На засіданні ЦКР розглянули Концепцію запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринку капіталу

Наприкінці грудня 2017 року відбулось чергове засіданні Цільової команди реформ фінансового сектору (ЦКР). Одним з ключових питань, яке розглядалося на засіданні – презентація Концепції запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринку капіталу.

На засіданні ЦКР були присутні представники Міністерства фінансів, Секретаріату Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Верховної ради України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, громадських організацій, бізнесу та експертів.

Концепцію запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринку капіталу представила проектний менеджер Проектного офісу «Підтримка фінансових реформ» Оксана Параскева.

Як зазначалося в її виступі, концепція передбачає підвищення ролі наглядових рад у професійних учасниках ринку капіталу, зміну існуючих на цей час в Україні підходів до структури наглядових рад, впровадження пропорційного підходу при їх формуванні, нові вимоги до систем внутрішнього аудиту та контролю, комплаєнсу та керування ризиками, підвищення ролі стейкхолдерів, тощо. Зазначеною Концепцією корпоративне управління розглядається як невід‘ємна частина системи управління ризиками професійного учасника ринків капіталу.

На засіданні вирішено, що для впровадження зазначених змін НКЦПФР і Нацкомфінпослуг повинні виробити разом з Проектним офісом спільну позицію і розробити План заходів для запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринку капіталу і небанківських фінансових установах.

Концепція розроблена в рамках реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року за компонентою А.10 «Підвищення рівня корпоративного управлення у учасниках фінансових ринків».

 

Презентація Концепції: https://www.slideshare.net/NSSMC/ss-84137213

Текст Концепції: https://www.slideshare.net/NSSMC/ss-84152248