Що таке міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам

У 2017 році взаємовідносини з державним бюджетом мали 998 бюджетів.

Важливу роль у формуванні бюджетної політики і організації бюджетного процесу займає міжбюджетне регулювання, метою якого є перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами для забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за відповідними бюджетами та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати їх виконання.

Однією із форм реалізації засад міжбюджетного регулювання є міжбюджетні трансферти.

Міжбюджетні трансферти - це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Перелік міжбюджетних трансфертів, які можуть передбачатися у держбюджеті для місцевих бюджетів, визначено ст. 97 Бюджетного кодексу.

Обсяги міжбюджетних трансфертів щорічно затверджуються законом про держбюджет і надаються місцевим бюджетам, які мають взаємовідносини з держбюджетом – обласні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районні бюджети.

У 2017 році взаємовідносини з державним бюджетом мали 998 бюджетів (без непідконтрольних територій – 34), у тому числі 24 обласні бюджети, 148 бюджетів міст обласного значення, бюджет м. Києва, 459 районних бюджетів, 366 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Кількість бюджетів, які мають взаємовідносини з держбюджетом, щорічно збільшується, у зв’язку із утворенням об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

У 2018 році їх кількість збільшиться на 47 – це бюджети ОТГ, у яких в квітні 2017 року відбулися перші місцеві вибори. Бюджети таких громад мають взаємовідносини з держбюджетом з нового бюджетного року.

З 2018 року взаємовідносини з держбюджетом матимуть 1045 місцевих бюджетів (без непідконтрольних територій - 34) і у держбюджеті для них передбачатимуть відповідні трансферти.

Ця кількість може і буде змінюватися. На даний час на розгляді Центральної виборчої комісії знаходяться звернення від облдержадміністрацій щодо призначення перших виборів місцевих виборів у 203 ОТГ.

Якщо вибори відбудуться у жовтні, Міністерство фінансів при доопрацюванні проекту бюджету на 2018 рік до другого читання врахує бюджети таких громад та передбачить для них трансферти.

Види трансфертів

1. Базова дотація.

Базова, як і реверсна, дотація є результатом горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

При здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та визначенні базової/реверсної дотації враховувалися наступні показники – офіційні дані звітності Держслужби статистики щодо наявного населення станом на 01.01.2017 та Державної казначейської служби – про фактичні надходження податку на доходи фізосіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (в частині, що зараховується до обласних бюджетів) за 2016 рік.

До розрахунку на 2018 рік включено бюджети 47 ОТГ, у яких в квітні 2017 року відбулися перші місцеві вибори.

2. Додаткові дотації на:

- фінансування переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Така додаткова дотація надається з 2017 року, у зв’язку із передачею на фінансування з місцевих бюджетів усіх видатків (крім видатків на оплату праці педагогічних працівників) по загальноосвітніх закладах та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для закладів охорони здоров’я;

- компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку.

З 2018 року відповідно до Податкового кодексу крім суб'єктів космічної діяльності звільняються від сплати земельного податку (до 1 січня 2025 року) суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію закону "Про розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.

Перелік суб’єктів космічної діяльності та літакобудування, щодо яких запроваджено тимчасові заходи державної підтримки, затверджується урядом.

Обсяг додаткової дотації визначається на підставі інформації щодо сум звільнення від сплати земельного податку, наданої відповідно Державним космічним агентством та Мінекономрозвитку.

- забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутич. Планується така додаткова дотація на виконання закону "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему".

3. Субвенції.

- освітня субвенція, її розподіл між місцевими бюджетами здійснюватиметься на основі нової формули, яка враховуватиме нормативну наповнюваність класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

- медична субвенція, її розподіл між місцевими бюджетами здійснюватиметься відповідно до Формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Водночас ця Формула може бути змінена у разі прийняття ВРУ законопроектів щодо реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я.

Урядом внесені зміни до Порядку та умов надання медичної субвенції, якими врегульовано питання розмежування медичної субвенції для надання первинної та вторинної медичної допомоги для міст обласного значення, районів та ОТГ.

Зокрема, обсяг субвенції, що спрямовується на первинну медичну допомогу, повинен становити не більше 40% загального обсягу субвенції для районів та ОТГ, які добровільно об’єдналися на базі районів, та не більше 30% загального обсягу субвенції для міст обласного значення та ОТГ, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення.

На вторинну медичну допомогу будуть спрямовуватися кошти в обсязі не менше 60 і 70 % відповідно:

- на здійснення державних програм соціального захисту;

- на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води;

- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії;

- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов;

- на формування інфраструктури ОТГ;

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Новації-2018: Державній дорожній фонд

При формуванні показників місцевих бюджетів слід враховувати, що з 1 січня 2018 року вступають в дію:

- закони України від № 1763-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі" та від № 1762-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі", відповідно до яких у складі спеціального фонду державного бюджету створюється Державній дорожній фонд.

Джерелами формування цього фонду визначено: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію пального і транспортних засобів (у 2018 р. – 50%, у 2019 р. – 75%, з 2020 р. – 100%); ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них (у 2018 р. – 50%, у 2019 р. – 75%, з 2020 р. – 100%); плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; кошти спеціального фонду держбюджету, отримані шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування; плату за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення; інші надходження.

При цьому, 35% коштів фонду спрямовуватиметься на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у вигляді субвенції) та виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні.

Перехід до планування місцевих бюджетів на середньостроковий період буде здійснюватися після внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, а також затвердження та доведення до місцевих органів влади методичних рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету. Їх розробку передбачено на І квартал 2018 року.