впровадить реформи, стане на шлях розвитку та підвищення стандартів життя.

Рейтинг легкості ведення бізнесу

Кредитний рейтинг країни на рівні інвестиційної категорії

Індекс глобальної конкурентоспроможності

ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності)

$8.500 (2014)...$16.000 (2020)

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій за період 2015-2020

Максимальне відношення загального дефіциту бюджету, включно із Нафтогазом, до ВВП

Максимальне відношення загального державного боргу до ВВП

Енергоємність ВВП, toe/$000 ВВП за паритетом купівельної спроможності у цінах 2005 року

 

Відповідальність

Вектор відповідальності - це наша впевненість у тому, що кожен з нас, незалежно від статі та віку, регіону проживання та рідної мови, віри та переконань, матиме доступ до високоякісної медицини, освіти, якісного сервісув державному та комерційному секторі.

Середня тривалість життя

Частка коштів місцевих бюджетів у загальнодержавному бюджеті

Проникнення широкосмугового Інтернету (кількість абонентів на 100 осіб)

Процент випускників шкіл у 2020, які володіють 2-ма іноземними мовами

Якість середньої освіти

Добробут громадян

-

Показник розробляється разом із Світовим Банком

 

Безпека

Вектор безпеки - це наша впевненість у завтрашньому дні. У тому, що він буде мирним та щасливим. Це впевненість у справедливості. У тому, що жоден злочин не залишиться непокараним.

Військові витрати, % від ВВП

Чисельність професійних військових на 1000 насленення

Індекс сприйняття корупції

Довіра до суду

Довіра громадян до міліції

Ліміт частки одного постачальника в загальному обсязі закупівель будь-якого енергоресурсу

 

Гордість

Вектор городості - це наша впевненість у тому, що принципи взаємної поваги та толерантності є основою суспільного життя. Це гордіть за нашу країну та за наших людей у Європі та світі.

Громадяни України, які відчувають гордість за свою країну

Кількість призових місць на Олімпіаді-2020 у Японії

Глобальний індекс конкурентоспроможності у боротьбі за таланти

Кількість фільмів у широкому прокаті українського виробництва у 2020 році