49% батьків не знають про новації, що пропонуються у проекті Закону “Про освіту” – результати загальнонаціонального опитування

З іншого боку, суспільство у цілому погоджується, що реформування освіти необхідне і має всі шанси бути успішним. Практично половина опитаних вважають, що ініціатива реформ має йти від Міністерства освіти. 

14 вересня в Українському національному інформаційному агентстві "УКРІНФОРМ" презентовано результати соціологічного опитування батьків, вчителів та директорів шкіл щодо їх поглядів на реформу загальноосвітньої школи. Опитування проведене “Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” на замовлення Інституту розвитку освіти за підтримки МФ ”Відродження”.

Серед найбільш гострих проблем освітньої сфери вчителі називають такі: ставлення влади до освітнього сектору як до другорядної, "витратної" частини державного бюджету (62%), низька заробітна плата та зниження соціального статусу працівників освіти (62%), занепад матеріально-технічної бази (56%), надмірно централізована, застаріла система управління і фінансування (30%), зниження якості освіти (21%).

Батьки, у свою чергу, серед найсерйозніших проблем освіти відзначають: слабку зацікавленість учнів навчанням (50%), відсталу матеріально-технічну базу шкіл (49 %), застарілі методики та програми (42%), корупцію (39%).

Майже 62% вчителів і 56% батьків схильні вважати, що школа дає добрі знання, 44% педагогів вважають, що школа готує до життя і лише 10% батьків згодні з цим твердженням.

Щодо якості освіти, то більше половини опитаних вчителів та батьків вважають, що якість освіти в українській школі перебуває на «середньому рівні».

У своїй роботі вчителі найбільше незадоволені: рівнем соціального забезпечення (67%), статусом вчителя у суспільстві (41%).

Щодо реформ - 49% батьків не знають про новації, що пропонуються у проекті Закону “Про освіту”, однак більше половини батьків впевнені, що реформа школи є можливою і 38% переконані, що у перспективі 5 років, ефект реформ буде відчутний у покращенні якості освіти. Щодо найважливіших змін, на думку опитаних батьків, то на першому місці має бути створення нових програм, потім – підвищення заробітної плати вчителів і викорінення корупції та нечесності.

Щодо вчителів - 82% зазначили, що намагаються бути в курсі усіх реформаторських ідей, що нині обговорюються. Швидких і радикальних реформ школи хочуть лише 33 % вчителів, тоді як більше половини вважають, що реформи повинні бути поступовими та частковими. Серед першочергових кроків у реформуванні освіти вчителі називають: підвищення оплати праці (80%), розробку нових програм (56%), надання більшої самостійності директорам шкіл та педагогічним колективам (45%).