Фінанси – громадам

На засіданні Кабінету Міністрів України 24 травня  затверджено План заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України на 2017-2020 рр., що була схвалена Урядом 8 лютого 2017 року.

Реалізація Стратегії управління державними фінансами покликана забезпечити високий рівень прозорості та підзвітності усіх державних інституцій і дозволить громадянам здійснювати прямий контроль планування та розподілу бюджетів.

Планом заходів визначено конкретні кроки, необхідні для реалізації завдань Стратегії, їх виконавці, строки та індикатори виконання за такими пріоритетними напрямками:

  • дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі
  • підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики
  • забезпечення ефективного виконання бюджету
  • підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами.

Важливою складовою Стратегії є підрозділ «Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація».

Галина Маркович, експерт Проектного офісу секторальної децентралізації з питань місцевих фінансів: «Головна ціль - розбудова спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку».

Завдання, які заплановано реалізувати:

  • Чітке розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування
  • Збільшення власних фінансових ресурсів місцевого самоврядування
  • Удосконалення фінансового забезпечення видаткових повноважень, які передаються державою на виконання місцевому самоврядуванню
  • Запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні
  • Посилення фінансової прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування

  Ключовими елементами системи має стати закріплене у законодавстві розмежування державних та самоврядних повноважень із відповідним розподілом ресурсів.

План заходів буде основним інструментом моніторингу прогресу реформи управління державними фінансами та координації роботи усіх виконавців.