Вікторія Страхова: Реформа не завдяки, а всупереч усьому

Вікторія Страхова: Реформа не завдяки, а всупереч усьому

Редактор: 
-
Проект “Реформатори”
Серед усіх сегментів фінансового ринку між звичайними людьми найменш згадуваним був фондовий ринок. Не кожен має рахунок в цінних паперах, але багато хто має банківський рахунок чи поліс обов’язково страхування.

При цьому в розвинених країнах фондовий ринок відіграє велику роль при перерозподілі фінансових ресурсів між інвесторами, іншими фінансовими установами та бізнесом. В Україні ж, насамперед,  фондовий ринок зажив слави інструменту податкової  оптимізації чи виведення коштів («конвертування»).  Але надія є.  Відповідно до моніторингу сприйняття реформ у суспільстві, підготовленого ТNS для Національної ради реформ 37% респондентів мають бажання користуватись акціями, 19% облігаціями та 16% інвестиціями до інвестиційних та пенсійних  фондів. 

То ж ставати до реформування ринку, важливість якого недооцінюється, або ж існують групи осіб, не зацікавлені в змінах, не так вже й легко. Але дорогу здолає той, хто йде.

У цій замітці зроблений стислий перелік найбільш суттєвих регуляторних змін, які відбулись за період поточної каденції нового складу НКЦПФР, а також огляд найближчих кроків та суттєвих позитивних змін.   

Захист прав інвесторів 

Зменшено біржовий збір при продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств з 1% до0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат. (Рішення № 15.09.2015  № 1449 Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств).

Вдосконалено процедур виплати дивідендів  (проект «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів» схвалено 29 вересня 2015 року). Так, відповідно до порядку акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це передбачено рішенням загальних зборів або наглядової ради товариства. У випадку прийняття акціонерним товариством рішення про виплату дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

Пов’язані особи

Синхронізовано принципів набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку з принципами, які запроваджені у банківській системі України; посилені також вимоги щодо фінансового стану осіб, які набувають істотну участь (Проект змін до «Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління» схвалено 18 вересня 2015 року)

Розкриття інформації

Вдосконалено процедури та обсяги розкриття інформації, надано можливості розкриття інформації в певних випадках іноземною мовою, врегульовано особливості розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, імплементовано норми Другої Директиви Ради ЄС 77/91/ЄЕС (Рішення від 01.09.2015  № 1348Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів).

Електронне врядування

Забезпечено інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі (Рішення від 13.08.2015  № 1272 Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі)

Встановлено порядок повідомлення заявника стосовно прийнятого рішення про надання адміністративної послуги засобами телекомунікаційного зв’язку (Рішення від 29.04.2015  № 621 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо способів повідомлення заявника стосовно прийнятого рішення про надання адміністративної послуги)

Очищення фондового ринку

Встановлено нові, більш жорсткі правила лістингу (Рішення від 06.08.2015 № 1217 Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж)

Встановлено новий порядку визначення біржового курсу цінного папера (Рішення від 03.07.2015  № 933 Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного паперу)

Встановлено ознаки фіктивності емітента цінних паперів та порядку прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (Рішення від 10.07.2015  № 980 Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності).

AML

Встановлено нові вимоги до контролю за дотримання законодавства  у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 17.07.2015  № 1038)

Нові інструменти

Спрощено процедури для емітентів облігацій (Рішення від 10.04.2015  № 476 Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (щодо удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу)

СРО

Вдосконалено процедури створення та функціонування СРО (Рішення від 31.03.2015  № 405 Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку)

Пруденційний нагляд

Вдосконадено процедури нагляду за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, що здійснюється Комісією для виявлення проблем у їх фінансовому стані на ранніх стадіях формування (проект рішення «Про затвердження Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку», схвалено 16.10.15)

Що далі

Окреслені кроки дозволять розчистити ринок та дещо посилити захист прав інвесторів, але цим реформа не закінчиться.  Замість «сміттєвих» активів з’являться нові фінансові інструменти, які будуть цікавими внутрішнім та зовнішнім інвесторам безпосередньо для отримання прибутку й хеджування, а не для виведення грошей.

Так, у день публікації цієї статті у Верховній Раді України має бути зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)», який забезпечить можливості розвитку ринку деривативів, стимулюватиме розвиток товарного біржового ринку, а також створить регуляторне середовище щодо фінансових інструментів звичне, зрозуміле та надійне для іноземних інвесторів.

На розгляді у ВРУ знаходиться проект Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів (№0956), який дозволить диверсифікувати боргові інструменти, зокрема, впровадити інфраструктурні облігації, а також вирішити давню проблему захисту інтересів тримачів облігацій – запровадить інститут зборів власників облігацій.

Під спонсорством НКЦПФР реалізуються проекти щодо розвитку ринку облігацій місцевих позик, доступу українських інвесторів до іноземних цінних паперів, а за участі ЄБРР – щодо розвитку інфраструктури ринку капіталів.

Це лише найближчі кроки – повний перелік проектів реформи наводиться в Комплексній програмі розвитку фінансового сектору до 2020 року.

Проблеми, що виникають на шляху

Найбільш проблемними питаннями на шляху реформи фондового ринку є відсутність належних повноважень НКЦПФР щодо нагляду за ринком та відсутність належного фінансування.

Законопроекти, які підготовлені за участю та згідно рекомендацій МВФ піддаються критиці учасниками ринку. На жаль, українці звикли із захватом дивитися американські фільми «Уолл Стріт» чи «Вовк з Уолл Стріт», де Комісія з цінних паперів (SEC) та правоохоронні органи розслідують та документують порушення «фінансових ненажер», проте коли мова заходить про Україну дехто вважає, що надавати відповідні повноваження не потрібно.  

Фінансування регулятора за рахунок платежів з ринку також викликає спори, хоча так фінансується багато регуляторів в усьому світі – німецький BaFin, фінляндський FSA, французька AMF та багато інших.

Шляхи вдосконалення

 Будь-які зміни не  повинні бути зупинкою, й зрозуміло що будь-які кроки не досконалі. Один з позитивних моментів історії НКЦПФР це діяльність Комітетів Комісії за відповідними напрямками роботи. То ж бажаючи мають можливість долучитись до обговорення певних ініціатив. Чи буде все реалізоване з того, що пропонується – не гарантовано. Але головне мати можливість висловитись та вислухати контраргументи. Поряд з цим, Комісія також може вживати кроків до вдосконалення діалогу з професійним суспільством та громадськістю, але для цього окрім бажання, потрібно врегулювати й вищевказані проблеми щодо інституційного потенціалу та фінансової незалежності НКЦПФР.

Читати також
Маркович Галина Богданівна - координатор напрямку місцеві бюджети Проектного офісу секторальної децентралізації
19 Грудень 2016
Коментарі (0)