Реформа освіти: підсумки 2015 року

Прийнято Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність», яким планується змінити процес організації та фінансування наукових досліджень. Забезпечено прозорість роботи ВНЗ через зобов’язання оприлюднювати фінансову та іншу звітність на своїх сайтах.

17 лютого Проектний офіс Національної ради реформ презентував Звіт за результатами моніторингу прогресу пріоритетних реформ. Цей звіт відсвічує прогрес виконання завдань за 2015 рік, і його мета полягає у тому, аби показати як прогрес по реформах, так і зосередити увагу на питаннях, які не вдалось вирішити у 2015 році.

У сфері реформи освіти у 2015 році вдалося досягнути таких результатів:

Розроблено проекти законів: "Про освіту", у якому закладені нові принципи управління та фінансування освіти, розширено можливості громадського контролю за діяльністю навчальних закладів; "Про професійну освіту", яким планується повністю реформувати професійну підготовку, відкрити можливості для працедавців впливати на розвиток професійної освіти.

Значно розширено академічну автономію університетів, які можуть тепер самостійно формувати освітні програми, визнавати іноземні дипломи. Встановлено порядок внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності для студентів та викладачів.

В сфері професійної освіти – спільно з соціальними партнерами створено 84 навчально-практичні центри інноваційних технологій (за галузевим спрямуванням), в яких сконцентровані найсучасніші виробничі технології для підготовки робітничих кадрів. Розроблено та затверджено 78 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці.

У загальній середній освіті вперше зовнішнє незалежне оцінювання було об’єднано з державною підсумковою атестацією з української мови (у наступні роки буде розширено спектр предметів, два з яких буде суміщено з ЗНО). Переглянуто навчальні програми початкової та загальної середньої школи на предмет їх змістовного перевантаження.

Внесені зміни до Податкового кодексу задля створення сприятливих умов для надання освітніх послуг приватними дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами.

Детально ознайомитися зі Звітом можна за посиланням

Національна рада реформ створена для забезпечення політичного консенсусу у процесі проведення реформ, який складається з представників всіх зацікавлених сторін та є майданчиком для пошуку консенсусу і прийняття рішень. Основними завданнями Національної ради реформ є визначення пріоритетів реформ, координація дій із реформування, моніторинг реалізації та досягнення цілей реформ. Рішення Національної ради реформ приймаються за умови консенсусу всіх учасників, що забезпечує узгодженість позицій у процесі реформ.