Прийнято Закон про “Наукову та науково-технічну діяльність”

26 листопада у 2-му читанні Верховна Рада схвалила Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (2244а). Закон започатковує реформи у сфері наукових досліджень.

Закон є достатньо прогресивним для України. Він впроваджує механізм формування державної політики у сфері науки. Для цього створюється Національна рада з питань розвитку науки і технологій – дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України, до якого увійдуть і науковці, і урядовці, серед повноважень якого поряд з іншими визначено підготовку пропозицій пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації. Інша важлива новація - Національний фонд досліджень, який на основі незалежної експертизи буде розподіляти фінансування наукових досліджень на грантовій основі.

Крім того, у законі закладено механізми створення спільних наукових підрозділів наукових установ Національної академії наук України та вищих навчальних закладів, організації спільних магістерських і PhD програм, об’єднання університетів та академічних інститутів

Закон містить механізми для вирішення основних проблем наукової сфери, серед яких:

  • Відсутність єдиного органу з вироблення і реалізації державної політики у науково-технічній сфері,
  • Архаїчна система управління Національної академії наук (178 наукових інститутів, 19,3 тис. наукових співробітників ),
  • Фактична нерівноправність академічного та університетського секторів науки (НАН разом з галузевими академіями отримує понад 75 % всього бюджетного фінансування на науку),
  • Грантове фінансування пріоритетних розробок становить лише 5% від фінансування науки в Україні,
  • Відтік молодих науковців з України.

Необхідність реформування сфери наукових досліджень визріла давно. Однак найскладніше ще попереду, а саме - імплементація закону. У перспективі ж це дасть змогу зосередитись на важливих для держави галузях наукових досліджень, створити наукові центри в університетах та посилити їх конкурентність у світових університетських рейтингах.

Для інформації, фінансування наукових досліджень в України складає 0,5% ВВП. У провідних країнах світу - 3-4% ВВП. Відповідно, маємо низький показник інноваційності економіки (5%).