Реформа системи національної безпеки та оборони: підсумки 2015 року

Вперше за роки незалежності Стратегія національної безпеки 2015 року визначила необхідність фінансування потреб національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% ВВП щорічно, з яких відповідно до Воєнної доктрини 2015 року не менше 3% ВВП – на оборону.

17 лютого Проектний офіс Національної ради реформ презентував Звіт за результатами моніторингу прогресу пріоритетних реформ. Цей звіт відсвічує прогрес виконання завдань за 2015 рік, і його мета полягає у тому, аби показати як прогрес по реформах, так і зосередити увагу на питаннях, які не вдалось вирішити у 2015 році.

У сфері реформи системи національної безпеки та оборони у 2015 році вдалося досягнути таких результатів:

У 2015 році в Україні не тільки практично розпочато створення сучасної системи забезпечення національної безпеки та високоефективного сектору безпеки і оборони, але й визначено стратегічне бачення цієї системи.

Оновлено у цілому систему стратегічних документів безпекового і оборонного планування. Затверджено нову Стратегію національної безпеки України і нову Воєнну доктрину України, триває доопрацювання низки програмних документів цієї системи.

Триває удосконалення законодавчого забезпечення державної політики національної безпеки. Прийняті в новій редакції Закони України «Про Національну гвардію України», «Про правовий режим воєнного стану». Прийнято Закон України про внесення змін до законів України «Про Збройні сили України» та «Про оборону України».

Вдосконалено механізм координації діяльності складових сектору безпеки і оборони. Створено Воєнний кабінет РНБО України, Головний ситуаційний центр України, під його керівництвом активно формується мережа ситуаційних центрів органів сектору безпеки і оборони України.

Активізовано практичне співробітництво з НАТО, а також заходи з впровадження стандартів Альянсу в секторі безпеки і оборони України.

Відбувається реформування правоохоронної системи, що є невід’ємною складовою державної політики національної безпеки. Створено цивільне Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, формуються Національне бюро розслідувань, Національне агентство запобігання корупції, тривають реформи в органах прокуратури, прикордонної служби, системи запобігання надзвичайним ситуаціям.

Вживаються системні заходи із забезпечення інформаційної та кібербезпеки. Створено Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам. Розпочато модернізацію державної системи урядового зв’язку. Створюється Національний центр оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України. Започатковано проект створення Національної системи конфіденційного зв’язку –

телекомунікаційної мережі спеціального призначення та національної мережі захищеного мобільного зв’язку державних органів влади та військового управління.

Детально ознайомитися зі Звітом можна за посиланням

Національна рада реформ створена для забезпечення політичного консенсусу у процесі проведення реформ, який складається з представників всіх зацікавлених сторін та є майданчиком для пошуку консенсусу і прийняття рішень. Основними завданнями Національної ради реформ є визначення пріоритетів реформ, координація дій із реформування, моніторинг реалізації та досягнення цілей реформ. Рішення Національної ради реформ приймаються за умови консенсусу всіх учасників, що забезпечує узгодженість позицій у процесі реформ.