ЗМІНИ ДО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ВЖЕ У РАДІ: ОСНОВНІ НОВЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТУ

Президент України зареєстрував у Верховній Раді як невідкладний законопроект про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття законопроекту сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні.

Першочерговою зміною, яка знайшла відображення в усіх процесуальних кодексах, є впровадження ефективного захисту прав особи, яка звертається до суду, як превалюючого завдання судочинства. Також законопроект містить чимало інших новел, а саме: розширення способів судового захисту та засобів доказування, дієві механізми забезпечення позову та доказів,максимальна змагальність сторін та пропорційність як засада судочинства, нові правила юрисдикції та підсудності, спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ, забезпечення ґрунтовної підготовки та розгляду складних справ, забезпечення своєчасності розгляду справи та правової визначеності, механізми запобігання зловживанню процесуальними правами, ефективна компенсація судових витрат, гармонізація правил цивільного та господарського  судочинства із збереженням специфіки кожного, впровадження «Електорнного суду», підтримка судом міжнародного комерційного арбітражу та третейського суду.

Із законопроектом можна ознайомитись за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415