МОН розпочав боротьбу з плагіатом

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, відтепер, не пізніше ніж за 10 днів до дати захисту дисертації (окрім такої, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування) відгуки офіційних опонентів мають бути оприлюднені на веб-сайтах вищих навчальних закладів (наукових установ), спеціалізовані вчені ради яких приймають наукову роботу до захисту. Автореферати розміщуються за 30 днів до визначеної дати захисту. У відкритому доступі (режим читання) матеріали зберігаються впродовж трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії чи доктора наук.

Наказ є одним із кроків імплементації Закону України «Про вищу освіту» (2014)  та одним із способів боротьби з плагіатом у академічному середовищі.

Плагіат є однією з найбільш поширених форм академічного шахрайства в Україні. До якого у вітчизняному академічному середовищі існує достатньо високий рівень толерантності щодо плагіату. Як показує дослідження, проведене Східноукраїнським фондом соціальних досліджень (Харків, 2015), 21% студентів ставляться до плагіату позитивно, тобто не бачать нічого поганого або протизаконного.  7% викладачів вважають плагіат нормальним явищем, а 19% - таким, що може мати місце в залежності від ситуації.

Не є виключенням і наукове середовище. Так у 2014 році Атестаційна колегія МОН позбавила наукового звання трьох докторів наук за плагіат.