Місцеві бюджети-2018: Особливості складання розрахунків

Галина Маркович, експерт Проектного офісу секторальної децентралізації з питань місцевих фінансів У бюджетному календарі серпень – це місяць активної роботи по формуванню показників державного бюджету на плановий рік, в тому числі в частині міжбюджетних відносин і визначення особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів, та підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», який після схвалення Кабінетом Міністрів подається Верховній Раді України (до 15 вересня року, що передує плановому) на затвердження.

Значних змін, на сьогодні, у законодавстві стосовно джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів не відбулося, крім:

  • з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів зараховуватиметься:

- 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), з яких 2% – до обласних бюджетів та 3% – до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та районів (2% - до районного бюджету, 1% – до сільських, селищних та міських бюджетів у складі району);

- 100% єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

  • протягом 2018–2019 років зберігається норма щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. З 2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм Бюджетного кодексу зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету.

 

Макроекономічні прогнози

Основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2018 рік, є: схвалений Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки та стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки та Основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2018–2020 роки (за сценарієм 1).

За сценарієм 1 прогнозний показник номінального ВВП є більш консервативним, ніж за двома іншими сценаріями, а також, за інформацією Мінекономрозвитку, прогнозні макроекономічні орієнтири якого є близькими до прогнозу МВФ:

Показники за сценарієм 1

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. гривень

3 247,7

3 611

3 981,3

Валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання, відсотків

103

103,6

104

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотків

107

105,9

105

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), відсотків

109

107,2

106

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

972,3

1 074,4

1 185,9

В чому полягають особливості формування показників видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів?

 

При розрахунках показників видатків та наданні кредитів необхідно враховувати:

  • основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1;
  • підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

 

 

 

з 1 січня року (гривні)

3 723

4 173

4 425

ріст до попереднього року (відсоток)

16,4

12,1

6

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 

 

 

з 1 січня року (гривні)

1 762

1 921

2 073

ріст до попереднього року (відсоток)

10,1

9

7,9

Підвищення розмірів мінімальної зарплати слід враховувати не лише при визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників бюджетних установ.

Це треба брати до уваги при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як 3 роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління, та випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як 3 роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів.

Треба пам’ятати про зростання розмірів прожиткового мінімуму, яке відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року. У 2018–2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2018–2020 роки.

  Розміри прожиткового мінімуму враховуються при визначення обсягів видатків на надання соціальних допомог, передбачених законодавством. Зокрема, розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становить шість прожиткових мінімумів.

Важливо врахувати коефіцієнти при розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270). У 2018–2020 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт в середньому 1,1, а саме:

Джерело