Дебюрократизація – важливий компонент реформи системи шкільної освіти

23 липня Міністерство освіти і науки скасувало вимогу до шкіл подавати тричі на рік до міністерства звітність про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку. Ця вимога діяла з 2009 року.

Починаючи з 2014 р. міністерство вже скасувало для освітян понад 1 500 звітних паперів, значно полегшивши роботу керівництва шкіл.

Одним із напрямків реформування освіти є дебюрократизація. Відповідно до результатів детального функціонального аудиту системи управління освітою, який було проведено у 2014 році Інститутом розвитку лідерства, понад 56% державних функцій у сфері освіти належать до сфери нормативно-правового регулювання, органи управління освітою перевантажені звітними функціями. Водночас, весь тягар надання первинної звітної інформації належить школам. Звідси перевантаженість директора школи невластивими для нього функціями – підготовка безкінечних звітів, участь школи у різних заходах тощо.

Боротьбу з бюрократичним обігом паперу МОН розпочав ще у травні 2014 року, коли було затверджено наказ від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України», яким суттєво було обмежено практику вимагання створення та вимагання додаткової, не передбаченої законодавством України, звітності та документів, позбавлених управлінського змісту, встановлення різного роду вимог до вчителів під час проходження атестації, а також під час атестації навчального закладу щодо подання ними відомостей, інформації, інших матеріалів, обов’язковість подання яких не передбачена законодавством, примушування навчальних закладів, учнів та вчителів до участі у різноманітних позапланових заходах (конкурсах, турнірах, змаганнях тощо) та збору звітності, рейтингового оцінювання за результатами їх проведення.

Однак після цього наказу до МОН почали надходити повідомлення про те, що місцеві органи управління освітою ігнорують наказ та продовжують навантажувати навчальні заклади непотрібними функціями.

Отож, скасування наказу про подання звітності значно послабить тиск на школи та знизить рівень забюрократизованості.