Інститут приватних виконавців дозволить покращити управління проблемними активами

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року містить низку заходів (А11(iii), A12(ii)), пов'язаних із запровадженням в Україні інституту приватних виконавців. Включення зазначеного заходу до Програми покликане покращити процес управління проблемними активами банків. Також цей захід є вимогою відповідно до Програмної позики на реабілітацію фінансового сектора (ППРФС 2 компонент 3), отриманої від міжнародних донорів.

28 травня 2015 року Комітетом з питань правової політики та правосуддя проведено розширене засідання у форматі круглого столу на тему: «Запровадження інституту приватних виконавців в Україні».

Цей захід був присвячений обговоренню проектів Закону України «Про виконавче провадження» (нова редакція) та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну виконавчу службу». У ньому взяли участь Руслан Сидорович та Ігор Алексєєв, народні депутати України, які були залучені до розробки законопроектів, Костянтин Красовський, керівник Головного департаменту правової політики АПУ, представники провідних юридичних фірм, банків та громадських організацій.

 

Учасники круглого столу зазначили, що створення професійного відповідного середовища, якому делеговані певні державні функції, дозволить забезпечити ефективність виконавчої служби та відновити довіру інвесторів та населення до судової гілки влади. При цьому приватні виконавці не заміщують державних, обидва інститути будуть існувати паралельно. Якість же послуг приватних виконавців буде забезпечуватись як вільною конкуренцією, так і контролем зі сторони саморегулівних організацій приватних виконавців та Міністерства юстиції України, застосуванням атестаційних (допуску до професії) та дисциплінарних процедур, можливістю оскарження дій виконавця безпосередньо до суду. Учасники засідання звернули увагу на використанні міжнародного досвіду в цьому питанні. При впровадженні зазначеного інституту Україна йде шляхом, яким пройшли багато країн, зокрема Польща на початку 90-х років, а також згодом Сербія та Грузія. Відповідно цей інститут підтримується міжнародними донорами України.

«Пан Євген Рокитський, радник Світового Банку, вказав на вкрай низький рівень виконання фінансових зобов’язань в Україні, спричинений зокрема як недоліками регулювання процедур виконавчого провадження так і неефективністю виконавчої служби в її теперішньому вигляді. Удосконалення процедур «цивільного» виконання та впровадження інституту приватних виконавців – професіоналів, яким делеговані відповідні державні функції, дозволить суттєво поліпшити ситуацію з проблемними активами фінансових установ та стабілізувати фінансову систему держави. Відповідні законопроекти можуть розраховувати на підтримку міжнародних фінансових організацій».

Учасники круглого столу повідомили, що вказані законопроекти отримали також підтримку Ради з питань судової реформи та передані Президенту для внесення до Верховної Ради України.

Отже впровадження інституту приватних виконавців стане вагомим кроком, як реформи фінансового сектору, так і суттєвим елементом судової реформи. Зазначене дозволить оптимізувати роботу з проблемними активами й зміцнити банківську систему, що стане запорукою захищеності інтересів вкладників українських банків.