Викладачів ВИШів зобов’яжуть знати іноземну мову

З метою впровадження 54 статті Закону України «Про освіту» уряд затвердив постанову, яка встановлює новий порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань.

Так, починаючи з січня 2016 року, необхідною умовою для отримання вченого звання професора та доцента буде володіння іноземною мовою, підтверджене сертифікатом відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або надання кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови. Обов’язковою також стане подача документів, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання та наявність опублікованих наукових праць у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих Міністерством освіти.

Ухвалене рішення є одним із кроків по імплементації Закону «Про вищу освіту»  у напрямку підвищення академічного рівня викладачів та науковців, інтернаціоналізації освіти та інтеграції української вищої школи у європейський простір вищої освіти та наукових досліджень.

Проблемою вищої школи є міжнародна ізольованість українських викладачів, їхні публікації відомі переважно місцевим фахівцям. Згідно з дослідженням CEDOS, 85% викладачів публікуються в Україні та СНД і лише 17% мають публікації в ЄС та Америці. Лише 13% опитаних викладачів мали досвід участі у тривалих наукових стажуваннях і лише 14%  брали участь у  міжнародних конференціях  (за межами України та СНД).