Про Національну раду реформ

Національна рада реформ (НРР)

Для успішної розробки та впровадження нагальних реформ в України необхідна консолідація зусиль та узгоджені дії всіх зацікавлених у реформах сторін: всіх гілок влади, громадянського суспільства, міжнародних донорів, експертного середовища та представників бізнесу. Ефективність взаємодії всіх сторін у процесі реформ забезпечить лише:

  • спільна командна робота на визначений результат;
  • чіткий розподіл відповідальності і повноважень;
  • дієвий координаційний механізм.

Для забезпечення політичного консенсусу у процесі проведення реформ створена Національна рада реформ, яка складається з представників всіх зацікавлених сторін та є майданчиком для пошуку консенсусу і прийняття рішень. Основними завданнями Національної ради реформ є визначення пріоритетів реформ, координація дій із реформування, моніторинг реалізації та досягнення цілей реформ. Рішення Національної ради реформ приймаються за умови консенсусу всіх учасників, що забезпечує узгодженість позицій у процесі реформ.

Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ надає Виконавчий комітет реформ, основними завданнями якого є підготовка у співпраці із відповідальними за окремі реформи пропозицій Національній раді реформ щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження, вирішення спірних питань, а також моніторинг реалізації реформ. Пропонується спільне головування у Виконавчому комітеті реформ: представниками Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Пропонується, що для розробки і впровадження реформ відповідальний за реформу створює Цільову команду реформ, призначає співголів, та затверджує персональний склад Цільової команди реформ. До відповідних цільових команд реформ мають увійти представники відповідного міністерства, суміжних міністерств, представники відповідних комітетів Верховної Ради України, представники громадських організацій та бізнесу, експерти, представники міжнародних організацій.

 

Що таке Офіс підтримки Нацради реформ? 

Для підтримки процесу розробки та впровадження реформ, а також для організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної ради реформ створено Проектний офіс.

В жовтні 2016 року Проектний офіс НРР був розділений на Офіс впровадження реформ (Reforms Delivery Office) та Офіс підтримки Національної ради реформ.

Офіс впровадження реформ буде підпорядковуватися безпосередньо Прем’єр-міністрові України для максимально швидкої та ефективної їх імплементації. 

Офіс підтримки Національної ради реформ продовжить організовувати засідання Національної ради реформ, проводитиме моніторинг та підтримку заходів, а також співпрацюватиме та сприятиме роботі Офісу впровадження реформ (Reforms Delivery Office, RDO) в Уряді.

 

Директор з комунікацій Проектного офісу Національної ради реформ

Петро Іванов

М: +38-067-233-79-13
E-mail: petro.ivanov@reforms.in.ua
W: reforms.in.ua
Skype: petka.ivanov